Diferența dintre boli profesionale și boli legate de profesie

În vederea redactării unui regulament de ordine interioară care să-i protejeze pe angajații săi, dar și a unor ședințe de instruire adecvate mediului lor de muncă, un angajator responsabil trebuie să cunoască care sunt bolile profesionale și bolile legate de profesie care îi pot afecta oamenii din subordine, dar și să știe să facă diferența dintre aceste două tipuri de afecțiuni.

Bolile profesionale sunt o serie de afecțiuni care pot apărea în urma exercitării unei meserii și sunt cauzate de factori nocivi de natură fizică, chimică sau biologică, care să întâlnesc la locul de muncă respectiv. De asemenea aceste boli mai pot fi cauzate și de suprasolicitarea unor anumite organe sau sisteme ale organismului, în timpul desfășurării sarcinilor de lucru.

Tot la categoria boli profesionale sunt încadrate și bolile pe care le suferă elevii, studenții sau ucenicii în timp ce se pregătesc pentru efectuarea unor practici profesionale, dacă această pregătire are loc în condițiile menționate anterior.

O parte din bolile profesionale, ca de exemplu intoxicațiile acute, sunt clasificate nu doar ca boli profesionale, ci și ca accidente de muncă. De asemenea, bolile profesionale transmisibile sunt catalogate și ca boli transmisibile în concordanță cu normele antiepidemice actuale.

O categorie aparte de boli profesionale este și îmbolnăvirea de cancer, care se consideră în mod automat boală profesională dacă în mediul de lucru al angajatului s-au depistat noxe cu potențial cancerigen.

Pe de altă parte, bolile legate de profesie sunt boli determinate de mai mulți factori atât de natură profesională, cât și de altă natură, dar în cazul cărora influența factorilor de natură profesională este mai mare.

Cu alte cuvinte, diferența dintre bolile profesionale și cele legate de profesie este faptul că primele au apărut doar din cauza influenței factorilor de risc din mediul de lucru, iar cele din urmă pot avea și alte cauze, dar cauza principală rămâne în continuare influența factorilor de risc din mediul de lucru.

Cum se semnalează, declară, cercetează și confirmă bolile profesionale?

În mod obligatoriu, prin lege, bolile profesionale, dar și suspiciunea existenței unei boli profesionale se semnalează de către orice medic care depistează la pacientul său o astfel de acțiune. Aceste boli pot fi identificate în timpul examenelor profilactice sau a consultațiilor la cerere.

De asemenea, instituțiile medicale unde se internează bolnavi de cancer care a apărut ca urmare a expunerii la substanțele toxice existente în mediul de lucru, trebuie în mod obligatoriu să-și investigheze pacienții în legătură cu modul de desfășurare a activității lor profesionale și să semnaleze autoritățile dacă suspectează faptul că există un risc profesional și pentru ceilalți angajați din cadrul locului de muncă respectiv.

Semnalarea unei boli profesionale se face prin completarea unei fișe care se transmite apoi la inspectoratele de poliție sanitară.

Cercetarea bolilor profesionale, dar și a suspiciunilor de boală se face în scopul confirmării sau infirmării unui diagnostic, dar și pentru identificarea cauzelor care au dus la îmbolnăvire.

Confirmarea unui diagnostic de boală profesională se face de către medicii de medicină a muncii, care pot colabora în acest sens și cu dispensare și policlinici, cu spitale, cu laboratoare sau cu instituții de cercetare medicală.

În cazul pneumoconiozelor, diagnosticul se poate confirma doar pe baza rapoartelor emise de comisiile teritoriale de pneumoconioze, respectând normele în vigoare.

Factorii determinanți ai bolilor profesionale, condițiile care au contribuit la dezvoltarea acestora, dar și măsurile care trebuie luate pentru prevenirea apariției unor astfel de situații pe viitor se consemnează într-un proces-verbal. În cadrul acestui proces se stabilesc împreună cu conducătorul unității respective și datele limită până la care se vor remedia deficiențele constatate.

Inspectoratul de poliție sanitară este responsabil cu urmărirea eliminării sau reducerii factorilor care au generat boli profesionale în cadrul unui loc de muncă.

Dacă ai și alte nelămuriri în ceea ce privește bolile profesionale sau bolile legate de profesie, sfatul nostru, în calitate de specialiști în protecția securității și sănătății muncii este de a colabora cu o firmă de protecția muncii București care să te îndrume ori de câte ori întâlnești o piedică și să te ajute în acest fel să-ți desfășori activitatea de lucru într-un mod legal.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment