Blog

Cum trebuie instruiți angajații care efectuează lucrări periculoase?

Sunt multe meserii care presupun desfășurarea activităților înscrise în fișa postului în situații periculoase, sau extrem de periculoase. Ca patron al unei companii care își supune angajații la riscuri mari la locul de muncă este obligatoriu să conștientizezi responsabilitățile pe care le ai față de oamenii din subordine și să angajezi o firmă de protecția muncii care să organizeze un instructaj corespunzător pentru a evita diferitele tipuri de accidente.

Când viața angajaților este în mâinile tale nu răspunzi doar pentru bunăstarea lor, ci și pentru bunăstarea familiilor lor. De aceea, în orice moment al desfășurării activității, sănătatea și securitatea în muncă trebuie să constituie o prioritate. Mai ales în domeniul construcțiilor există și proiecte care printr-o desfășurare necorespunzătoare pot afecta grav sănătatea angajaților și în același timp le pot pune în pericol viața.

Cum se asigură un mediu sigur la locul de muncă?

Spre deosebire de alte medii. în domeniul construcțiilor de exemplu, unde riscul de accident este foarte mare, angajații trebuie să treacă prin instructaj înainte de demararea proiectului. Conform legii, lucrările periculoase sunt lucrările cu risc mare de incendiu, în locuri unde există o atmosferă cu potențial exploziv sau acolo unde pot apărea situații neprevăzute, extrem de grave.

Acest instructaj care are loc înainte de demararea lucrărilor, este un instructaj special și se consemnează în fișa individuală de instructaj în domeniul situațiilor de urgență. Iată care sunt câteva din tipurile de activități care necesită un astfel de instructaj:

  • Efectuarea lucrărilor care pot provoca scântei mecanice

În activitatea de sudură sau în alte tipuri de lucrări unde există riscul provocării unor scântei mecanice este nevoie de organizarea unui instructaj înainte de începerea oricăror lucrări, mai ales în cazul în care personalul este începător.

  • Manevrarea utilajelor grele

În cazul atelierelor mecanice de exemplu, unde se folosesc diferite utilaje grele pentru depanarea și revizia tehnică a mașinilor, este necesar un instructaj care să explice în detaliu modul de utilizare al mașinăriilor.

  • Arderea deșeurilor

Indiferent dacă deșeurile ce fac obiectul acestei activități sunt deșeuri casnice sau industriale este nevoie de un instructaj al angajaților deoarece această activitate presupune un risc mare de incendiu.

  • Manipularea materialelor și substanțelor încadrate în clase de risc

În general, activitățile care implică riscul de intrare în contact cu materiale și substanțe periculoase necesită nu doar un instructaj cuprinzător, ci uneori pot presupune obținerea de autorizații de către personalul delegat cu efectuarea lor.

  • Operarea instalațiilor cu risc de incendiu

Punerea în funcțiune sau oprirea unor mecanisme și instalații cu risc de incendiu sunt o altă activitate care presupune efectuarea în prealabil a unui instructaj de către specialiști în protecția muncii.

  • Organizarea de spectacole pirotehnice

Înainte de organizarea oricărui eveniment în cadrul cărora se vor desfășura și spectacole cu foc deschis sau artificii este recomandată consultanța de specialitate din partea unei firme specializată în protecția muncii. Pe lângă instruirea personalului, această firmă descoperă punctele slabe ale locului de desfășurare și propune soluții de îmbunătățire a acestora împreună cu sugestii pentru creșterea securității.

Cine are obligația de a suporta cheltuielile instructajului de securitate și sănătate în muncă?

Scopul instructajului este creșterea măsurilor de siguranță ale angajaților și educarea acestora în cazul în care se produc situații de criză. La finalizarea sesiunii de instructaj atât persoana instruită cât și persoana care a efectuat instructajul trebuie să semneze fișa de instructaj. Această fișă împreună cu celelalte fișe individuale de instructaj se vor păstra de către angajatorul personalului responsabil cu lucrările periculoase.

De asemenea, plata pentru serviciul de instructaj este o responsabilitate ce cade tot în sarcina angajatorului. Dar indiferent de costul instructajului, atât angajații cât și patronul care suportă cheltuielile au numai de câștigat prin prevenirea unor situații de criză și evitarea unor pagube cu mult mai costisitoare decât măsurile de prevenire.

Tot în sarcina angajatorului cade și responsabilitatea de a se asigura că personalul recrutat este apt pentru a îndeplini în totalitate sarcinile pe care urmează să le execute. În plus, pentru eventualitatea instalării unei situații de criză, angajatorul trebuie să găsească moduri de oprire imediată a activităților dacă se constată abateri de la normele de protecție adoptate de conducerea societății împreună cu specialiștii din acest domeniu, încă dinainte de începerea lucrărilor. În caz contrar, pentru nerespectarea acestor obligații, angajatorul riscă sancționarea cu amenzi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment