Istoria protecției muncii. Cum a apărut protecția muncii și care sunt etapele evoluției sale până în ziua de astăzi?

Ca multe alte legi europene, prima regulă legată de protecția muncii stabilită de guvern a apărut în Marea Britanie. Pentru protecția copiilor și femeilor între 13-18 ani, britanicii au dat o lege care prevedea ca numărul maxim de ore lucrate pe săptămână într-o fabrică să nu fie mai mult de 63. La ceva timp după stabilirea acestei legi, a mai apărut una prin care se impunea compensarea muncitorilor în cazul producerii unui accident la locul de muncă. Aceste lucruri se întâmplau în secolul al XIX-lea și tot în aceeași perioadă au avut loc și primele controale guvernamentale pentru verificarea aplicării legilor în cauză.

Din anul 1833, reprezentanții guvernului britanic au început să verifice dacă în fabrici timpul de lucru al categoriei vizate prin lege era respectat de către angajatori. Controalele nu erau unele drastice, dar măcar au stabilit o bază de norme minime de protecție a muncitorilor. Câțiva ani mai târziu, în 1842 controalele nu s-au mai concentrat doar pe manufactură, ci au început să aibă loc și în siturile miniere pentru a se verifica dacă muncitorii își desfășoară activitatea în deplină siguranță. Iar la sfârșitul secolului, în anul 1894, au început să fie vizate și căile ferate.

Educarea privind protecția muncitorilor a început în secolul XX

Primele ore de educare a lucrătorilor în vederea respectării metodelor de protecție la locul de muncă au avut loc în anul 1913. Metodologia nu era încă bine pusă la punct și se punea mai mult accent pe reguli de bun simț cum ar fi strângerea părului pentru evitarea accidentelor în momentul mânuirii mașinăriilor, sau purtarea hainelor în așa fel încât să nu se poată prinde în roțile aparatelor în funcțiune.

România nu s-a lăsat mai prejos decât alte state Europene în stabilirea și adoptarea legilor cu privire la protecția muncii. În anul 1874 a apărut Legea Sanitară, o lege care a fost perfecționată în anul 1910. Ea se referea la modernizarea de la nivelul industriei insalubre. Între anii 1920 și 1940 a existat chiar un serviciu de stat numit Serviciul de Igienă Industrială care ținea de Casa Centrală a Asigurărilor Sociale și se asigura de implementarea măsurilor privind prevenirea accidentelor la locul de muncă. De asemenea, încă din acele vremuri se recunoștea existența bolilor profesionale și se urmărea evitarea lor cu orice preț.

Consiliul pentru Protecția Muncii în România a fost înființat în anul 1949. El se afla sub conducerea Ministerului Muncii și Prevederilor Sociale și era o instituție guvernamentală. Mai târziu, în anul 1965, conform Legii nr. 5 emisă de Marea Adunare Națională, protecția muncii era considerată o problemă de stat. Importanța acordată acestui subiect era una majoră, iar conținutul legii respective corespundea cu standardele europene de la vremea respectivă.

Primii specialiști în domeniul protecției muncii

Pentru prima oară în anul 1966 se înființează în România o instituție de stat independentă. Ea se numea Comitetul de Stat pentru Protecția Muncii și avea rolul de a pregăti specialiști care să se asigure de respectarea legilor cu privire la protecția angajaților la locul de muncă. Din anul acela și până în momentul trecerii la regimul democrat, nu au avut loc foarte multe schimbări pe acest plan.

Abia în 1990 s-a început revizuirea legislației și pregătirea pentru alinierea cu normele impuse de Uniunea Europeană. Tot în 1990 Comitetul de Stat pentru Protecția Muncii a fost integrat în cadrul Ministerului Muncii și Protecției Sociale la fel cum era cazul și Consiliului pentru Protecția Muncii existent cu un secol în urmă și din 1993 s-a început preluarea directivelor europene în legea statului român.

Protecția muncii în România secolului XXI

Anul 2006 a fost un an de cotitură pentru domeniul protecției muncii. Atunci a fost adoptată Legea Securității și Sănătății în Muncă, compusă integral după directivele europene și care a intrat în vigoare de la data de 1 Octombrie a aceluiași an. În această lege este menționată și Inspecția Muncii, un organ specializat, aflat în subordinea Ministerului Muncii.

Mai multe informații despre legea actuală a securității și sănătății în muncă poți afla consultându-te cu un reprezentat al unei firme de protecția muncii care totodată îți poate oferi și îndrumarea necesară pentru a îndeplini fără excepție toate normele impuse de lege.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment