Blog

Instrucțiunile SSM sunt reglementări bazate pe prevederi minimale obligatorii pentru desfășurarea în bune condiții a sarcinilor de muncă.

Respectarea acestor prevederi nu absolvă agenții economici de răspunderea pentru asigurarea și a altor măsuri de securitate a muncii, adecvate locurilor specifice de muncă pe care le pun la dispoziția lucrătorilor lor.

Instrucțiunile despre care vom discuta în continuare fac parte dintr-un sistem unitar de reglementări legate de sănătatea și securității în muncă. Acest sistem este compus din: 

 • Legea 319/2006 și normele metodologice de aplicare ale acestora;
 • OUG 195/2002 – Decretul de circulație pe drumurile rutiere.

Prevederile acestor acte normative se aplică cumulativ și conform acestei abordări este important ca procesul de muncă să fie tratat ca un sistem complex structurat, compus din următoarele elemente care interacționează între ele: executantul, sarcina de muncă, mijloacele de producție și mediul de muncă.

Prevederi comune pentru toate categoriile de autovehicule

Încadrarea personalului

Conducerea autovehiculelor de către șoferii angajați este permisă doar dacă se respectă Regulamentul privind circulația pe drumurile publice și dispozițiile emise de MAI.

Persoanelor care din motive de abateri de la acest regulament li s-au suspendat permisele de conduceri nu li se permite să conducă autobuze sau camioane, indiferent dacă este vorba de transportul persoanelor sau de mărfuri, decât după ce efectuează un stagiu de conducere, care se stabilește prin reglementările în vigoare, pe alte tipuri de vehicule.

Instruirea personalului

Instruirea personalului se face în mai multe etape. Instructajul periodic trebuie făcut o dată la trei luni și la fiecare schimbare a tipului de autovehicul sau a încărcăturilor transportate.

Conducătorii locurilor de muncă sunt cei responsabili cu informarea șoferilor în legătură cu particularitățile de conducere a vehiculelor în situații speciale cum ar fi: poleiul, gheața etc.

Pentru un instructaj complet și profesional poți apela la o firmă de protecția muncii București.

Dotarea cu echipament individual de protecție

Șoferii care transportă mărfuri periculoase trebuie dotați de către conducătorii locurilor lor de muncă cu echipamente individuale de protecție, așa cum impune și Acordul european privitor la transportul rutier internațional de mărfuri periculoase.

Organizarea locului de muncă

Lucrătorii care utilizează în îndeplinirea sarcinilor lor de muncă mijloace auto trebuie să îndeplinească următoarele obligații:

 • să se asigure care sunt condițiile de parcare a autovehiculelor;
 • să stabilească trasee de acces la drumurile publice;
 • să asigure cele mai bune condiții de întreținere și exploatare a autovehiculelor;
 • să asigure marcarea și semnalizarea locurilor sau a zonelor periculoase;
 • să asigure iluminatul pe timp de noapte a căilor de acces, a spațiilor pentru încărcarea, descărcarea și manevrarea autovehiculelor pe care le conduc.

Condițiile tehnice pe care trebuie să le îndeplinească autovehiculele

Există o serie de condiții pe care trebuie să le îndeplinească și autovehiculele folosite în îndeplinirea sarcinilor de lucru. De exemplu, dispozitivele de pornire automată trebuie să funcționeze perfect. 

Volanul autovehiculului nu trebuie să aibă un joc mai mare de 15 grade. Piesele mecanismului de direcție nu trebuie să prezinte defecțiuni sau uzuri. 

Puntea din față și punțile din spate nu trebuie să prezinte deformări sau alte defecțiuni. 

Sistemul de alimentare nu trebuie să aibă scurgeri de carburant sau fisuri și nu se permit niciun fel de improvizații. 

Carburatorul trebuie să fie bine fixat și reglat pentru a se evita scurgerile de combustibil. De asemenea, rezervorul de carburant trebuie să fie prevăzut cu un capac care se închide bine și nu se deschide în timpul mersului.

Sistemele de frânare trebuie să fie reglate bine și să funcționeze perfect. De asemenea, și compresorul de aer trebuie verificat astfel încât presiunea și debitul de aer să corespundă tipului de anvelope cu care este dotat autovehiculului.

Parcarea

Nu se permite parcarea autovehiculelor pe drumurile de trecere din garaj și din incinta unităților sau subunităților companiei, dar nici sub liniile electrice aeriene.

De asemenea, dacă locurile de parcare sunt alunecoase din cauza scurgerilor de carburant sau altor substanțe împrăștiate, ele trebuie mai întâi curățate, la fel ca și în timpul iernii când sunt acoperite cu zăpadă.

Nu în ultimul rând, în parcări sunt interzise:

 • efectuarea probelor de frânare în mers;
 • alimentarea cu combustibil sau lubrifianți;
 • aruncarea cârpelor murdare de produse petroliere;
 • parcarea autovehiculelor încărcate cu substanțe explozibile.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment