Eliminarea cancerului ocupațional în Europa și la nivel global

Epidemia de cancer este o preocupare majoră pentru sănătatea publică din întreaga lume. Există o conștientizare crescândă a rolului condițiilor de muncă ca factor determinant al inegalităților sociale în ceea ce privește cancerul.

 Cu douăzeci și cinci de ani în urmă, Uniunea Europeană a adoptat prima directivă globală pentru îmbunătățirea prevenirii la locul de muncă a cancerului ocupațional. În acel moment, a fost o contribuție importantă la legislația modernă privind protecția lucrătorilor.

A sosit însă timpul să se adapteze legislația și politica la noile cunoștințe și la noile riscuri. Se presupune că această boală din ce în ce mai răspândită poate fi eliminată și că prevenirea ei ar putea salva multe vieți la locul de muncă, contribuind considerabil la îmbunătățirea sănătății publice a cetățenilor europeni.

La nivel global, cancerul ucide 8,2 milioane de oameni in fiecare an si 14 milioane de noi tipuri de cancer sunt detectate in fiecare an, potrivit OMS  (Organizației Mondiale a Sănătății). Mortalitatea va crește cu 78%, iar incidența cu 70% până în 2035. În UE28, pentru anul 2013, estimările au indicat 1,314 milioane de decese cauzate de cancer.

 În timp ce cancerul este o boală multifactorială și sunt dificil de modificat anumiți factori cauzali, este clar că această boală necruțătoare cauzată de mediul de lucru poate fi prevenită prin reducerea sau eliminarea expunerilor care duc la boală. De fapt, aceste tipuri de cancer sunt cele mai ușor de combătut: “astfel de riscuri pot fi de obicei reduse sau chiar eliminate” și, desigur, din punct de vedere etic, nu există nicio opțiune.

Organizația Internațională a Muncii estimează că 666 000 de decese sunt cauzate de cancerul la locul de muncă la nivel global în fiecare an, dublu față de accidentele profesionale. În Uniunea Europeană, în fiecare an are loc 102.500 de decese, de douăzeci de ori mai multe decât numărul cauzat de accidentele de muncă.

Nu există nicio îndoială, cancerul este cel mai mare ucigaș la locul de muncă în țările cu venituri ridicate (clasificarea OMS), inclusiv în UE. Cancerul pulmonar reprezintă 54-75% din totalul cazurilor de cancer ocupațional. Studiile epidemiologice indică faptul că expunerile ocupaționale provoacă 5,3-8,4% din toate cazurile de cancer, iar la bărbați 17-29% din totalul deceselor cauzate de cancerul pulmonar, potrivit celor mai bune estimări.

Azbestul este în proporție de 55-85% cauza cancerului pulmonar dar și a alte tipuri de cancer și de boli, lucru care ar fi putut fi prevenit în trecut. Din cele 102.500 de decese provocate de cancerul ocupațional în UE28, azbestul provoacă se pare 47.000 de decese în fiecare an, iar cifrele continuă să crească. Cancerul și mortalitatea cauzată de cancerul ocupațional sunt în creștere datorită speranței de viață în creștere și reducerii treptate a altor cauze de deces, cum ar fi bolile transmisibile și rănile. Expunerile de la locul de muncă cauzează cancere care au o rată de mortalitate crescută a cazurilor, cum ar fi cancerul pulmonar. Cele 10 cele mai importante carcinogene ocupaționale reprezintă aproximativ 85% din totalul deceselor profesionale.

Cancerele ocupaționale se răspândesc destul de rapid la nivel global, iar în multe țări industrializate procentul de decese cauzate de cancerul ocupațional în rândul tuturor deceselor legate de muncă se apropie de cel al țărilor cu venituri ridicate; de exemplu, în UE, decesele cauzate de cancerul ocupațional sunt deja la 53% din totalul deceselor legate de muncă.

Există 179 de agenți (substanțe chimice sau circumstanțe de expunere) clasificate de către Agenția Internațională pentru Cercetare a Cancerului (IARC din Lyon, Franța) ca substanțe cancerigene cunoscute sau probabile.

Pentru eliminarea cancerului ocupațional în Europa și la nivel global, trebuie implementate o serie de măsuri menite să minimizeze expunerea la locul de muncă la diferiți agenți cancerigeni. De asemenea, este indicată înlocuirea substanțelor cancerigene, mutagene și reprotoxice cu substanțe mai puțin dăunătoare pentru sănătatea lucrătorilor.

De asemenea, ar trebui luate măsuri de eliminare a bolilor legate de azbest și privind eliminarea silicozei.

UE ar trebui să joace un rol cheie în eliminarea tuturor agenților cunoscuți ca fiind cancerigeni și să implementeze măsuri susținute de prevenire a sănătății și securității lucrătorilor.

Din păcate, expunerea la azbest este o dovadă a modului în care deciziile slabe și lente în trecut legate de expunerea la agenți cancerigeni au creat o epidemie gravă. Sunt necesare obiective mai ambițioase pentru viitor, deoarece un procent mare de lucrători sunt încă expuși la agenți cancerigeni chiar și în țările în care azbestul a fost interzis.

UE are oportunități unice, deoarece are competențe legislative în mai multe domenii interdependente, cum ar fi cele legate de producția și comercializarea produselor chimice, protecția lucrătorilor și problemele de mediu.

Cooperarea internațională poate contribui foarte mult la evitarea pierderii de timp. Astfel, pentru a elimina cancerul ocupațional în Europa și la nivel global, pentru a putea vorbi în viitor de cancer ocupațional zero, este imperios necesară o cooperare strânsă între UE, OMS (Organizația Mondială a Muncii), OIM (Organizația Internațională a Muncii) și alte instituții. Este esențial să se evite exportul riscurilor din țările dezvoltate în țările în curs de dezvoltare.

De asemenea, pentru eliminarea cancerului ocupațional, angajatorii au obligația să se conformeze cerințelor legale în vigoare. În România, pot face acest lucru cu ajutorul specialiștilor în protecția muncii.

Aceștia pot să facă parte din serviciul intern de protecția sau dintr-un serviciu extern oferit de o firmă de protecția muncii din București.

O astfel de firmă poate fi Euramis Consulting, care oferă servicii de securitatea muncii de cea mai bună calitate și își ajută clienții să ia toate măsurile necesare în vederea desfășurării activității de prevenire a bolilor profesionale și nu numai.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment