Documente necesare în domeniul SSM și PSI pentru orice firmă cu angajați

Când vine vorba de siguranța la locul de muncă cele mai des întâlnite acronime sunt SSM și PSI cu care ne vom întâlni de multe ori și în paginile acestui site. SSM se referă la sănătatea și securitatea în muncă și reprezintă un domeniu ce asigură bunăstarea angajaților la birou sau pe teren. Iar PSI este prescurtarea de la expresia prevenirea și stingerea incendiilor și se referă la totalitatea măsurilor luate în vederea diminuării riscului de incendiu.

Potrivit legii în vigoare, angajatorii sunt persoanele responsabile pentru tot ceea ce se întâmplă la nivelul unității pe care o conduc. De aceea orice eveniment fie el planificat sau neplanificat, dacă pune în pericol securitatea și integritatea angajaților, vă privește în mod direct și vă obligă să luați atitudine sau să răspundeți în fața legii.

Pentru a nu risca amenzi sau în cel mai rău caz pedepse cu închisoarea în cazul unui accident la locul de muncă, trebuie să începeți cu studiul amănunțit al legii 319/2006. Această lege cuprinde prevederile legale legate de securitatea și sănătatea la locul de muncă și modul lor de punere în practică de către angajator. Nu este vorba de niște informații greu de înțeles sau de pus în aplicare, dar dacă doriți cu orice preț să vă asigurați împotriva oricărui risc, sfatul nostru este să colaborați cu o firmă de protecția muncii care să vă ofere consultanță de specialitate și sfaturi competente.

Câteva din documentele SSM și PSI pe care trebuie să le aibă orice firmă cu angajați

Odată ce angajați chiar și o singură persoană la firma dumneavoastră, aveți obligația legală de a întocmi dosarul SSM și PSI care va cuprinde următoarele documente:

#1 Actul constitutiv și certificatul de înmatriculare înregistrat la Registrul Comerțului

Actul constitutiv al unei firme este primul document al acesteia. El reprezintă acordul de voință a uneia sau mai multe persoane de a înființa o societate comercială și se realizează respectând cerințele articolului 5, alineatul 3, din legea numărul 31/1990.

Certificatul de înmatriculare este acel document în care este înscris codul unic de înregistrare a societății respective și atestă luarea sa în evidență de către oficiul Registrului Comerțului și organul fiscal.

#2 Autorizarea de funcționare în domeniul siguranței și sănătății în muncă pentru activitățile desfășurate

Autorizarea de funcționare se obține de către angajator înainte de începerea activității sale în cadrul firmei. Aceasta autorizare reprezintă asumarea responsabilităților privind desfășurarea activității în condiții legale.

#3 Planul de prevenire și protecție

Planul de prevenire a riscurilor și de protecție în caz de pericol este un document ce a devenit necesar în România odată cu intrarea în Uniunea Europeană. În cadrul său, după identificarea riscurilor fiecărui loc de muncă și post în parte se stabilesc o serie de măsuri de protecție și prevenire.

#4 Tematica de instruire

Lucrătorul desemnat de angajator este persoana responsabilă de întocmirea tematicii de instruire și păstrarea ei în condiții optime. Instruirea se poate face în mod periodic, sau ori de câte ori se consideră necesar.

#5 Instrucțiuni pentru completarea reglementărilor SSM

La fel ca tematica de instruire care se revizuiește periodic, ori de câte ori are loc o ședință de instructaj, și instrucțiunile se pot modifica atunci când este necesar ca urmare a schimbării tehnicii de lucru sau a legii în vigoare.

#6 Lista cu echipament individual de protecție

Echipamentul individual de protecție este echipamentul destinat salariaților pentru prevenirea riscului de accident la locul de muncă. Acest echipament trebuie asigurat de către angajator, iar evidența sa se ține tot de către acesta.

#7 Fișe de instruire individuală

Toate persoanele angajate care au beneficiat de instruire la locul de muncă trebuie să completeze câte o fișă individuală după ce li s-au verificat cunoștințele dobândite.

#8 Fișe de post

Pentru asigurarea siguranței și sănătății la locul de muncă, angajatorii trebuie să specifice în fișa postului fiecărui angajat toate sarcinile care îi revin acestuia pentru crearea unui mediu propice desfășurării activităților în care se implică la birou sau pe teren.

#9 Structura organizatorică a activității de prevenire și protecție

În funcție de mărimea companiei, activitățile SSM pot fi îndeplinite de diferite persoane. Rolul acestora, dar și documente care să le ateste pregătirea trebuie să se regăsească în baza decizională a structurii organizatorice a activităților SSM.

#10 Alte documente

Mărimea unei firme se judecă după numărul de angajați. Când acesta este mai mic sau egal cu 49, se consideră că este vorba de o societate mică pentru care sunt necesare documentele de mai sus. Pe de altă parte, când numărul de angajați este mai mare sau egal cu 50 de persoane, la lista de documente deja enumerate se adaugă și o serie de alte documente care diferă și în funcție de domeniul de activitate al firmei.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment