Evaluarea riscurilor de accidentare și îmbolnăvire pentru profesia de bucătar

Profesia de bucătar constă în prepararea alimentelor într-o bucătărie, aprovizionarea cu marfă, depozitarea acesteia și curățenia la locul de muncă. În ciuda faptului că este o profesie frumoasă și creativă, nu este deloc lipsită de riscuri. 

În timpul procesului de muncă, bucătarul este, de asemenea, expus riscurilor de accidentare și îmbolnăvire. Există o serie de factori de risc la care este expus bucătarul în funcție de componenta sistemului de muncă. În cele ce urmează vi le vom dezvălui pe fiecare în parte.

Factori de risc specifici mijloacelor de producție

Factori de risc mecanic:

Personalul aflat în deplasare pe jos, în mijloacele auto sau în staţionare de mijloacele auto sau de transport aflate în mişcare în incinta sau în afara unităţii poate fi prins, lovit sau strivit. 

-Personalul se poate prinde sau lovi de elementele constructive (uşi, ferestre, mobilier etc.) din dotarea spaţiului de lucru.

– În timp ce utilizează uneltele, sculele mașinii de tocat sau de tăiat mezeleuri, executantul se poate tăia sau înțepa.

– În timpul manipulării lor, vasele încărcate cu alimente, cu apă etc., pot cădea.

– În urma defecţiunilor de la instalaţia de apă sau de încălzire sub presiune, personalul poate fi împroșcat cu jet lichid (agent termic).

– Personalul poate fi expus la suprafeţe alunecoase, acoperite cu grăsimi, ulei, rezultate din procesul tehnologic.

– Executantul poate lovi materialele stivuite în echilibru instabil iar acestea se pot rostogoli sau răsturna.

Factori de risc termic:

– Executantul poate intra în contact cu obiecte sau suprafeţe cu temperatura ridicată.

– Personalul este expus la flacără deschisă (la utilizarea maşinii de gătit tip aragaz, consumatoare de gaze naturale).

– Executantul poate fi împroșcat cu abur de la oală sub presiune.

– Personalul este expus riscului dacă atinge instalaţii electrice defecte sau conductori de alimentare cu izolaţie defectă.

– Personalul poate fi expus riscului prin atingere indirectă la curentul electric din instalaţiile electrice datorită defecţiunilor la instalaţia de împământare şi legare la nulul de protecţie.

Factori de risc chimic:

Personalul poate fi expus la scurgeri de gaze naturale (posibilitatea formării de atmosferă inflamabilă sau explozivă.

– Executantul poate fi expus la substanţe iritante care intră în contact cutanat cu acesta la utilizarea lor pentru întreţinerea curăţeniei la locul de muncă şi a vaselor (uneltelor de lucru).

Factori de risc biologic:

Executatul poate fi expus la microorganisme depozitate în spaţiile socio-sanitare, cu care intră în contact cutanat sau pe care le poate ingera.

– Executantul poate fi agresat în incintă sau în afara unităţii de către animale periculoase.

Factori de risc specifici mediului de muncă

Factori de risc fizic:

– Personalul poate fi expus la temperaturi ridicat ale aerului.

– Personalul poate fi expus la curenţi de aer.

– Personalul poate fi expus la un iluminat necorespunzător datorită multiplelor spaţii de lucru (spaţii de depozitare a alimentelor, spaţii de gătit).

– Personalul poate fi expus la zgomot sub limita maximă admisă datorită funcţionării aparatelor şi echipamentelor de muncă utilizate în bucătărie.

– Există riscul ca personalul să fie expus la radiaţii electromagnetice (de la cuptorul cu microunde, fripteuză, aparate de bucătărie electrice).

– Există riscul unor calamități naturale. 

Factori de risc chimic:

Personalul poate inhala gaze și aburi în timpul preparării hranei datorită nefuncţionării hotei.

Factori de risc specifici sarcinii de muncă

Factori de risc ce țin de conținut:

– Executantului i se poate repartiza o sarcină de muncă atunci când se află în stare psiho-fizică necorespunzătoare.

– Executantului i se poate repartiza o sarcină de muncă fără a fi instruit sau cu o instruire sumară.

  Unele echipamente de muncă pot fi menținute în funcțiune. De asemenea, pot fi menținute unele dotări necorespunzătoare tehnic.

– Executantul i se poate tolera pe cale ierarhică nerespectarea prevederilor de securitate şi sănătate în muncă.

– Executantului i se repartizează o altă sarcină de muncă.

– Poate apărea stresul datorat organizării neadecvate a muncii şi repartizarea neadecvată a sarcinilor de muncă.

Factori de risc ce țin de solicitări psiho-fizice:

– Sarcina de muncă poate fi supradimensionată prin prelungirea programului de lucru.

– Personalul poate fi expus la suprasolicitări fizice (efort fizic şi dinamic).

Factori de risc specifici executantului

Factori de risc ce țin de acțiuni greșite:

– Executantul poate efectua greșit unele operaţii sau faze de lucru (umplerea oalei sub presiune peste valoarea admisă, aprinderea focului la maşina de gătit).

– Personalul se poate deplasa sau staționa în zone periculoase (zona de manevra a mijloacelor de transport).

– Personalul poate cădea de la acelaşi nivel prin dezechilibrare, împiedicare, alunecare.

– Executantul se poate prezenta la lucru în stare psiho-fizică necorespunzătoare (sub influenţa alcoolului, al medicamentelor, oboseală etc.).

– Personalul poate avea reacţii neadecvate în situaţii periculoase (scurgeri de ulei fierbinte, aprinderea grăsimilor din oale etc.).

Factori de risc ce țin de omisiuni:

– Personalul nu utilizează echipamentele de protecție și lucru. 

Profesia de bucătar poate fi considerată una cu risc mediu. Pentru prevenirea tuturor riscurilor enumerate mai sus, angajatorii sunt obligați din punct de vedere legal să ia toate măsurile necesare pentru asigurarea securității și sănătății angajaților.

Pentru a face acest lucru trebuie să desemneze lucrători care să desfășoare activități ce țin de sănătatea și securitatea muncii angajaților.

Dacă aceștia nu vor putea să le desfășoare, este indicat să se apeleze la un serviciu extern de protecția muncii. 

Euramis Consulting este firma de protecția muncii din București, cu vastă experiență în domeniu, care poate oferi cele mai bune servicii de identificare și semnalizare a pericolelor, de evaluare a riscurilor de accidentare și îmbolnăviri profesionale, de elaborare de instrucțiuni proprii de securitate a muncii și situații de urgență etc.

Euramis Consulting este soluția ideală în ceea ce privește evaluarea, prevenirea riscurilor și nu numai. Apelați cu încredere la serviciile sale, căci nu veți regreta!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment