Externalizarea serviciilor de protecția muncii. Avantaje?

Asigurarea securității și sănătății în muncă este foarte importantă pentru asigurarea unui mediu de lucru optim în care lucrătorii să se simtă în siguranță și să lucreze fără griji, contribuind la creșterea productivității firmei.

Din acest motiv, angajatorul are obligația de a se ocupa de activitățile de prevenire și protecție. Potrivit HG 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securității și sănătății în muncă nr. 319 din 2006, trebuie să asigure planificarea, organizarea și mijloacele necesare activității de prevenire și protecție în unitatea și/sau întreprinderea sa.

Angajatorul poate face acest lucru în mai multe moduri:

– fie își asumă atribuțiile pentru realizarea măsurilor prevăzute de lege;

– fie desemnează unul sau mai mulți lucrători să se ocupe de activitățile de prevenire și protecție;

  – fie înființează unul sau mai multe servicii interne de prevenire și protecție;

   – fie apelează la servicii externe de prevenire și protecție.

Există cazuri în care cei desemnați din cadrul serviciului intern să desfășoare activități de prevenire și protecție nu-și pot îndeplini sarcinile din multe motive.

În acest caz, cea mai bună alternativă o reprezintă externalizarea serviciilor de protecția muncii, adică angajarea unei firme de protecția a muncii cu scopul de a se ocupa de toate activitățile SSM (securitate și sănătate în muncă) și SU (situații de urgență).

Avantajele externalizării serviciilor de protecția muncii sunt diverse. Firma angajată să ofere astfel servicii se va ocupa de organizarea și conducerea activității SSM și SU, fiindu-i plătite serviciile prestate.

Serviciile SSM și SU au continuitate având în vedere că firma ce oferă servicii externe nu va intra în concediu, nu se va îmbolnăvi, iar în cazul în care în cadrul ei vor avea loc schimbări de personal, acestea nu vor fi resimțite de firma clientă.

De asemenea, o astfel de firmă fiind specializată pe servicii de protecția muncii și PSI  are experiență în acest domeniu și poate oferi cele mai bune soluții atât pentru angajator, cât și pentru lucrători. Acest lucru duce la îmbunătățirea condițiilor de muncă care contribuie la creșterea productivității.

Specialiștii săi se pot ocupa de activitățile de prevenire și protecție definite în art. 15 al HG 1425/2006. Acestea au în vedere:

– identificarea pericolelor și evaluarea riscurilor pentru fiecare componentă a sistemului de muncă, respectiv executant, sarcină de muncă, mijloace de muncă/echipamente de muncă și mediul de muncă pe locuri de muncă/posturi de lucru;

   – elaborarea, îndeplinirea, monitorizarea și actualizarea planului de prevenire și protecție;

  – elaborarea de instrucțiuni proprii pentru completarea și/sau aplicarea reglementărilor de securitate și sănătate în muncă, ținând seama de particularitățile activităților și ale unității/întreprinderii, precum și ale locurilor de muncă/posturilor de lucru, și difuzarea acestora în întreprindere și/sau unitate numai după ce au fost aprobate de către angajator;

  -propunerea atribuțiilor și răspunderilor în domeniul securității și sănătății în muncă, ce revin lucrătorilor, corespunzător funcțiilor exercitate, care se consemnează în fișa postului, cu aprobarea angajatorului;

  -verificarea însușirii și aplicării de către toți lucrătorii a măsurilor prevăzute în planul de prevenire și protecție, a instrucțiunilor proprii, precum și a atribuțiilor și responsabilităților ce le revin în domeniul securității și sănătății în muncă stabilite prin fișa postului;

  -întocmirea unui necesar de documentații cu caracter tehnic de informare și instruire a lucrătorilor în domeniul securității și sănătății în muncă, printre altele.

De toate acestea și nu numai se poate ocupa Euramis Consulting, o firmă de protecția muncii din București care prin serviciile oferite își dorește să reducă cât se poate de mult suferința umană cauzată de accidentele de muncă, boli profesionale, incendii şi alte evenimente nedorite, încercând să evite riscurile, să le evalueze pe cele care nu pot fi evitate, să combată riscurile la sursă, să adapteze munca la om etc.

De asemenea, își propune să-și consilieze clienții în vederea conformării cu cerințele legale aplicabile, cu costuri minime. Specialiștii săi sunt conștienți că investiția în prevenire este un câștig pe termen lung atât pentru angajatori, cât și pentru lucrători.

Din acest motiv, sunt mereu pregătiți să ofere cele mai bune soluții în ceea ce privește evaluarea riscurilor de accidentare care nu pot fi evitate, elaborarea de instrucțiuni proprii de securitatea muncii, inspecții periodice etc.

Euramis Consulting este cea mai bună soluție pentru asigurarea unui mediu de lucru sigur și sănătos. Cei 20 de ani de experiență în domeniu transformă compania în partenerul perfect pentru desfășurarea de activități de prevenire și protecție de calitate

Prin urmare, externalizarea serviciilor de protecția muncii este importantă având în vedere că doar profesioniști în domeniul securității și sănătății în muncă pot ajuta angajatorii să se conformeze cu adevărat cerințelor legale în vigoare.

Cere oferta

  • Va rugam sa luati la cunostinta ca Euramis nu va transmite niciodata mesaje nesolicitate (spam) si nici nu va transmite catre terti adresele dumneavoastra de email sau alte date cu caracter personal.
 

Captcha

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment