Cum trebuie să te pregătești corect pentru un control ITM pentru a nu risca amenzi?

Controale ITM au loc frecvent și dacă nu vrei să riști să fii amendat din cauza neregulilor pe care le pot descoperi inspectorii ITM, trebuie să te pregătești corect pentru un eventual control.

De asemenea, pentru a te asigura că nu întâmpini niciun fel de probleme poți cere ajutorul specialiștilor de la o firmă de protecția muncii din București, care îți vor oferi toate informațiile necesare pentru a evita situațiile neplăcute.

Ce trebuie să știi pentru a te pregăti corect pentru un control ITM?

În timpul controalelor pe care le desfășoară, inspectorii ITM verifică dacă angajatorii respectă prevederile referitoare la securitatea și sănătatea în muncă ce decurg din legislația în vigoare.

Tipuri de controale ITM

Controlul de fond

Este un tip de control care se efectuează în general în firme mari. Pe parcursul acestuia se verifică modul în care angajatorii aplică prevederile legislației muncii și a clauzelor din contractele colective de muncă. De asemenea, se face o analiză asupra relației angajat-angajator din punct de vedere al sănătății și securității în muncă.

 

Controlul tematic

Are în vedere un număr redus de domenii din cele reglementate de legislația muncii. Când se realizează un astfel de control se verifică dacă se respectă anumite clauze contractuale, orele lucrate de salariați pe baza fișelor și condicile de prezență, dar și aspecte legate de salarizare.

Controlul de campanie

Este cea mai cunoscută formă de control și are în vedere aspecte precum munca fără forme legale. De asemenea, atunci când inspectorii ITM realizează un astfel de control verifică măsurile legate de protecția salariaților în cazul temperaturilor extreme.

Indiferent de tipul de control este foarte important să știi că inspectorii vor verifica:

 • dacă sunt respectate cerințele legale privind angajarea;
 • dacă clauzele care apar în contractul individual de muncă sunt legale și dacă acestea sunt executate;
 • dacă timpul de muncă și de odihnă, precum și drepturile salariale ale salariaților sunt respectate conform prevederilor legale în vigoare.
 • dacă sunt completate pontajele, iar angajații au semnat statele de plată.
 • dacă fiecare salariat își cunoaște salariul net, timpul de lucru și zilele în care lucrează. Inspectorii ITM își vor da seama de acest lucru din declarația pe care fiecare salariat o va completa. Din declarație reiese salariul net, timpul de lucru și zilele în care lucrează.

Pentru că nu știi când te poți trezi cu un control ITM, îți recomandăm să te pregătești cum se cuvine, având mereu la îndemână dosarele tuturor angajaților. Acestea  trebuie să cuprindă:

 • contractele de muncă (care, bineînțeles, trebuie semnate de ambele parți). Alături de acestea trebuie să existente și dovada prin care ai înmânat contractele fiecărui angajat. În cazul în care unii angajați lucrează part time trebuie specificat intervalul orar de lucru al acestuia.
 • Fișa postului este un document care nu trebuie sub nicio formă să lipsească. Ea trebuie semnată în două exemplare ca și contractul de muncă. Nu uita să pregătești și dovada că angajatul a primit un exemplar. Fișa postului este un document în care sunt specificate atribuțiile pe care un angajat le are de îndeplinit, descrierea postului, codul COR pentru poziția respectivă, aptitudinile necesare pentru ocuparea postului.
 • Acte necesare angajării. Actele precum copiile de buletin/pașaport/certificate, rezidența ( dacă este necesar), certificate naștere, certificate de calificare, dovezi ale studiilor, declarații salariat pentru eventualele persoane luate în întreținere, cv-ul, cerere de angajare, cazier judiciar (dacă este nevoie), fișele de aptitudini în perioada de valabilitate de la medicina muncii sunt extrem de importante la dosar. Inspectorii ITM le vor verifica negreșit la fiecare control, indiferent de tipul său.
 • Trebuie să ai și dovada că ai informat agenţia pentru ocuparea forţei de muncă din raza teritorială în care se află sediul firmei tale, cu privire la locul sau locurile de muncă disponibile în firma ta.

– An de an trebuie să atașezi la dosarele angajaților evaluările pe care le-ai făcut acestora. Această evaluare trebuie făcută conform prevederilor contractului de muncă, fișei postului și  regulamentului intern al firmei.

– Trebuie să pui la dosar toate actele adiționale și/sau deciziile prin care s-au modificat diverse clauze din contractul de muncă (salariu, funcție).

De asemenea, reține că pe lângă aceste documente, inspectorii ITM îți vor cere și registrul unic de control și câteva acte constitutive ale angajatorului. Acestea sunt:

 • act constitutiv;
 • codul fiscal de înregistrare (CUI);
 • autorizația de funcționare a firmei;
 • autorizația de funcționare din punct de vedere al protecției muncii;
 • organigrama;
 • procură notarială de împuternicire pentru reprezentantul angajatorului;
 • acte adiționale de modificare, completare.

Dacă toate documente enumerate mai sus sunt în regulă, nu trebuie să-ți faci probleme. Ești pregătit cum se cuvine pentru un control ITM. Succes!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment