Femeile și îmbătrânirea populației active: consecințe asupra securității și sănătății la locul de muncă

De ce este relevantă abordarea problemei de gen în gestionarea securității și sănătății în muncă și a muncii durabile legate de vârstă?

Potrivit Eu-Osha, Agenția Europeană pentru securitate și sănătate în muncă, populația activă a UE îmbătrânește, deci este esențial să se adopte strategii legate de vârstă. Cu toate acestea, bărbații și femeile se confruntă cu diferite probleme legate de vârstă și sunt afectați în mod diferit de problemele care le influențează locul de muncă pe tot parcursul vieții profesionale. În consecință, este important să identificăm și să înțelegem aceste diferențe.

Diferențele legate de vârsta între bărbați și femei legate de locul de muncă

Îmbătrânirea este asociată cu o serie de modificări ale capacității fizice și sănătății. Aceste schimbări pot fi influențate de factori legați de sex (adică biologici) și de gen (adică, construiți social).

Diferențele dintre bărbați și femei la locul de muncă legate de sex

Cea mai evidentă schimbare legată de vârstă și specifică unuia dintre sexe este menopauza. Cu toate acestea, există multe alte modificări care apar odată cu vârsta care pot influența capacitatea de lucru și care afectează femeile mai des decât bărbații, de exemplu osteoporoza, osteoartrita și cancerul de sân. Astfel de diferențe între bărbați și femei ar trebui luate în considerare atunci când se elaborează strategii care promovează SSM și munca durabilă.

În populația activă există o segregare verticală și orizontală în funcție de sex și, prin urmare, femeile în general și, în special, femeile în vârstă sunt expuse unor riscuri diferite de cele cu care se confruntă colegii lor de-a lungul întregii perioade. viața profesională

Segregarea verticală provine din lipsa de oportunități de promovare și de mobilitate profesională, ceea ce conduce la o concentrare a femeilor la nivelurile inferioare ale ierarhiei forței de muncă. Acest lucru poate duce la o expunere mai lungă la anumite pericole la locul de muncă, cum ar fi sarcini repetitive sau lucrări care necesită poziții forțate.

Segregarea orizontală apare deoarece bărbații și femeile tind să lucreze în diferite sectoare economice. De exemplu, femeile în vârstă, în special, sunt suprareprezentate în sectoarele sănătății și asistenței sociale, educației și altor servicii. Este important să nu se subestimeze exigențele fizice și emoționale ale locurilor de muncă pe care femeile le îndeplinesc de obicei: munca manuală, sarcini foarte repetitive și programate, munca în schimburi, riscul de violență și hărțuire, stres etc. Toate aceste aspecte influențează durata vieții active și calitatea acesteia, în multe dintre sectoarele în care lucrează femeile.

Abordarea diferențelor dintre bărbați și femei la locul de muncă legate de vârstă

Strategiile privind SSM și munca durabilă ar trebui să ia în considerare aspecte legate de vârstă și sex. Astfel de strategii ar trebui să abordeze sectoarele și locurile de muncă în care predomină femeile, cum ar fi sănătatea, educația, curățenia și comerțul cu amănuntul, precum și sectoarele dominate de bărbați, cum ar fi construcțiile, și trebuie să țină cont de asemenea, de modul de gestionare a diminuării capacității fizice și a sănătății legate de vârstă din perspectiva de gen.

Menopauza și promovarea sănătății la locul de muncă

Multe din dificultățile cu care se confruntă femeile în relație, de exemplu, cu menopauza, constituie un tabu în societate și, prin urmare, la locul de muncă. Cu toate acestea, pot fi luate măsuri simple pentru a încerca rezolvarea unor astfel de dificultăți: accesul la apă potabilă poate fi facilitat, articolele de îmbrăcăminte pot fi purtate cu mai multe straturi pentru uniforme și munca poate fi mai flexibilă pentru a facilita participarea la întâlniri medicale. Este necesar să se sporească gradul de conștientizare și să se ia măsuri de susținere la locul de muncă, cum ar fi furnizarea de consiliere cu privire la măsurile nediscriminatorii, politicile model și utilizarea listelor de verificare în evaluarea riscurilor.

Strategii de sănătate și securitate ocupațională care iau în considerare genul pe tot parcursul vieții profesionale

O abordare a durabilității bazată pe viața profesională ar trebui să includă prevenirea riscurilor în educația băieților și a fetelor în școli, precum și asigurarea faptului că educația pentru SSM se adresează riscurilor asociate cu munca în care predomina femeile. În plus, activitatea SSM ar trebui să fie evidențiată ca parte a formării profesionale pentru locurile de muncă tipice femeilor.

Angajatorii pot asigura instruirea angajaților de sex feminin și masculin, privind activitatea SSM (securitate și sănătate în muncă) cu ajutorul firmei Euramis Consulting, o firmă de protecția muncii din București care prestează servicii SSM și SU, de înaltă calitate.

Așadar, pentru a asigura securitatea muncii și sănătatea la locul de muncă a angajaților lor, indiferent de sex, specialiștii Euramis pot oferi cele mai bune servicii privind promovarea sănătății la locul de muncă.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment