Instruire SSMSlider Euramis

In calitate de lucrator stiati ca angajatorul are obligatia sa asigure securitatea si sanatatea dumneavoastra in munca? Pentru indeplinirea acestor obligatii, angajatorul apeleaza la persoane sau servicii exterioare, dar aceasta nu il exonereaza de raspundere in acest domeniu.

Fiecare lucrator trebuie sa fie instruit in domeniul securitatii si sanatatii in munca in urmatoarele situatii:

– la angajare
– la schimbarea locului de munca sau la transfer;
– la introducerea unui nou echipament de munca sau a unor modificari ale echipamentului existent;
– la introducerea oricarei noi tehnologii sau proceduri de lucru;
– la executarea unor lucrari speciale.

Angajatorul este obligat sa ia masurile necesare pentru protejarea securitatii si sanatatii salariatilor, in cadrul propriilor responsabilitati, inclusiv pentru activitatile de prevenire a riscurilor profesionale, de informare si pregatire, precum si pentru punerea in aplicare a organizarii protectiei muncii si mijloacelor necesare acesteia.

Angajatorul este direct responsabil de organizarea activitatii de asigurare a sanatatii si securitatii in munca.

Privind masurile de SSM, angajatorul trebuie sa se consulte cu sindicatul sau, dupa caz, cu reprezentantii salariatilor, precum si cu comitetul de securitate si sanatate in munca.

Angajatorul are obligatia sa asigure toti salariatii pentru risc de accidente de munca si boli profesionale, in conditiile legii.

La nivelul fiecarui angajator se constituie un comitet de securitate si sanatate in munca, cu scopul de a asigura implicarea salariatilor la elaborarea si aplicarea deciziilor in domeniul protectiei muncii.

Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 4.000 de lei la 8.000 de lei incalcarea obligatiilor legale referitoare la instruirea lucratorilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca, potrivit art. 39 alin. (4) din Legea 319/2006 a securitatii si sanatatii in munca.

Pentru ca un lucrator sa fie instruit corespunzator in domeniul securitatii si sanatatii in munca, activitatea de instruire trebuie derulata de-a lungul a trei faze:

– instruirea introductiv-generala;
– instruirea la locul de munca;
– instruirea periodica.

Instruirea lucratorilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca se efectueaza in timpul programului de lucru, iar perioada in care se desfasoara instruirea este considerata timp de munca.

In vederea asigurarii condtiilor legale de desfasurare a instruirii, angajatorul are urmatoarele obligatii:

• Sa asigure elaborarea programului de instruire-testare la nivelul organizatiei;
• Sa asigure elaborarea tematicii pentru toate fazele de instruire, stabilirea, in scris, a periodicitatii instruirii adecvate pentru fiecare loc de munca in instructiunile proprii;
• Sa asigure intocmirea unui necesar de documentatii cu caracter tehnic de instruire a lucratorilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca;
• Sa asigure elaborarea si sa aprobe instructiunile proprii pentru completarea si/sau aplicarea reglementarilor de securitate si sanatate in munca, tinand seama de particularitatile activitatilor specifice organizatiei;
Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 4.000 de lei la 8.000 de lei incalcarea obligatiilor legale referitoare la elaborarea instructiunilor proprii, potrivit art. 39 alin. (4) din Legea 319/2006 a securitatii si sanatatii in munca.
• Sa ia masuri pentru asigurarea de materiale necesare instruirii lucratorilor, cum ar fi afise, pliante, filme si diafilme cu privire la securitatea si sanatatea in munca;
• Sa dispuna de programe de instruire si testare la nivelul organizatiei pentru:
– conducatorii locurilor de munca;
– lucratori, pe meserii si activitati.
• Sa stabileasca, prin regulamentul intern sau prin regulamentul de organizare si functionare, durata instruirii si regulile privind instruirea persoanelor aflate in unitate cu permisiunea sa, cu exceptia altor participanti la procesul de munca;

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment