Evaluarea riscurilor chimice la locul de muncă

Identificarea pericolelor, evaluarea riscurilor acestora și punerea în aplicare a măsurilor de control pentru asigurarea sănătății și securității angajaților reprezintă un element major pentru gestionarea sănătății și securității în temeiul Legii 319/2006 privind securitatea și sănătatea în muncă.

Ce este evaluarea riscului?

O evaluare a riscului este pur și simplu o examinare atentă a tuturor factorilor care ar putea dăuna angajaților la locul de muncă, astfel încât să se poată determina ce măsuri de prevenire sunt necesare pentru prevenirea accidentelor de muncă și/sau bolilor profesionale.

Măsurile de control, care sunt hotărâte pentru a proteja în mod corespunzător angajații contra accidentelor sau îmbolnăvirilor profesionale trebuie specificate de angajator în scris și trebuie implementate complet prin planul de prevenire și protecție.

Odată specificate măsurile de control evaluarea riscului furnizează o foaie de parcurs practică și detaliată pentru a ajuta angajatorul la gestionarea corespunzătoare a sănătății la locul de muncă și implicit asigurarea securității muncii.
Regulamentul CE privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH) din 2015 indică cerințele specifice necesare pentru a finaliza evaluarea riscurilor agenților chimici utilizați la locul de muncă.

Etapele evaluării riscului:

 • Identificarea pericolele chimice.
 • Luarea în considerare a persoanelor care pot fi afectate și a modului în care pot fi afectate.
 • Stabilirea duratei de expunere la riscul chimic.
 • Determinarea nivelului noxei chimice la locul de muncă
 • Evaluarea riscurilor- ce trebuie făcut și ce măsuri de prevenție sunt necesare?
 • Documentarea și implementarea măsurilor prin planuri de prevenire și protecție.
 • Monitorizarea realizării măsurilor de securitatea muncii.

Primul pas în evaluarea riscurilor este identificarea pericolelor chimice. Când se înregistrează toate pericolele potențiale chimice, trebuie privit dincolo de ceea ce este evident, adică luarea în calcul a potențialelor riscuri. Pe lângă faptul că trebuie luat în considerare utilizarea agenților chimici, angajatorii trebuie să fie atenți la substanțele chimice care pot fi produse printr-un proces tehnologic, de exemplu: fumurile de sudură, gaze, vapori toxici și/sau cancerigeni, etc.
Trebuie evaluat transportul intern, depozitarea și cantitățile de substanțe chimice care sunt stocate, eliminarea deșeurilor și situațiile de urgență, de exemplu, scurgerile accidentale de substanțe chimice sau degajările accidentale de atmosfere toxice.

Trebuie luate în considerare toate materialele și amestecurile chimice periculoase, elemente cum ar fi cleiurile, aditivi alimentari, cosmeticele, materialele folosite pentru întreținere, uleiurile, materialele pentru tratamente chimice, tratarea apei și materialele de curățat.

Trebuie verificat dacă oricare dintre substanțele chimice folosite este conformă oricăror restricții sau autorizări stipulate prin regulamentul REACH. Furnizorul de produse chimice poate pune la dispoziție aceste informații prin fișe tehnice de securitate care trebuie să însoțească fiecare material periculos.

Această fișă este o sursă primară de informații privind sănătatea și securitatea muncii. Acesta vor include limitele de expunere profesională acolo unde acestea există.

Al doilea pas este acela de a lua în considerare care sunt grupurile de angajați care ar putea fi afectați și cum i-ar putea afecta materialul / substanța chimică. Trebuie ținut cont de faptul că unii angajați pot avea nevoie de o atenție deosebită, de exemplu, expunerea potențială a angajatelor însărcinate sau tinerilor. Diferite căi de expunere trebuie luate în considerate, de exemplu, expunerea cutanată, absorbția, inhalarea, ingestia și injectarea. Angajatorul este responsabil pentru efectuarea evaluării riscurilor, dar și angajații ar trebui să fie implicați.

Al treilea pas este evaluarea riscurilor și luarea deciziilor privind măsurile de prevenire. Trebuie notate măsurile de prevenție luate deja și aplicarea principiile de mai jos în ordinea următoare pentru a determina ce măsuri de prevenție suplimentare sunt necesare:

Eliminarea substanței sau înlocuirea unei substanță chimice mai puțin periculoasă;
Împiedicarea expunerii, de exemplu, prin izolarea și utilizarea ventilației locale de evacuare;
Organizarea muncii pentru a reduce numărul de angajați care ar putea fi expuși. Determinarea modului în care se desfășoară procesele. Există proceduri și tehnologii astfel încât potențialul de expunere să fie eliminat sau redus.

Selectarea, asigurarea unei instruiri corespunzătoare și oferirea de echipament individual de protecție.

Furnizarea facilităților de asistență și intervenție (facilități de prim ajutor și de spălare pentru a elimina contaminarea).
Cel de-al patrulea pas este documentarea și implementarea măsurilor de prevenire și protecție. Angajatorul trebuie să înregistreze concluziile evaluării riscului chimic și să discute cu angajații referitor la măsurile de prevenire și consecințele posibile care rezultă prin neaplicarea respectivelor măsuri.

Consultarea cu angajații este necesară la fiecare pas, în special la punerea în aplicare a rezultatelor evaluării riscurilor chimice și monitorizarea efectelor aplicării măsurilor.

Angajatorul trebuie să specifice măsurile de precauție care trebuie luate. Este posibil să fie nevoie să se elaboreze un plan de acțiune, detaliind cine este responsabil, pentru ce acțiune, când va fi efectuată și resursele alocate pentru realizare.

Evaluarea riscului chimic necesită actualizări periodice, în funcție de toți factorii ce pot avea variații în timp. Dacă la locul de muncă apar schimbări, cum ar fi noi angajați, mașini, echipamente sau materiale, este necesară revizuirea evaluării riscurilor. Trebuie să se includă și schimbarea procedurilor de muncă, cum ar fi orele suplimentare sau munca în schimburi, nevoile angajatelor însărcinate și ale celor cu nevoi speciale.

Angajatorul trebuie să facă evaluarea riscurilor şi să stabilească măsurile necesare ținând cont de legislația în vigoare. Pentru a se conforma prevederilor legale, angajatorul poate apela la o firmă de protecția muncii din București.
Euramis Consulting este o firmă de protecția muncii cu vastă experiență în domeniu, care, din momentul în care cineva apelează la serviciile sale, este capabilă să ofere servicii de cea mai bună calitate privind:

 • identificarea și semnalizarea pericolelor;
 • evaluarea riscurilor de accidentare și îmbolnăviri profesionale;
 • elaborarea de instrucțiuni proprii de securitate a muncii și situații de urgență;
 • întocmirea tematicilor de instruire, etc.

Euramis Consulting este răspunsul la toate problemele legate de sănătatea și securitatea muncii angajaților.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment