Despre ISO 45001

Noul ISO 45001, standardul care stabilește cerințele pentru sistemul de management al sănătății și securității ocupaționale, ajută angajații și angajatorii deopotrivă, motiv pentru care a fost așteptat de mulți ani. Noul standard anulează OHSAS 18001, astfel încât organizațiile au o perioadă de 3 ani pentru a finaliza trecerea de la un standard la altul.

Diferențele dintre ISO 45001 și OHSAS 18001

 Principala diferență este adoptarea unei structuri cu nivel înalt de compatibilitate cu restul standardelor similare (calitate , mediu). Integrarea noului ISO 45001 cu restul standardelor va fi mult mai simplă datorită faptului că acestea au aceeași structură, clauze și mod de operare.

Standardul ISO 45001 este compus din 10 clauze și fiecare este completată și prelungită cu 10 anexe, adică o anexă pentru fiecare clauză. Acest lucru evită ambiguitățile care apar în ISO 9001 și ISO 14001.

 În comparație cu vechiul standard OHSAS 18001,  putem evidenția următoarele:

Contextul companiei. Acest concept este nou și nu se găsea în OHSAS 18001. Toate organizațiile trebuie să țină cont atât de aspectele interne, cât și de cele externe, care sunt relevante pentru Sistemul de Management al Sănătății și Securității Ocupaționale. Clauza dorește concentrarea pe lucrători, pe nevoile și așteptările lor.

Leadership și participarea lucrătorilor. În cele două standarde, procesul este similar, dar în noul standard se specifică cu mult mai multe detalii, leadership-ul fiind  o secțiune care se concentrează asupra importanței direcției pe tot parcursul procesului.

Planificarea. În acest domeniu, sistemul de management al securității și sănătății în muncă include toate riscurile și oportunitățile. Dacă se compară cu standardul OHSAS 18001, ele sunt perfect definite în funcție de pericolele, cu abordări pro active, astfel încât să fie identificate pericolele. Sunt clarificate multe concepte care, în normele anterioare, nu erau clare cu privire la diferitele riscuri și oportunități care trebuie abordate.

Suport. În noul standard ISO 45001 sunt acoperite toate cerințele necesare pentru a avea un sistem de management al siguranței și sănătății la locul de muncă, în acest sens s-a îmbunătățit standardul OHSAS 18001. Se poate sublinia că toate resursele se află sub aceeași clauză.

Funcționare. Include informații privind controalele operaționale, pregătirea pentru situații de urgență și modul de reacție.

Evaluarea performanței. Această secțiune acoperă majoritatea clauzelor 4 și 5 privind conformitatea, auditul intern și revizuirea de către conducere prin monitorizarea și măsurarea prin sistemul de management al sănătății și securității ocupaționale.

Îmbunătățire. Accidentele, neconformitățile și acțiunile corective în acest nou standard ISO 45001 sunt incluse în aceeași clauză, deoarece trebuie tratate în același mod. sexlocals. Structura este îmbunătățită.

Ce ne oferă noul ISO 45001?

Publicarea oficială a fost făcută după patru ani de schimbări, astfel încât toți cei implicați în utilizarea sa să înceapă să o folosească prin adaptarea criteriilor și a competențelor la standarde. Principiile pe care se bazează noul standard ISO 45001 au fost simplificate.

 S-a încercat generarea de valoare adăugată pentru utilizatori prin minimizarea costurilor de implementare. Se dorește eficiența și evitarea birocrației. Factorii care au determinat adoptarea noului standard ISO 45001 sunt următorii:

Angajarea și exercitarea leadership-ului de către conducere.

Obținerea participării necesare a angajaților.

Desemnarea responsabililor de resurse.

 Integrarea sistemului de management în companii.

 Cu ajutorul sistemului de management, se dorește reflectarea pericolelor și riscurilor care există în cadrul companiei.

Se pot identifica toate sfaturile eficiente pentru a descoperi și controla riscurile care pot fi generate într-o companie.

În ce constă sistemul de management al sănătății și securității ocupaționale?

Sistemul de management al sănătății și securității ocupaționale este o disciplină care vizează prevenirea rănilor și a bolilor cauzate de condițiile de muncă necorespunzătoare. Protejează lucrătorii prin promovarea sănătății. Obiectivul său este de a îmbunătăți condițiile de muncă și mediul de lucru pentru a proteja bunăstarea lucrătorilor.

Ceea ce se intenționează să se realizeze atunci când se dezvoltă o îmbunătățire continuă este anticiparea tuturor riscurile care pot afecta siguranța sau sănătatea lucrătorilor. Acest lucru se realizează prin evaluarea și controlul acestora.

Pentru mai multe informații despre IS0 45001 puteți apela la Euramis Consulting, o firmă de protecția muncii din București, care prestează servicii de securitatea muncii de cea mai bună calitate, din dorința de a-și ajuta clienții să reducă pe cât posibil accidentele de muncă sau îmbolnăvirile profesionale. 

Apelați la serviciile ei, căci nu veți regreta!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment