Blog

Cum influențează Ordonanța de urgență din 19 ianuarie 2022 câmpul muncii?

 

Ordonanța de urgență din data de 19 ianuarie 2022 este o ordonanță care stabilește o serie de noi măsuri de protecție a angajaților și a altor categorii profesionale, în contextul pandemiei de COVID-19. Ea a fost publicată în Monitorul Oficial, nr. 61 din 20 ianuarie 2022.

 

Din cauza situației epidemiologice determinată de răspândirea virusului SARS-CoV-2 pe teritoriul țării noastre, dar și prin instituirea stării de alertă, începând cu data de 18 mai 2020, a fost nevoie de emiterea unei Ordonanțe de urgență a Guvernului prin care să se stabilească o serie de măsuri de protecție a profesioniștilor angajați în câmpul muncii.

 

Principalul obiectiv al acestor măsuri a fost interzicerea suspendării ori limitării activităților economice și menținerea locurilor de muncă, având în vedere faptul că neluarea unor astfel de măsuri ar fi putut aduce o serie de prejudicii cu efecte foarte grave, pe termen lung, greu de combătut.

 

Dacă nu ar fi fost luate aceste măsuri, România risca o creștere foarte pronunțată la nivel național și maximizarea riscului de ecluziune socială. De asemenea, fără aceste măsuri s-ar fi putut ajunge și la amplificarea decalajului socioeconomic dintre persoanele care au fost afectate direct de efectele pandemiei și persoanele a căror activitate a continuat ca și în trecut, chiar și pe perioada pandemiei.

 

Încă un motiv pentru care a fost necesară adoptarea acestei Ordonanțe de urgență a Guvernului este faptul că Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială nu are specialiști care să poată realiza scheme de compensare a consumului de energie electrică și gaze naturale în sezonul rece din perioada 2021-2022, lucru care, la fel ca și situația actuală a locurilor de muncă din România, ar fi putut afecta economia țării într-un mod ireversibil.

 

Ce prevede Ordonanța de urgență din 19 ianuarie 2022?

 

Primul alineat din articolul 1 din Ordonanța de urgență din 19 ianuarie 2022 prevede ca angajații care au intrat în șomaj tehnic din cauza efectelor produse de pandemia de COVID-19, să beneficieze de o indemnizație de 75% din salariu de bază corespunzător locului de muncă pe care îl ocupă, dar nu mai mult de 75% din câștigul salarial mediu brut.

 

De acest beneficiu beneficiază în primul rând salariații ai căror angajatori au redus temporar sau au întrerupt activitatea companiilor lor din cauza influenței pandemiei de COVID-19.

 

De asemenea, beneficiarii mai sunt și angajații ai căror angajatori se confruntă cu o suspendare temporară a activității, în urma efectuării unei anchete epidemiologice de către direcțiile de sănătate publică județene sau ale municipiului Bucureștii.

 

Această indemnizație se calculează corespunzător numărului de zile pe durata cărora a fost suspendată activitatea companiei, dar nu mai târziu de data de 31 martie a anului 2022.

 

Și această indemnizație, la fel ca un salariu obișnuit, se supune impozitării și plății contribuțiilor sociale obligatorii. Pentru calculul impozitului pe venit, se aplică prevederile din articolul 98, alineat 2, litera b) din Legea nr. 227/2015.

 

Ultimul termen de declarare și de plată a contribuțiilor sociale este data de 25 a lunii în cauză.

 

O caracteristică specială a acestei indemnizații este faptul că pentru ea nu se datorează contribuție asiguratorie pentru muncă, așa cum este prevăzut în articolul 220, din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare.

 

Dacă există un angajat care are încheiate mai multe contracte de muncă, acesta beneficiază de indemnizație doar pentru contractul cu cel mai avantajos câștig.

 

De asemenea, dacă angajatorul își permite, el mai poate suplimenta pentru angajații săi această indemnizație în funcție de cum îi permite fondul său pentru salarii.

 

Există și o serie de salariați care nu pot beneficia de această indemnizație:

 

  • angajații ai căror angajatori sunt instituții și autorități publice, așa cum le definește Legea nr. 500/2002;
  • angajații ai căror angajatori se află în faliment, dizolvare sau lichidare, sau care au activitățile suspendate din cauze care nu au legătură cu pandemia de COVID-19.

 

Pentru mai multe detalii în legătură cu această Ordonanță de urgență, dar și orice alte subiecte cu privire la protecția muncii, te invităm să contactezi Euramis, o firmă de protecția muncii București, cu experiență în domeniul său de activitate!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment