Blog

Din punct de vedere legal, accidentele de muncă reprezintă orice tip de vătămare corporală gravă a unui angajat sau mai multor angajați în timpul procesului de desfășurare a sarcinilor de lucru și în timpului programului de muncă specificat în contractul individual de muncă, care are ca rezultat incapacitate temporară de muncă, invaliditate sau în cele mai grave situații, decesul victimei.

Conform unui raport întocmit de Inspecția Muncii, se pare că la nivel național sunt înregistrate în jur de 3000 de accidente de muncă, iar numărul de persoane implicate este de aproximativ 5000.

Legat de accidentele de muncă, noi considerăm că atât angajatorii cât și angajații trebuie să-și cunoască drepturile, dar bineînțeles și obligațiile pentru a se putea diminua astfel pe cât posibil pagubele materiale și a se limita numărul de victime umane. Vom discuta în rândurile ce urmează, în calitate de firmă de protecția muncii București, specializată în domeniul sănătății și securității în muncă despre:

 • obligațiile angajatorului pentru prevenirea accidentelor de muncă;
 • riscurile la care se expune un angajator care nu respectă prevederile legale legate de accidentele de muncă;
 • obligațiile angajatului pentru prevenirea accidentelor de muncă;
 • drepturile angajatului și familiile angajatului care a suferit un accident de muncă.

Obligațiile angajatorului pentru prevenirea accidentelor de muncă

Pentru ca un angajator să prevină cu succes apariția accidentelor la locul de muncă, el trebuie să ia următoarele măsuri cu caracter obligatoriu:

 • să întocmească un plan de prevenire și protecție;
 • să obțină o autorizație de funcționare pentru protecția muncii;
 • să-și informeze corect angajații în legătură cu riscurile la care se expun la locul de muncă;
 • să angajeze doar persoane care în urma examenului medical și/sau al celui psihologic sunt declarate apte de muncă;
 • să dispună de un echipament de lucru adecvat, pe care să-l asigure angajaților săi.

Riscurile la care se expune un angajator care nu respectă prevederile legale legate de accidentele de muncă

Dacă nu-și respectă obligațiile legate de sănătatea și securitatea în muncă, un angajator riscă amenzi cu o valoare cuprinsă între 2000 și 10.000 de lei. Cei care constată contravențiile și aplică amenzile sunt inspectorii de muncă.

Obligațiile angajatului pentru prevenirea accidentelor de muncă

Nu doar angajatorii, ci și angajații au anumite obligații pe care trebuie să le respecte întocmai pentru a beneficia de un mediu de lucru sigur. Printre acestea se numără următoarele:

 • desfășurarea sarcinilor de lucru conform pregătirii și instruirii lor;
 • respectarea instrucțiunilor pe care le-au primit din partea angajatorului;
 • neîndeplinirea altor sarcini de lucru cu excepția celor stipulate în contractul individual de lucru.

Drepturile angajatului și familiei angajatului care a suferit un accident de muncă

Dacă un angajat a suferit un accident de muncă, atunci acesta are o serie de drepturi conform legii, pe baza cărora poate obține chiar și despăgubiri din partea angajatorului său. Conform Legii nr. 346/2002, asigurarea pentru accidentele de muncă și bolile profesionale este și ea parte a sistemului de asigurări sociale și este obligatorie pentru toate persoanele angajate în cadrul unei firme pe baza unui contract individual de muncă.

Concret, dacă suferă un accident de muncă, angajatul are dreptul să:

 • beneficieze de reabilitare și dversie profesională;
 • beneficieze de reabilitare medicală sub forma unor servicii asigurate de CNPP până în momentul restabilirii stării sale de sănătate;
 • primească indemnizație pe baza unui certificat medical vizat de direcția de sănătate publică sau casa de pensii în funcție de caz;
 • primească compensații pentru atingerea integrității;
 • beneficieze de rambursări de cheltuieli cu transportul de urgență, cu dispozitivele medicale implantate în urma intervențiilor chirurgicale, a protezelor etc.;
 • beneficieze de despăgubiri de deces care se acordă unui membru din familia sa – soțul sau soția, unul din copii, unul din părinți, tutorele, curatorul sau moștenitorul ori în lipsa tuturor acestora persoana care poate dovedi ca a suportat cheltuielile de deces. Aceste despăgubiri au o valoare de 4 salarii medii brute, iar plata lor se face în termen de 15 zile de la decizia de admitere a cererii depuse la CNPP în urma decesului persoanei decedate.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment