Cu ce se ocupă medicul de medicina muncii?

 

Găsirea unui loc de muncă adaptat nevoilor personale, dar și disponibilităților, ca de exemplu, starea de sănătate, este o provocare în contextul societății actuale. Pentru un stil de viață mai bun, majoritatea angajaților sunt dispuși să-și sacrifice chiar și starea de sănătate, de multe ori nemaiținând cont de nevoile corpului lor atunci când intră în ecuație posibilitatea un câștig financiar mai bun

 

De aceea, pentru ca productivitatea și profitabilitatea companiei să nu aibă de suferit pe termen lung, un angajator trebuie să colaboreze eficient atât cu o firmă de protecția muncii din București, cât și cu medicul de medicina muncii, responsabil pentru evaluarea stării clinice a angajatului, înainte ca acesta să-și înceapă activitatea profesională.

 

În ceea ce privește îndatoririle sale, medicul de medicina muncii este expertul în măsură sp ofere angajatului o examinare pertinentă a capacităților sale fizice și angajatorului un răspuns clar în legătură cu angajarea acestuia pentru postul pe care vrea să i-l ofere.

 

Medicul de medicina muncii are un statut profesional reglementat în urma unui program special de pregătire, aprobat de Ministerul Sănătății și de Colegiul Medicilor și finalizat prin promovarea a două examene importante: examenul de specialitate, respectiv examenul de rezidențiat.

 

Din punct de vedere legal, medicul de medicina muncii își poate desfășura activitatea atât în mediul de stat, cât și în cel privat, în funcție de preferințele personale.

 

Care sunt obligațiile pe care trebuie să le îndeplinească un medic de medicina muncii?

 

Conform articolelor 6-18 din Legea 418/2004, un medic de medicina muncii are față de cei cu care colaborează următoarele obligații:

 

  • Oferirea de ajutor angajatorului în vederea îmbunătățirii mediului de lucru și organizării unui spațiu de lucru adecvat în ce ce privește sănătatea angajaților;
  • Colaborarea în vederea identificării factorilor de risc și evaluării acestora. Medicul de medicina muncii, fiind expert în diagnosticarea bolilor profesionale, poate să-și dea seama mai repede ca oricine de riscurile pe care le implică mediul de lucru în care angajații își desfășoară activitatea;
  • Supravegherea și ținerea unei evidențe a bolilor profesionale dezvoltate de angajați, conform metodologiei impuse și aprobate de Ministerul Sănătății;
  • Evaluarea obiectivă a capacității de muncă a salariaților în raport cu sarcinile lor de muncă.

 

Pe baza investigațiilor efectuate și a rezultatelor lor, medicul de medicina muncii poate stabili obiectiv dacă există compatibilitate între un angajat și locul de muncă al acestuia. Dacă informațiile sunt insuficiente, el poate cere examinări medicale suplimentare care să-l ajute să stabilească un diagnostic clar.

 

Dacă este vorba de un angajat dependent de substanțe nocive, cum ar fi drogurile, medicul de medicina muncii este dator să adopte niște măsuri care să îl ajute pe salariatul respectiv în vederea redobândirii sănătății și securității în muncă, dar și să îi ofere consiliere pe toată durata procesului de reabilitare.

 

Medicul de medicina muncii trebuie să acorde o atenție specială și angajaților care fac parte din diferite grupuri considerate vulnerabile, precum persoanele cu handicap, persoanele în vârstă, femeile însărcinate și adolescenții. Pentru că procesul de încadrare și adaptare la un anumit loc de muncă este mai dificil pentru persoanele enumerate mai devreme decât pentru alte categorii de salariați, medicul de medicina muncii trebuie să le monitorizeze acestora îndeaproape starea de sănătate.

 

Ce fel de controale medicale efectuează un medic de medicina muncii?

 

Codul Muncii menționează faptul că “O persoană poate fi angajată în muncă numai în baza unui certificat medical, care constată faptul că cel în cauza este apt pentru prestarea acelei munci.” De aceea, orice angajator trebuie să faciliteze angajaților săi accesul la serviciul de medicina muncii.

 

În ceea ce privește supravegherea sănătății salariaților, există mai multe tipuri de controale medicale pe care le poate efectua un medic de medicina muncii și anume:

 

  • examenul medical de angajare prin care se decide dacă o persoană este sau nu aptă pentru ocuparea postului ce i se oferă;
  • examenul medical de adaptare la locul de muncă nou ocupat;
  • examene medicale efectuate cu frecvență periodică;
  • examene medicale efectuate în cazuri speciale, la reluarea activității după perioade de timp precum concediul de maternitate sau un concediu medical prelungit.

 

În urma efectuării unor astfel de examene, medicul de medicina muncii declară dacă angajatul în cauză este: apt, apt condiționat, inapt temporar în muncă sau inapt permanent.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment