Drepturile și obligațiile angajatorilor care adoptă regimul de telemuncă pentru salariații lor

 

Telemunca a fost propusă și în România ca soluție viabilă de oprire a răspândirii infecției cu virusul COVID-19 în rândul companiilor cu mulți angajați. Din punct de vedere legal, telemunca nu este un concept nou, ea fiind reglementată prin Legea nr. 81/2018 și descrisă ca un regim de muncă care se desfășoară în alt loc cu excepția sediului sau punctului de lucru al angajatorului, prin intermediul tehnologiei informației și a mijloacelor de telecomunicare.

 

Pentru ca sarcinile de muncă realizate de la distanță să poată fi desfășurate legal, în regim de telemuncă, este necesar ca acestea să aibă loc în mod regulat, iar angajatul care le îndeplinește să fie de acord cu ele și să le înfăptuiască în mod voluntar.

 

Ce presupune regimul de telemuncă pentru un angajator?

 

Prima obligație a angajatorilor care doresc să implementeze regimul de telemuncă în cadrul companiei lor, este întocmirea unui act adițional la contractele individuale de muncă ale fiecărui salariat care urmează să lucreze de la distanță. Conținutul acestui act adițional este foarte complex și trebuie să cuprindă în mod obligatoriu perioada de timp în care se implementează regimul de telemuncă, programul de lucru al angajatului, precum și sarcinile acestuia. De asemenea, după întocmire, acest act adițional trebuie pus la dispoziția angajatului pentru care a fost întocmit, iar acesta, la rândul său, trebuie să-și dea acordul cu privire la conținut pentru ca telemunca să se desfășoare legal și de comun acord de ambele părți.

 

Tot la capitolul obligații ale angajatorului, intră și necesitatea respectării normelor de sănătate și siguranță în muncă impuse de lege, indiferent de locul în care angajatul urmează să lucreze. Spre deosebire de munca la domiciliu, telemunca se poate desfășura atât în căminul angajatului cât și în orice alt loc sau locuri propuse de acesta și agreate de angajator. Astfel, în vederea respectării tuturor normelor de prevenire a accidentelor în timpul serviciului, cea mai bună abordare este colaborarea cu o firmă de protecția muncii din București care să-ți ofere consultanță de specialitate și sfaturi profesionale în vederea desfășurării activităților de telemuncă legal.

 

Punerea la dispoziția angajatului a tuturor resurselor necesare pentru îndeplinirea sarcinilor de lucru face parte tot din atribuțiile angajatorului. Indiferent de specificul activității unui angajat, dacă se optează pentru telemuncă, angajatorul trebuie să suporte cheltuielile cu transportul materialelor printate și al electronicelor pe care salariatul le folosea la birou, până la locul în care acesta urmează să-și desfășoare activitatea.

 

Și protecția datelor cu caracter personal ridică oarecare probleme pentru angajator deoarece, indiferent de terminalele pe care angajatul său alege să le folosească pentru activitățile sale de lucru, acesta trebuie să se asigure că salariatul este protejat de modificarea, divulgarea sau furtul datelor sale personale, prin măsuri tehnice și organizatorii.

 

În mare, acestea sunt obligațiile legale pe care trebuie să le îndeplinească angajatorii în urma semnării unui act adițional în vederea instalării regimului de telemuncă. Este timpul să vorbim și despre drepturi, iar cel mai important dintre acestea este de de parte dreptul angajatorului de a-și verifica angajatul dacă își îndeplinește sarcinile de serviciu sau nu.

 

Modalitățile de verificare, precum și programul în care un angajator are dreptul să ia legătura cu angajatul său pentru a-l verifica trebuie menționate în actul adițional la contractul de muncă individual, cu care angajatul trebuie să fie de acord. Dar chiar dacă implică destulă birocrație, aceste modalități de verificare reprezintă o măsură de protecție pentru angajator și firma sa, asigurându-se în acest mod că nu va fi nevoit să plătească la sfârșitul lunii un angajat neproductiv.

 

De asemenea, dacă consideră necesar, angajatorul poate cere angajatului său să efectueze și ore suplimentare pentru îndeplinirea sarcinilor sale de lucru. Angajatul pe de altă parte, trebuie și în acest caz să-și de-a acordul, dar chiar și în aceste condiții, din punct de vedere legal, dreptul de a solicita efectuarea orelor suplimentare reprezintă un avantaj pentru angajator.

 

De ce să implementezi regimul de telemuncă în compania ta?

 

Dacă prezența fizică a unor angajați la birou nu este absolut necesară, atunci ai putea implementa regimul de telemuncă pentru prevenirea riscului de infecție cu COVID-19, protejându-ți astfel atât propria persoană, cât și pe ceilalți angajați. Astfel, îți poți continua activitatea de antreprenoriat în condiții de maximă siguranță și în același timp într-un mod care pe termen lung ar putea aduce nenumărate alte avantaje companiei pe care o conduci.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment