În ultima vreme capul de afiș în mass media a fost ținut de scandalurile de harțuire sexuala din Poliție, din alte instituții.

Are legătură acest aspect cu protecția muncii? Desigur că are, deși primul gând al unor persoane neavizate ar fi: “Eu știu ca protecția muncii se ocupa cu accidentele de muncă, ori aici de ce accident poate fi vorba?”. Probabil că unii ar găsi prilej de glume, dar lucrurile sunt foarte serioase. Conceptul de protecția muncii este actualizat prin sintagma: securitate și sănătate în muncă, adică o activitate reglementată prin lege organică, lege care transpune directiva europeanapă. Această activitate nu are în vedere doar aspectele legate de accidente de muncă, mai important fiind prevenirea acestor evenimente nedorite. Prin securitate și sănătate în muncă prevenim evenimente ca accidente, avarii tehnice, boli profesionale și avem în vedere avem în vedere:

• Crearea unui mediu de muncă sănătos, a stării de bine la locul de muncă

• Ergonomia muncii, reducerea efortului fizic

• Reducerea stresului profesional, a stresului psihosocial (deci și a hărțuirii la locul de muncă, care poate fi și morală, în sens mai larg)

• Egalitatea de șanse la locul de muncă

• Crearea de condiții de muncă adecvate pentru persoane din grup social sensibil la riscuri: tineri (persoane între 16 și 18 ani), femei gravide, persoane cu dizabilități.

Legea 202/2002, definește, de asemenea ce este “hărțuirea sexuală”:

Prin hartuire sexuala se intelege orice forma de comportament in legatura cu sexul, despre care cel care se face vinovat stie ca afecteaza demnitatea persoanelor, daca acest comportament este refuzat si reprezinta motivatia pentru o decizie care afecteaza acele persoane.

Nu doresc să comentez acest “despre care cel care se face vinovat stie ca afecteaza demnitatea persoanelor…” care poate lăsa loc de interpretări defavorabile pentru victimele sau țintele acestor agresiuni…

Ce este bine de știut de către orice manager care are locuri de muncă, respectiv colectiv de salatiați unde pot apare astfel de probleme?

ART. 10 din Legea 202/2002 privind egalitatea de sanse intre femei si barbati:

(1) Este considerata discriminare dupa criteriul de sex si hartuirea sexuala a unei persoane de catre o alta persoana la locul de munca sau in alt loc in care aceasta isi desfasoara activitatea.

(2) Constituie discriminare dupa criteriul de sex orice comportament definit drept hartuire sexuala, avand ca scop:

a) de a crea la locul de munca o atmosfera de intimidare, de ostilitate sau de descurajare pentru persoana afectata;

b) de a influenta negativ situatia persoanei angajate in ceea ce priveste promovarea profesionala, remuneratia sau veniturile de orice natura ori accesul la formarea si perfectionarea profesionala, in cazul refuzului acesteia de a accepta un comportament nedorit, ce tine de viata sexuala.

ART. 11 Pentru prevenirea si eliminarea oricaror comportamente, definite drept hartuire sexuala la art. 4 lit. c) si la art. 10, angajatorul are urmatoarele obligatii:

a) sa prevada in regulamentele de ordine interioara ale unitatilor sanctiuni disciplinare, in conditiile prevazute de lege, pentru angajatii care incalca demnitatea personala a altor angajati, comitand actiuni de discriminare definite la art. 4 lit. a)-c) si la art. 10;

b) sa asigure informarea tuturor angajatilor cu privire la interzicerea hartuirii sexuale la locul de munca, inclusiv prin afisarea in locuri vizibile a prevederilor regulamentare de ordine interioara pentru prevenirea oricarui act de hartuire sexuala;

c) sa aplice imediat dupa sesizare sanctiunile disciplinare impotriva oricarei manifestari de hartuire sexuala la locul de munca, stabilite conform lit. a).

Desigur că aceste probleme sunt influențate direct și nemijlocit de atitudinea managementului de la cel mai înalt nivel care impune o cultură a organizației respective, promovează niște valori. Parafrazând un binecunoscut proverb, aș spune: “Peștele să aibă capul curat pentru a avea sănătatea corpului” – toți sunt cu ochii pe șef ca să evalueze cam ce reacție ar avea acesta ….

Ce este recomandat sa faci in relatie cu persoana care te hartuieste ?

• Sa afirmi pe ton ferm si cu seriozitate ca te deranjeaza ceea ce face

• Sa numesti precis lucrurile care te deranjeaza

• Sa ceri politicos persoanei care te hartuieste sa inceteze acțiunea nedorită

• Sa dublezi limbajul verbal cu limbaj nonverbal: contact vizual, tinuta serioasa, capul sus

• Sa faci persoana care te hartuieste responsabila pentru faptele ei. Sa nu-i gasesti scuze. Sa nu pretinzi ca nu se intampla nimic

• Sa eviti sa ameninti, sa insulti sau sa folosesti obscenitati

• Sa nu raspunzi scuzelor sau tacticilor hartuitorului/oarei, sa spui repetat ca te deranjeaza daca hartuirea continua

• Sa nu folosesti argumente de tipul : „nu se poate pentru ca am o relatie”, „ce ar spune lumea, colegii” pentru ca persoana care te hartuieste poate interpreta ca tu iti doresti de fapt o relatie dar exista lucruri independente de tine care te impiedica.

• sa spui unui/unei prieten/e sau coleg/e apropiat/e ce se intampla. Toți jucătorii de cazinouri online caută doar cazinouri cu RTP ridicat . Aceasta persoana poate depune marturie pentru tine in cazul in care vei alege sa reclami sau sa dai in judecata persoana care te hartuieste

• sa strangi un minim de probe: sa pastrezi copii ale oricaror materiale scrise care dovedesc hartuirea (fotografii, mail-uri, biletele, cadouri), sa tii un jurnal: date, nume, conversatii, martori, frecventa comportamentelor ofensatoare, sa inregistrezi convorbirile cu persoana care te hartuieste

• sa incerci sa afli daca mai sunt si alte persoane in aceeasi situatie. Mai multe plangeri sporesc sansa de reusita a demersului de rezolvare a situatiei

• sa discuti cu un doctor, consilier sau psiholog in cazul in care inregistrezi simptome de stres, depresie sau alte probleme de sanatate cauzate de comportamentul de hartuire si sa obtii o dovada de la acestia din care sa rezulte ca aceste probleme de sanatate sunt cauzate de faptul ca treci printr-o situatie de hartuire sexuala

• daca persoana care te hartuieste este un coleg, trebuie sa comunici sefului direct si/sau managerului de resurse umane problema. Acesta trebuie sa ia in serios plangerea si sa iti explice cum intentioneaza sa procedeze. Daca seful direct sau managerul de resurse umane nu ia masuri pentru incetarea situatiei, trebuie sa le comunici in scris plangerea. Aceasta plangere poate, de asemenea, sa se constituie ca proba.

• daca persoana care te hartuieste este seful direct, trebuie sa te adresezi managerului general si/sau angajatorului.

• sa soliciti sprijinul sindicatului sau reprezentantului salariatilor din companie

NUMAI daca, pe plan intern, problema nu a fost rezolvata, desi ai facut toate demersurile necesare, poti apela la institutiile responsabile cu solutionarea cazurilor de hartuire sexuala.

• Poti trimite o sesizare scrisa catre Agentia Nationala pentru Egalitate de Sanse (ANES). Aceasta institutie nu are atributii directe in cercetarea si sanctionarea cazurilor de hartuire sexuala, insa poate transmite mai departe sesizarea catre institutiile abilitate, respectiv CNCD si/sau Inspectia Muncii.

• Poti adresa o petitie scrisa catre Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii (CNCD).

Petitia nu poate fi anonima. Ea trebuie sa contina numele si datele tale de contact, precum si descrierea cat mai amanuntita a situatiei considerata hartuire sexuala. Petitia poate fi depusa personal, trimisa prin posta sau completata on-line.

Termenul pana la care poti sesiza CNCD este de un an de la data savarsirii faptei.

Tu trebuie sa dovedesti existenta unor fapte care permit a se presupune existenta hartuirii sexuale prin probele pe care le-ai strans, iar persoana impotriva careia ai formulat sesizarea trebuie sa dovedeasca ca faptele nu constituie hartuire sexuala.

In fata CNCD poti invoca orice mijloc de proba, inclusiv inregistrari audio si video sau date statistice.

Ai dreptul sa soliciti efectuarea unei anchete, inlaturarea consecintelor faptelor de hartuire si restabilirea situatiei anterioare hartuirii.

CNCD poate sa sanctioneze atat pe hartuitor cat si institutia angajatoare, daca aceasta a fost toleranta fata de comportamentul hartuitorului.

Poti trimite o sesizare scrisa catre Inspectoratul Teritorial de Munca.

Te poti adresa adresa atat direct cat si in scris, prin posta sau e-mail, pentru a sesiza incalcari ale prevederilor legale din domeniul relatiilor de munca.

In urma sesizarii, inspectorii de munca declanseaza un control la angajatorul reclamat.

Reclamatiile beneficiaza de confidentialitate, inspectorii nedezvaluind angajatorului motivul controlului.

Sesizarile trebuie sa contina numele tau complet, codul numeric personal, adresa exacta, date de identificare a angajatorului si a locatiilor in care acesta isi desfasoara activitatea. Referirile la date trebuie sa contina ziua, luna si anul, iar informatiile furnizate trebuie sa fie concise si exacte. Problemele si solicitarile trebuie precizate clar, fara amanunte care nu au legatura cu domeniul de activitate al Inspectiei Muncii. In termen de maximum 30 de zile Inspectia Muncii este obligata sa-ti transmita un raspuns scris.

Poti adresa o cerere catre Judecatorie, Instanta Civila Cererea poate fi facuta pentru acordarea de despagubiri si restabilirea situatiei anterioare hartuirii sexuale sau anularea situatiei create prin hartuire sexuala. De exemplu, daca ai fost concediat/a pentru ca ai refuzat sa oferi favoruri sexuale, poti cere sa fii reangajat/a sau daca ai fost mutat/a in alt loc de catre angajator pentru ca ai reclamat o situatie de hartuire sexuala poti cere sa te intorci in acelasi loc unde lucrai inainte sa faci plangerea. Cererea este scutita de taxa judiciara de timbru si nu este conditionata de sesizarea CNCD. Termenul pentru introducerea cererii este de 1 an si curge de la data savarsirii faptei. Daca situatia ta a fost influentata negativ in ceea ce priveste promovarea, salariul sau alte venituri, accesul la formare/perfectionare profesionala, data de la care se porneste in calcularea perioadei de 1 an este data la care ai aflat de aceste fapte.

Ai obligatia de a dovedi existenta unor fapte care permit a se presupune existenta unei hartuiri sexuale prin probele pe care le-ai strans, iar persoanei impotriva careia ai formulat sesizarea ii revine sarcina de a dovedi ca faptele nu constituie hartuire sexuala. In fata instantei se poate invoca orice mijloc de proba, inclusiv inregistrari audio si video sau date statistice.

Cererea se face catre sectia/completul pentru conflicte de munca si drepturi de asigurari sociale din cadrul tribunalului in a carui circumscriptie teritoriala ai domiciliul. Poti adresa o cerere catre Judecatorie, Instanta Penala, daca sunt indeplinite conditiile pentru ca actul de hartuire sexuala sa fie infractiune, respectiv ca hartuitorul sa foloseasca amenintarea sau constrangerea, abuzand de functia sa. Angajatorul nu are voie sa te persecute pentru ca ai depus o plangere pe motiv de hartuire sexuala. Acest lucru se numeste victimizare, este ilegal si se pedepseste cu amenda.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment