Noile substante chimice - AngajatoriSlider Euramis

CLP = regulamentul  (CE) nr. 1272/2008/CE privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi a amestecurilor

Acest regulament european, care se ocupa cu etichetarea, clasificarea si ambalarea substantelor, aliniaza legislatia UE cu un sistem al Organizatiei  Natiunilor Unite cu scopul de a identifica substantele chimice periculoase si de a informa utilizatorii despre aceste pericole. Pericolele pe care le detin substantele chimice pot fi identificare pe baza unor pictograme si fraze stanndard pe etichete sau pe fisele de securitate.

Pictogramele pentru substantele chimice au fost schimbate, iar cativa termeni invechiti au fost inlocuiti. De exemplu simbolurile de pericol de culoare portocalie sunt inlocuite treptat cu noi pictograme in chenar rosu.

Inainte de a scoate un produs pe piata, furnizorii sunt obligati sa eticheteze substanta sau amestecul din interiorul ambalajului in conformitate cu CLP. Tot furnizorii sunt cei care trebuie sa clasifice o substanta sau un amestec. Este obligatoriu ca furnizorii sa respecte clasificarea si etichetarea conform CLP.

Regulamentul CLP a intrat in vigoare din data de 20 ianuarie 2009, iar etichetele urmeaza sa fie inlocuite treptat pana in 1 iunie 2015.

Regulamentul CLP este in legatura stransa cu Regulamentul Reach. Producatorii, importatorii pot propune ca etichetarea unei substante sau a unui amestec sa fie armonizate la nivelui intregii Uniuni Europene.

REACH = Regulamentul 1907/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18 dec. 2006 privind înRegistrarea, Evaluarea, Autorizarea şi restricţionarea Chimicalelor

Regulamentul Reach impune intreprinderilor sau persoanelor care utilizeaza substante chimice sa informeze producatorii substantelor chimice. REACH strange informatii privind riscurile pentru sanatate si securitate pe care le prezinta utilizarea substantelor periculoase.

Angajatorul are datoria de a efectua o evaluare a riscurilor si sa se asigure ca lucratorii sunt protejati si ca li se ofera instruire privint utilizarea substantelor chimice.  Reach impune inregistrarea substantelor in cantitati de minimum 1 tona pe an produse sau importate in Uniunea Europeana.

FDS constituie un fel de paşaport ce trebuie să insoţească orice substanţă sau amestec periculos, cel mai tarziu la prima livrare.

FDS reprezinta

– document de uniformizare acceptat internaţional

-cuprinde informaţii specifice (pericole şi măsuri)

-pentru utilizarea profesională în siguranţă a substanţelor şi amestecurilor periculoase
Cum vă afectează modificarea etichetelor si a FDS?
  • Verificaţi dacă apar etichete şi fișe cu date de securitate noi
  • Instruiţi lucrătorii să înțeleagăşi să recunoască informațiile de pe etichetele noi
  • Verificați dacă modul în care utilizaţi substanţa/amestecul în compania Dvs. (utilizarea dvs.) este acoperit de FDS și nu este contraindicat
  • Urmăriţi sfaturile oferite pe etichetele șiîn fișele cu date de securitate noi
  • Verificați dacă s-a modificat clasificarea
  • Evaluaţi riscurile pentru lucrători şi, dacă este necesar, actualizaţi evaluare riscurilor în compania dvs
  • Dacă aveți orice întrebări despre noua etichetă sau despre fișa cu date de securitate, adresaţi-vă furnizorului dvs.
  • Comunicaţi aceste modificări pentru lucrătorilor Dvs.
Mai multe detalii privind Noile etichetari ale substantelor chimice pentru angajatori accesati: Etichetari ale substantelor chimice pentru angajator

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment