Importanța măsurile de prevenire a incendiilor

Pe 8 Martie 2019 a fost semnalat în București un incendiu masiv la un depozit de vopsea. Incendiul a avut loc în zona Obor, iar din informațiile oferite de ISU București – Ilfov, incendiul a avut loc într-un spațiu de depozitare a materialelor pentru construcții.

La fața locului au acționat inițial 10 autospeciale de stingere, o mașină de descarcerare, două autoscări și Detașamentul Special de Salvatori. Ulterior, ISU a mărit efectivele de pompieri care au acționat pentru stingerea incendiului. În total au fost alertate 22 de autospeciale de stingere, 4 autoscări și două mașini de descarcerare. Suprafața pe care s-a manifestat incendiul este de 500 de mp.

Incendiul ce a avut loc pe data de 8 Martie demonstrează încă o dată cât de importante sunt măsurile de prevenire a incendiilor. Din fericire, de data aceasta nicio persoană nu a fost rănită, existând doar pagube materiale.

Cu toate acestea, este imperios necesară luarea tuturor măsurilor de prevenire pentru a evita pe cât posibil izbucnirea focului care a constituit o amenințare serioasă a omului încă de începuturile existenței umane.

În prezent, datorită utilizării la scară largă a materialelor sintetice, atât în domeniul construcțiilor, la îmbunătățirea izolației diverselor spații, cât și în alte domenii de activitate, incendiile izbucnesc din ce în ce mai des, fiind periculoase atât pentru oameni, cât și pentru mediu.

Incendiul are o evoluție aleatorie de  fiecare dată. Nu se știe niciodată cum va evolua, de aceea este important de luat toate măsurile necesare pentru prevenirea sa.

Pentru prevenirea izbucnirii lor trebuie să se respecte o serie de reguli și măsuri. Astfel în depozitele în care există materiale și substanțe trebuie stabilite categoriile de pericol la incendiu în funcție de natura acțiunii care se desfășoară. De asemenea, trebuie stabilite caracteristicile de ardere ale materialelor şi substanţelor utilizate, manipulate şi a densităţii sarcinii termice.

Depozitele de materialele cu substanţe combustibile trebuie echipate cu instalaţii de semnalizare şi stingere a incendiilor corespunzătoare materialelor şi substanţelor depozitate, precum şi a cantităţii şi importanţei acestora, potrivit prevederilor tehnice de specialitate.

În cazul unui depozitelor de vopsea cum este depozitul în care a izbucnit incendiul din 8 Martie, depozitarea materialelor se face, în general, în încăperi separate, după natura lor, în ambalaje rezistente, cu inscripţia şi semnul distinctiv al conţinutului, aşezate în rastele, între care se va lăsa spaţiu liber de manipulare şi circulaţie. Spaţiul de sub rastele trebuie să permită o bună curăţire a pardoselii.

Pentru depozitarea vopselelor, lacurilor şi altor materiale speciale, inflamabile, este obligatoriu să se respecte instrucţiunile furnizorului. Este interzisă depozitarea acestor materiale în apropierea corpurilor de încălzire şi celor de iluminat.

Vopsele şi lacurile pe bază de nitroceluloză trebuie depozitate în compartimente separate faţă de lacurile poliesterice. Întăritorul, grundul activ şi acceleratorul de poliesteri trebuie depozitate separat.

Este obligatoriu să se controleze periodic etanşeitatea recipientelor cu materiale inflamabile. În cazul în care se constată niște deficienţe în această privinţă, recipientul trebuie scos din depozit. Este important de reținut că este interzis să se târască  pe pardoseală recipienţii cu materiale inflamabile.

Ambalajele goale de vopsele, lacuri etc., trebuie bine scurse de lichid şi evacuate din depozit imediat şi cu capacul bine închis. După spălarea cu solvenţii respectivi, trebuie depozitate la loc ferit de razele solare prevăzut cu placă indicatoare de pericol de explozie. Aceste locuri trebuie amplasate la cel puţin 5 m distanţă de drumuri sau clădiri.

Depozitarea butoaielor şi bidoanelor trebuie făcută în ordine şi în condiții care să nu provoace deteriorarea acestora.

Rastelele metalice pe care se depozitează butoaiele sau bidoanele ca şi vasele în care se face transvazarea trebuie legate la pământ pentru scurgerea electricităţii statice. Este interzisă păstrarea în magazie a îmbrăcămintei muncitorilor, a altor obiecte străine sau a materialelor combustibile.

Orice scurgere de lichid inflamabil pe pardoseală sau prelingere pe rastel, butoi etc., trebuie îndepărtată imediat prin acoperirea cu nisip, respectiv ştergerea  cu cârpe care vor fi evacuate imediat în exterior, unde vor fi  arse în locuri special amenajate.

Acestea sunt doar câteva dintre regulile și măsurile care trebuie respectate în vederea prevenirii incendiilor de genul celui izbucnit în București.

De asemenea, este important ca, pentru a preveni orice situație de urgență, să se apeleze la Euramis Consulting, o firmă de protecția muncii din Bucureșticu vastă experiență în securitatea muncii și servicii pentru situații de urgență.

Euramis este soluția conformării cu cerințele legale în ceea ce privește situațiile de urgență în capitală și în toată țara.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment