Cine face parte din Comitetul SSM?

SSM este acronimul pentru Securitate și Sănătate în Muncă. El se referă la totalitatea activităților desfășurate într-o instituție ce au ca scop final asigurarea unor condiții optime de desfășurare a procesului de muncă pentru angajați. Aceste activități trebuie desfășurate pentru a se elimina orice factor de risc care amenință sănătatea fizică sau mentală a angajatului la locul de muncă.

Legea care stabilește toate condițiile de securitate și sănătate în muncă este legea numărul 319/2006 împreună cu HG 1425/2006 și modificările sale aduse prin HG 955/2010. Iar autoritatea care controlează aplicarea normelor de securitate și sănătate în muncă este Inspectoratul Teritorial de Muncă prescurtat ITM.

Obligația de a respecta și a aplica normele impuse de legea SSM revin oricărui lucrător și agent economic a cărui activitate se desfășoară pe teritoriul Uniunii Europene dacă are semnat un contract de muncă cu cel puțin un angajat.

Ce presupune înființarea Comitetului de securitate și sănătate în muncă?

Detaliile cu privire la Comitetul de securitate și sănătate în muncă se găsesc în legea nr. 53/2003 din Codul muncii la articolele 183 și 184 sau se le puteți afla solicitând servicii de consultare unei firme de protecția muncii. Scopul acestui comitet este de a asigura implicarea salariaților în aplicarea deciziilor luate cu privire la protecția muncii.

Acest Comitet se constituie în cazul tuturor persoanelor juridice cu cel puțin 50 de salariați în subordine. Indiferent dacă persoana juridică face parte din sectorul public, privat sau cooperatist, sau dacă are capital din străinătate, ea trebuie să-și constituie un Comitet de securitate și sănătate în muncă dacă își desfășoară activitatea pe teritoriul țării noastre.

Există însă și cazuri excepționale ca de exemplu condițiile de muncă grele în care persoanele angajate sunt expuse frecvent unor situații periculoase, cu risc de vătămare când inspectorii responsabili cu aplicarea normelor SSM pot cere înființarea unui comitet chiar dacă persoana juridică are mai puțin de 50 de angajați. De asemenea, în situația în care activitatea desfășurată de o persoană juridică are loc în mai multe unități dispersate teritorial, numărul de comitete diferă în funcție de numărul unităților și este stabilit prin contractul colectiv de muncă.

Care este rolul Comitetului de securitate și sănătate în muncă?

Comitetul de securitate și sănătate în muncă este responsabil cu aplicarea normelor de protecție la serviciu. El are aceleași atribuții ca și lucrătorul desemnat dintr-o unitate cu mai puțin de 50 de persoane care se asigură că fiecare angajat își îndeplinește obligațiile pentru ca activitatea să se poată desfășura în cele mai bune și mai sigure condiții.

În timp ce lucrătorul desemnat este ales de către angajator, Comitetul de securitate și sănătate în muncă este format dintr-o echipă de oameni cu următoarele funcții:

– prima persoană care trebuie să facă parte din comitetul SSM este angajatorul companiei sau reprezentantul al acestuia;

– angajatorului i se alătură reprezentanți ai companiei cu atribuții în respectarea și aplicarea normelor de securitate și sănătate la locul de muncă;

– reprezentanții lucrătorilor care asigură desfășurarea unor activități optime în domeniul muncii sunt și ei parte din comitet;

– și în sfârșit, medicul de medicină a muncii al unității obligatoriu intră și el în echipă.

Pentru a nu exista confuzii în legătură cu numărul reprezentanților, o regulă care trebuie respectată este aceea că numărul reprezentanților din partea lucrătorilor trebuie să fie egal cu numărul reprezentanților din partea angajatorului plus angajatorul în persoană sau reprezentantul său legal. De aceea, în cazul în care există reprezentanți din partea angajaților care refuză să mai facă parte din comitet, în locul lor trebuie aleși alți reprezentanți care să-i substituie. Odată ales, un reprezentant al lucrătorilor, el va face parte din comitet pe o perioadă de doi ani de zile.

Comitetul de securitate și sănătate în muncă este condus de angajator sau reprezentantul său legal care automat devine și președintele comitetului. Nimeni nu poate deveni membru al comitetului decât prin nominalizarea și decizia scrisă a președintelui. De asemenea, lucrătorii au dreptul să știe cine face parte din Comitetul de securitate și sănătate în muncă și de aceea componența acestuia li se aduce la cunoștință.

Odată format, comitetul trebuie să se întâlnească cel puțin o dată pe trimestru la data stabilită de președintele său. De asemenea, pentru evitarea oricăror riscuri ce pot apărea la locul de muncă, acest comitet se poate întruni ori de câte ori se consideră necesar.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment