Promovarea sănătății la locul de muncă constituie activitatea comună a angajatorilor, angajaţilor și societății cu scopul îmbunătăţirii sănătăţii și stării de bine în muncă. În vederea îndeplinirii acestui scop trebuie ținut cont de câțiva factori:

îmbunătăţirea modului de organizare a activităţii și a mediului de muncă;

participarea angajaţilor la activităţi sănătoase;

oferirea posibilităţii de a face alegeri sănătoase;

încurajarea dezvoltării personale.

Măsuri privind promovarea sănătății la locul de muncă

Există mai multe măsuri care pot fi întreprinse în vederea atingerii acestui scop. Acestea sunt următoarele:

– măsuri organizatorice;

– măsuri referitoare la locul de muncă;

-măsuri individuale.

Dintre măsurile organizatorice fac parte:

– punerea la dispoziție a unui program și a unor locuri de muncă flexibile;

– ușurarea participării angajaţilor la îmbunătăţirea organizării activităţii și mediului lor de muncă;

– punerea la dispoziție a unor noi oportunităţi de învăţare pe tot parcursul vieţii pentru angajaţi.

Dintre măsurile referitoare la locul de muncă fac parte:

– punerea la dispoziție a unor spaţii de socializare;

punerea la dispoziție a unui mediu de muncă psihosocial antrenant;

– interzicerea totală a fumatului la locul de muncă.

Dintre măsurile individuale fac parte:

– organizarea și finanţarea unor cursuri și evenimente sportive;

– promovarea unei alimentații sănătoase;

– sprijinirea bunăstării psihice prin oferind asistenţă psihosocială externă confidenţială, consiliere și formări antistres.

Motive ale inventiției PSLM

O companie care dorește să aibă succes trebuie să conștientizeze că trebuie să aibă angajaţi sănătoși care își desfășoară activitatea într-un mediu antrenant, în care să se simtă cât mai bine posibil. PSLM contribuie la:

– reducerea absenteismului;

– stimularea motivaţiei, creșterea productivităţii;

– facilitarea procedurii de recrutare;

– reducerea fluctuaţiei lucrătorilor;

– promovarea unei imagini pozitive și atente

Pași pentru punerea în aplicare PSLM

1. Pregătirea care include:

– Instituirea unui grup operativ din care cel mai bine ar fi să facă parte reprezentanți ai conducerii superioare; comitetului personalului; departamentului de resurse umane și serviciului și comitetului de securitate și sănătate în muncă.

Informarea tuturor utilizând diferite canale de comunicare (afișe, anunțuri etc.)

Asigurarea respectării cerințelor legislative privind securitatea și sănătatea în muncă

2. Planificare

Evaluarea necesităților. Pot fi evaluate grupuri de lucru, realizate sondaje prin intermediul chestionarelor online. De asemenea, se pot analiza date existente (rata absenteismului, a fluctuației lucrătorilor etc.)

Stabilirea priorităților, adică a obiectivelor programului PSLM. Aceste obiective pot include întărirea echilibrului dintre viaţa profesională și viaţa personală, promovarea unui stil de viață sănătos în general.

Implicarea în activitățile de prevenire a riscurilor

Integrarea actualelor activități de succes din domeniul sănătății

Punerea în aplicare a unui program coordonat

Implicarea organizațiilor intermediare și valorificarea oricăror oferte, materiale sau iniţiative

Oferirea de oportunități tuturor lucrătorilor

Reflectarea asupra evaluării rezultatelor

3. Realizare

Obținerea sprijinului activ și vizibil al conducerii de la toate nivelurile

Implicarea lucrătorilor cât mai mult posibil. De asemenea, se pot oferi stimulente pentru a trece la o cultură sănătoasă în cadrul companiei. Aceste stimulente ar putea include donații pentru activități sociale sau sportive, oferirea de timp liber pentru participare, competiții și premii pentru aprecierea faptului că aceștia au participat la PSLM.

Adaptarea materialelor la publicul-țintă

4. Evaluare și aplicare continuă

Analiza impactului programului PSLM (asupra gradului de satisfacție a personalului realizând un sondaj, dar și asupra factorilor economici, precum fluctuația lucrătorilor, productivitatea și rata absenteismului).

Evaluarea beneficiilor financiare ale PSLM

Planificarea și perfecționarea permanentă

– Înțelegerea rezultatelor detaliate ale evaluării atunci când se stabilesc planurilor de viitor

Trebuie înțeles faptul că punerea în aplicare a unui program PSLM va contribui la crearea unui loc de muncă sigur și sănătos, care la rândul său va contribui la gestionarea adecvată a riscurilor. De asemenea, trebuie avut în vedere că promovarea sănătății la locul de muncă trebuie să fie o acțiune voluntară de ambele părți.

În plus, PSLM poate avea succes dacă se apelează la o firmă de protecția muncii din București, precum Euramis Consulting. Cu experiență de peste 20 de ani în protecția muncii, specialiștii Euramis sunt pregătiți în orice moment să ofere clienților lor cele mai bune sfaturi în vederea promovării sănătății la locul de muncă pentru angajatori.

Eforturile depuse de această firmă de protecție a muncii vor avea drept rezultat un mediu de lucru sigur și sănătos. Așadar, Euramis trebuie să fie parte a soluției în acest demers.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment