Întreprinderi: Avantaje SSM

Potrivit Legii 319/2006 privind securitatea și sănătatea în muncă, securitate și sănătate în muncă reprezintă ansamblul de activități instituționalizate având ca scop asigurarea celor mai bune condiții în desfășurarea procesului de muncă, apărarea vieții, integrității fizice și psihice, sănătății lucrătorilor și a altor persoane participante la procesul de muncă.

Activitățile SSM au o serie de avantaje pentru întreprinderi pe lângă faptul că potrivit legii reprezintă obligații ale angajatorilor. Acestea contribuie la prevenirea accidentelor de muncă şi îmbolnăvirilor profesionale, fiind și un element esențial al succesului lor.

Beneficii ale SSM

– ajută la demonstrarea faptului că întreprinderea este responsabilă din punct de vedere social

– protejarea şi îmbunătățirea imaginii de marcă şi valorii de marcă

– contribuie la maximizarea productivității lucrătorilor

– îmbunătățirea devotamentului salariaţilor faţă de întreprindere

– construirea unei forţe de muncă mai competente şi mai sănătoasă

– reducerea costurilor şi perioadelor de întrerupere a activităţii

– permite întreprinderilor să răspundă aşteptărilor clienţilor în materie de SSM şi încurajează forţa de muncă să rămână activă mai mult timp.

Întreprinderile care investesc în SSM se bucură întotdeauna de avantaje semnificative. Investițiile făcute conduc la mărirea competitivității, profitabilității şi motivaţiei angajaţilor. De îndată ce se implementează o politică SSM eficientă se pot preveni și reduce la minimum accidentele şi bolile.

Principii SSM

– Angajament şi leadership pentru a îmbunătăți SSM

– Politici şi proceduri SSM eficace

– Programe pro-active de evaluare a riscurilor

– Lucrători instruiţi şi competenţi

-Măsuri eficace de ţinere sub control a riscurilor

-Procese continue de monitorizare şi revizuire

Deși principiile SSM trebuie aplicate fiecărei organizații în parte, factorii care declanșează activitățile economice sunt foarte diferiți de la o organizație la alta.

Organizațiile mari sunt conștiente de importanța unei imagini și reputații bune. Reprezentanții lor sunt conștienți de importanța SSM în creșterea performanței și productivității organizațiilor.

O politică SSM eficientă contribuie la:

– îmbunătățirea imaginii, valorii de marcă şi reputaţiei întreprinderii

– respectarea angajamentelor referitoare la responsabilitatea socială corporatistă a întreprinderilor (RSI)

– menţinerea şi promovarea încrederii investitorilor şi dezvoltarea angajamentului pozitiv al părţilor interesate.

SSM pot juca un rol important în modul în care aceste principii sunt puse în practică. O relevanţă deosebită o au:

– includerea SSM în iniţiative mai ample de gestionare a întreprinderilor

– asigurarea faptului că riscurile privind SSM sunt abordate în mod corespunzător de către contractanţi şi furnizori şi motivarea altor întreprinderi să aducă îmbunătăţiri în materie de SSM, prin presiuni de grup.

De asemenea, se pot produce și beneficii în ceea ce privește producția și eficiență ca urmare a:

– îmbunătăţirii nivelurilor de motivaţie, a cooperării şi a moralului forţei de muncă

– creşterii productivităţii lucrătorilor şi a eficienţei metodelor de lucru

– reducerii la minimum a costurilor neprevăzute prin planificarea eficientă a continuităţii afacerilor

– îmbunătăţirii calităţii procesului de recrutare şi păstrare a angajaţilor

– reducerii contribuţiilor de asigurare

– reducerii expunerii potenţiale la litigiile penale sau civile.

De asemenea, și întreprinderile mici și mijlocii sunt conștiente de costurile mari pe care le implică o slabă politică SSM și beneficiile unei bune performanțe în ceea ce privește politica SSM.

O bună politică SSM conduce la:

– câștigarea și păstrarea de contracte

– evitarea întreruperii întreruperii activităţii întreprinderii şi a pierderii personalului de bază

– motivarea personalului şi menţinerea devotamentului acestuia şi disponibilitatea şi caracterul abordabil al asigurărilor.

Acolo unde totul funcționează bine pot exista beneficii în ceea ce privește productivitatea. Asta înseamnă metode de lucru mai sigure care permit, de asemenea, ca munca să fie efectuată mai rapid şi cu oameni mai puţini, procentele accidentelor, incidentelor şi bolilor să fie reduse, să se înjumătățească exemplele de absenteism pe caz de boală şi să se maximizeze nivelurilor de recrutare, motivare şi păstrare a personalului calificat.

În concluzie, se poate spune că o bună performanţă în materie de SSM înseamnă o afacere bună. Toate întreprinderile trebuie să integreze SSM în managementul afacerilor pentru creșterea performanțelor și productivității lor.

De asemenea, pentru a implementa în mod corespunzător politica SSM este indicat să se apeleze la o firmă de protecția muncii București, cu 20 de ani de experiență în securitatea muncii. Specialiștii săi își consiliază permanent clienții în vederea conformării cu cerințele legale SSM, încercând reducerea suferinței umane provocate de accidentele de muncă, boli profesionale, incendii etc.

Euramis Consulting este un partener de încredere, care are alături o echipă puternică ce depune eforturi susținute pentru îmbunătățirea mediului de lucru din orice întreprindere.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment