Importanța securității și sănătății în muncă

Pentru unii munca reprezintă un mod de a se întreține, un mod de a scăpa de plictiseală, pentru alții munca înseamnă satisfacție, posibilitatea de a se bucura de realizările sale, de a se integra într-un mediu. Indiferent de semnficația sa, oamenii își petrec majoritatea timpului lor la locul de muncă. Munca este un mod de a ne petrece cea mai mare parte a zilei. Aceasta este cauza pentru care locul de muncă trebuie să fie unul armonios, optim pentru lucrători.

În trecut angajatul era privit ca o piesă care ducea către productivitatea muncii, o sursă de muncă și atât. Astăzi relațiile dintre angajat și angajator s-au schimbat, iar protecția muncii reprezintă o parte importantă din conceptul managerial. Securitatea și sănătatea în muncă aduce beneficii atât pentru angajat, cât și pentru angajator. Recunoștiința angajatorului nu trebuie să fie strict materială, ci poate fi exprimată prin asigurarea unor condiții decente la locul de muncă angajatului sau grijă pentru starea lui de sănătate. Datoria angajatorului este de a oferi protecție la locul de muncă.

Conceptul de muncă este foarte complex, iar securitatea și sănătatea în muncă este foarte importantă pentru lucrători. Protecția muncii nu implică doar prevenirea accidentelor, a incendiilor sau a bolilor profesionale, ci și un mediu de lucru optim și sănătos. Orice companie trebuie să asigure securitatea și sănătatea în muncă.

 

Protecția muncii oferă siguranță

Securitatea și sănătatea muncii oferă angajatului siguranța necesară în timpul serviciului, îl ajută să își păstreze sănătatea și capacitatea de muncă în programul de lucru. Totodată protecția muncii previne accidentele la locul de muncă, previne bolile cauzate de tipul de activitate și identifică pericolele la care este supus angajatul. Angajatorul este obligat legal sa ia toate măsurile pentru protecția muncii, indiferent de domeniul de activitate.

Principalele obiective în ceea ce privește siguranța în muncă ar trebui să fie:

a) Definirea riscurilor existente la locul de muncă;

b) Analizarea naturii riscurilor și măsurile necesare pentru neutralizarea lor;

c) Luarea măsurilor necesare în vederea îndreptării situației periculoase;

d) Verificarea măsurilor luate și a efectului lor. Dacă măsurile luate sunt cele adevate, efectul obținut este cel dorit.

e) Controlul apariției de noi riscuri prin evaluări periodice.

Securitatea și sănătatea muncii și prevenirea/stingerea incendiilor

Serviciile de protecția muncii și PSI iau măsuri, împreună cu angajatorul, pentru a preveni suferințele umane, amenzi usturătoare, pierderi de resurse, timp și materiale. Incendiile pot conduce către pierderi umane și materiale. Situațiile de urgență trebuie prevenite pentru a evita daune majore. Măsurile luate de protecția muncii, precum și prevenirea incendiilor oferă lucrătorilor încrederea că ajung acasă sănătoși şi nevătămaţi.

Potrivit art. 13, pentru a asigura condiții de securitate și sănătate în muncă și pentru a preveni accidentele de muncă și bolile profesionale, angajatorii sunt obligați:

a) să adopte, din fază de cercetare, proiectare și execuție a construcțiilor, a echipamentelor de muncă, precum și de elaborare a tehnologiilor de fabricație, soluții conforme prevederilor legale în vigoare privind securitatea și sănătatea în muncă, prin a căror aplicare să fie eliminate sau diminuate riscurile de accidentare și de îmbolnăvire profesională a lucrătorilor;

b) să întocmească un plan de prevenire și protecție compus din măsuri tehnice, sanitare, organizatorice și de altă natură, bazat pe evaluarea riscurilor, pe care să îl aplice corespunzător condițiilor de muncă specifice unității;

c) să obțină autorizația de funcționare din punctul de vedere al securității și sănătății în muncă, înainte de începerea oricărei activități, conform prevederilor legale;

d) să stabilească pentru lucrători, prin fișa postului, atribuțiile și răspunderile ce le revin în domeniul securității și sănătății în muncă, corespunzător funcțiilor exercitate;

e) să elaboreze instrucțiuni proprii, în spiritul prezenței legi, pentru completarea și/sau aplicarea reglementărilor de securitate și sănătate în muncă, ținând seama de particularitățile activităților și ale locurilor de muncă aflate în responsabilitatea lor;

f) să asigure și să controleze cunoașterea și aplicarea de către toți lucrătorii a măsurilor prevăzute în planul de prevenire și de protecție stabilit, precum și a prevederilor legale în domeniul securității și sănătății în muncă, prin lucrătorii desemnați, prin propria competență sau prin servicii externe;

Importanța protecției muncii

Unul din motivele pentru care lucrătorii se întorc cu bine acasă constă în aceia că activitatea de protecția muncii este executată cu simţ de răspundere, nu formal (adică să ai fişa semnată, în rest nu contează). Scopul este de a asigura angajatului sănătatea și prevenirea oricărei situații de urgență şi de expunere la riscurile profesionale. Ținta pe care securitatea și sănătatea muncii trebuie să o atingă este de a se asigura că angajatul este în afara oricărui pericol. Protecția muncii prevede și creearea unui ambient plăcut la locul de muncă. Sweetie massage chick getting fucked Horny Alexis Ford is into hardcore buggering Stepteen Anya Olsen licks stepmom Reagan Darling is tempting fellow with her tits Roxy Raye stretches her anus with a metal speculum and receives an anal reaming Kinky whore Melany loves big stuff in her pussy Cute and Tiny Blonde Halle nugget porn Whore wife Jodi West getting fucked by next door guy Ralph Long Chick receives both of her lusty fuck holes fucked Frisky blonde Kayla Green felt hard cock in her tight ass hole Independence fuck with freedom babe Phoenix Marie Playful bitches Rowan and Lorna try their new toys

Consecințele respectării cu stricteţe a protecției muncii sunt încurajatoare. Productivitatea companiei crește în momentul în care angajatul este privit ca o valoare umană importantă, când i se asigură un loc de muncă securizat și plăcut. Protecția muncii oferă satisfacție de ambele părți, atât pentru angajat cât și pentru angajator.

Euramis Consulting este compania care oferă, de peste 20 ani, probabil cele mai bune servicii SSM-Protecția Muncii București și SU-Situații de Urgență, reprezintă de fiecare dată soluția ideală pentru conformarea cu cerinţele legale. Pentru mai multe informații despre serviciile oferite de această companie, intrați pe euramis.ro

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment