Blog

Pentru a înțelege cât mai bine domeniul securității muncii și a obține cele mai bune rezultate în domeniul acesta, precum și pentru a oferi angajaților tăi un mediu cât mai sigur, este important să înțelegi principalele noțiuni folosite în domeniul securității muncii. Acestea te vor ajuta indiferent dacă vrei să colaborezi cu o firmă de protecția muncii București și să contezi pe experți pentru tot ce ține de siguranța companiei tale sau vrei să te implici activi în îmbunătățirea măsurilor de siguranță.

Iată care sunt cele mai importante noțiuni din domeniul securității muncii în ordine alfabetică:

Agrement – o activitate umană care se desfășoară în aer liber, cu scopul relaxării și refacerii tonusului fizic și psihic;

Avarie – un eveniment care apare la mijloacele de producție și presupune defectarea sau deteriorarea acestora;

Colectare – operație de strângere a deșeurilor menajere sau stradale în pubele, containere sau tomberoane, special amenajate pentru strângerea deșeurilor;

Compostare – metodă de neutralizare a deșeurilor menajere și transformarea lor în compost care poate fi valorificat în agricultură pe post de îngrășământ;

Depozitare controlată – depozitarea deșeurilor menajere în rampe special concepute cu drumuri de acces, impermeabilizate, care favorizează fermentarea aerobă;

Depozitare simplă – o metodă ce constă în în descărcarea deșeurilor în locuri speciali amenajare precum: foste cariere sau terenuri, fără adoptarea unor măsuri speciale de protecție a mediului;

Dispozitiv de protecție – un tip de dispozitiv menit să reducă sau să elimine riscul de accident;

Echipament individual de protecție – toate mijloacele de protecție cu care este dotat un participant în procesul de muncă, indiferent dacă este un angajat al companiei sau o persoană venită în vizită la aceasta;

Echipament de muncă – reprezintă echipament de muncă orice mașină, aparat, dispozitiv, mecanism ori unealtă folosită în timpul procesului de muncă;

Factor de risc – un factor specific elementelor care fac parte din sistemul de muncă: executant, sarcină de muncă, mijloace de producție sau mediu de muncă care în condițiile unei situații periculoase poate conduce la agravarea stării de sănătate a celor implicați;

Indicator de securitate – un mijloc de informare, în general colorat într-o culoare stridentă precum galben sau roșu, sau caracterizat printr-un simbol sugestiv, care furnizează o informație referitoare la siguranța persoanelor implicate în procesul de muncă;

Instrucțiuni de utilizare – instrucțiuni obligatoriu de elaborat pentru orice produs și care fac parte din documentația de certificare a produsului respectiv;

Material dendrologic – arbori și arbuști;

Material inert: deșeuri stradale ca de exemplu: frunze și crengi, moloz, cenușă sau pământ;

Nocivitate – proprietate a noxelor de a produce un efect negativ asupra unui organism;

Noxă – noxele pot fi agenți fizici, chimici sau biologici care au o acțiune dăunătoare asupra organismului;

Pericol – o sursă care poate afecta starea de sănătate sau poate cauza evenimente nedorite precum: accidente de muncă sau boli profesionale;

Persoană autorizată – o persoană care a fost împuternicită în scris de către patronul unei companii sau organe de specialitate să îndeplinească anumite sarcini cu privire la protecția muncii;

Persoană competentă – o persoană capabilă să îndeplinească anumite sarcini datorită abilităților ei fizice sau mentale;

Protecție – ansamblul tuturor măsurilor luate cu scopul protejării executanților față de eventuale pericole;

Proces de muncă – succesiunea în timp și în spațiu a unor acțiuni luate cu scopul de a produce bunuri;

Risc profesional: probabilitate asociată cu gravitatea unei posibile leziuni sau afectări a stării de sănătate în eventualitatea producerii unei situații periculoase;

Salubrizare – operație de colectare, transport și depozitare a deșeurilor, precum și neutralizarea lor în vederea menținerii curățeniei și evitarea poluării mediului;

Substanță periculoasă: o substanță care pe baza calităților sale chimice sau fizice se poate transforma într-un pericol la un moment dat;

Zonă de agrement – entitate din afara localităților cu o valoare foarte mare, dată de prezența verdeții, pădurilor sau a apelor, precum și de dotările sale special concepute pentru relaxare și odihnă în aer liber;

Zonă periculoasă – o zonă în care există pericole sau pot apărea pericole în anumite situații;

Lucru la înălțime – activitate din procesul muncii care se desfășoară la o înălțime de cel puțin doi metri măsurați de la sol sau o altă bază stabilă, care nu este caracterizată prin pericolul căderii în gol, până la tălpile lucrătorului.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment