Cine trebuie să efectueze instruirea periodică la locul de muncă?

Scopul instruirii periodice a angajaților la locul de muncă este reîmprospătarea cunoștințelor cu privire la normele de protecție a securității și sănătății în muncă. Această instruire trebuie efectuată în mod periodic în funcție de tematicile întocmite de către angajator. Prin natura poziției sale, angajatorul trebuie să își asume atribuțiile din domeniul SSM sau să delege un lucrător desemnat ori un serviciu extern care să efectueze instruirea angajaților cu privire la îndatoririle lor pentru asigurarea unor condiții optime în mediul de lucru în care își desfășoară activitatea.

Într-o companie, persoana care efectuează instruirea periodică la locul de muncă este și persoana care păstrează documentația rezultată în urma acestei instruiri. După instruirea propriu-zisă este necesară completarea în mod obligatoriu a unor documente care la sfârșit trebuie semnate de fiecare angajat în parte.

Care este perioada optimă pentru efectuarea instruirii la locul de muncă?

În cazul în care ne referim la personal cu funcții tehnico-administrative în cadrul unei companii, intervalul de timp dintre două sesiuni de instruire nu poate fi mai mare de 12 luni așa cum prevede legea. În plus, există cazuri speciale în care sunt necesare sesiuni suplimentare de instruire precum exemplele de mai jos:

– în cazul în care un angajat lipsește mai mult de 30 de zile lucrătoare de la locul de muncă din diferite motive, acesta trebuie să beneficieze de o sesiune de instruire în momentul în care își reia activitatea;

– când apar modificări ce influențează prevederile SSM în cadrul unei instituții sau în unitate se descoperă noi factori de risc, se consideră necesară organizarea unei sesiuni speciale de instruire;

– în cazul în care are loc un accident la locul de muncă, indiferent dacă acesta se soldează sau nu cu victime, legea impune organizarea unei sesiuni de instruire;

– când unitatea în cauză este dotată cu noi aparate sau tehnologii diferite de cele folosite până în prezent se impune instruirea angajaților cu privire la modul acestora de funcționare și utilizare;

– de asemenea, în cazul în care se execută lucrări speciale, diferite de cele efectuate până în prezent, este nevoie de instruire înainte de demararea proiectului.

Cine beneficiază de instruirea periodică de la locul de muncă?

Conform legii, instruirea periodică la locul de muncă se efectuează pentru persoanele angajate cu contract individual de muncă, lucrătorii detașați sau delegați de la o unitate la alta precum și pentru lucrătorii puși la dispoziția angajatorului de către un agent ce efectuează leasing de personal.

După fiecare sesiune de instruire, lucrătorii vizați trebuie verificați pentru ca angajatorul să se asigure că mesajul instruirii s-a transmis clar și corect. Apoi se notează conținutul instruirii și la sfârșit documentul realizat se semnează de fiecare angajat în parte pentru a se consemna luarea la cunoștință.

Verificarea angajaților se poate face sub formă de test din care să reiasă că angajații și-au însuțit cunoștințe cum ar fi:

Care sunt consecințele ce rezultă din nerespectarea legislației SSM

La ce fel de riscuri de accidentare sau îmbolnăvire se supune un angajat al unității în funcție de activitățile pe care le desfășoară

Ce măsuri trebuie îndeplinite pentru acordarea primului ajutor în cazul în care se produce un accident la locul de muncă, izbucnește un incendiu sau angajații sunt supuși unui alt tip de pericol

Cine efectuează instruirea periodică la locul de muncă?

Așa cum am menționat și la începutul articolului, instruirea periodică se poate face chiar și de către angajator. În cazul microîntreprinderilor, companiile cu mai puțin de 9 angajați, sau al întreprinderilor mici, companiile cu un număr mai mic de 50 de angajați, dar mai mare de 10, angajatorul își poate asuma această răspundere și efectua instruirea dacă domeniul în care funcționează firma sa nu presupune riscuri deosebite.

Pentru respectarea legislației în vigoare, înainte de a fi capabil să ofere instruire, angajatorul trebuie să urmeze un curs SSM cu durata de 40 de ore. Dacă însă nu este dispus să investească în această pregătire sau are prea multe sarcini de îndeplinit și timpul nu-i permite, poate încheia un contract de prestare servicii cu o firmă de protecția muncii și să colaboreze cu ea pentru îndeplinirea acestei obligații.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment