Cum se efectuează corect un exercițiu de evacuare?

Eficiența unei echipe de primă intervenție în situații de criză depinde de calitatea instructajului pe care aceasta îl primește. Și cum nu poate fi vorba de o instruire completă dacă nu includem și sesiuni de practică în care cei instruiți să poată pună în aplicare lucrurile învățate, exercițiile de evacuare reprezintă o necesitate. Pentru a putea face față unei situații reale de criză ca în cazul unui cutremur sau incendiu, aceste exerciții trebuie efectuate cel puțin anual așa cum prevede legea sănătății și siguranței în muncă.

Ca un exercițiu de evacuare să fie un real succes, acesta necesită un timp de planificare, organizare și pregătire. Planificarea sa cade în responsabilitatea Inspectorului de Protecție Civilă sau Cadrului Tehnic PSI. Pe parcursul unui an este suficientă planificarea efectuată la începutul anului, dacă aceasta a primit aprobarea conducerii societății în care urmează să se efectueze exercițiile de evacuare.

Din punct de vedere al organizării, pentru un exercițiu corect se urmăresc atât partea teoretică cât și cea practică. În primul rând se stabilește o dată calendaristică la care urmează să se efectueze exercițiul de intervenție și evacuare, apoi se analizează situația simulată și abia la final se poate trece la deciderea scopului exercițiului în cauză și la totalitatea etapelor sale.

Situația simulată într-un exercițiu de evacuare trebuie să includă alarmarea personalului, evacuarea propriu-zisă, precum și soluții de intervenție sau alte acțiuni cu scop de instruire. De asemenea, în plan trebuie trecuți în mod obligatoriu și participanții la exercițiu care pentru a-și confirma participarea vor trebui să semneze un tabel cu numele fiecăruia.

Care sunt etapele unui exercițiu de evacuare?

Un exercițiu de evacuare începe întotdeauna cu alarmarea personalului. La auzul alarmei de avertisment toți angajații trebuie să renunțe la activitățile pe care le îndeplineau și să se îndrepte în mod ordonat, fără a crea panică și haos către locul stabilit pentru adunare în caz de pericol. De asemenea, cei care fac parte din echipa de intervenție trebuie să-și ia în serios rolul, îndeplinindu-și următoarele sarcini:

stingerea curentului electric din unitate;

stingerea gazelor în cazul în care firma are o bucătărie sau dispune de centrală pe gaz;

verificarea tuturor încăperilor pentru a se asigura că nu lasă în urmă potențiale victime;

strigarea personalului pentru verificarea prezenței.

Cum trebuie folosite stingătoarele de incendiu într-un exercițiu de evacuare?

Nu trebuie neapărat să aprindeți un foc pentru a vă învăța echipa de primă intervenție, dar și restul personalului cum să folosească un stingător. Puteți să folosiți un coș de gunoi sau o cutie de carton undeva în afara unității și în cadrul exercițiului să puneți pe fiecare membru al echipei de primă intervenție să acționeze stingătorul. Pentru evitarea oricărui risc, Cadrul Tehnic PSI va trebui să fie prezent și să stea în permanență lângă persoana care folosește stingătorul pentru a-i oferi îndrumare.

Pentru a se putea desprinde concluzii conform cărora să se poată implementa mai multe măsuri de protecție sau să se ofere indicații mai detaliate în legătură cu procesul de evacuare în caz de pericol, toate exercițiile de evacuare trebuie cronometrate. Astfel nu numai că se pot evalua și estima pierderile în caz de incendiu sau cutremur, dar se și pot compara rezultatele obținute la exercițiul curent cu cele din trecut pentru a se constata dacă a avut loc vreun progres.

Importanța exercițiilor de evacuare și a cunoștințelor dobândite în urma acestora

Situațiile de urgență întotdeauna au loc pe nepregătite. Focul se întinde foarte rapid în cazul unui incendiu, iar aparatura din zilele noastre nu poate prevesti producerea unui cutremur de proporții decât foarte târziu. De aceea, experiența și pregătirea pentru situații de urgență este absolut necesară.

În situații de criză puțini sunt cei care cu adevărat își pot păstra mintea limpede și care pot să acționeze cu sânge rece pentru a se salva pe ei înșiși sau pe colegii lor. În plus, provocarea devine cu atât mai grea cu cât persoana în cauză nu s-a mai confruntat niciodată cu o situație de urgență.

Astfel, pentru siguranța dumneavoastră și a angajaților dumneavoastră, vă recomandăm colaborarea cu o firmă de protecția muncii care să vă sfătuiască și să vă consulte în realizarea celor mai practice și mai utile exerciții de evacuare.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment