Blog

Normele de protecția muncii pentru lucrul la înălțime sunt o serie de măsuri de proecție adoptate cu scopul prevenirii accidentelor de muncă care pot avea loc în timpul desfășurării unor sarcini de lucru la înălțimi mai mari de doi metri, măsurați de la sol sau o bază sigură, unde muncitorul nu este predispus la pericolul căderii în gol și tălpile acestuia.

Pentru locurile de muncă amplasate la o înălțime mai mică de doi metri se pot adopta de asemenea măsuri de siguranță, dar specifice lucrului la înălțime mică și care sunt decise de la caz la caz în funcție de pericolele care le definesc.

Care este scopul normelor de protecție pentru lucrul la înălțime?

Scopul normelor de protecție prezentate în acest articol este diminuarea factorilor de risc specifici lucrului la înălțime. De asemenea, în funcție de natura lor, aceste norme pot limita și accesul către și de la locul de muncă amplasat la înălțime a persoanelor neautorizate.

Normele despre care vom discuta în continuare au un caracter național. Mai mult, ele se aplică atât persoanelor juridice, cât și celor fizice care desfășoară activități de muncă la înălțime sau la înălțime mică. Nu contează care este forma de proprietate asupra capitalului social.

Toate aceste norme se aplică împreună cu normele generale de protecție a muncii, iar dacă în cadrul unei companii sunt desfășurate activități complexe, pentru care normele ce le vom discuta în continuare nu asigură protecția angajaților, angajatorul este obligat să întocmească instrucțiuni specifice pentru a asigura un mediu lipsit de pericole angajatorilor săi. În acest sens, orice antreprenor poate și chiar este indicat să ia legătura cu o firmă de protecția muncii București pentru a obține cele mai bune rezultate.

Este necesar ca normele adoptate să fie revizuite periodic, ori de câte ori este necesar, deoarece pot apărea schimbări de natură legislativă sau tehnică care trebuie luate în calcul și puse în aplicare.

Condiții generale pentru lucrul la înălțime

Executarea sarcinilor de muncă care trebuie să se desfășoare la înălțime trebuie să se bazeze pe trei principii general-valabile și obligatorii:

  • organizarea tehnologică prealabilă desfășurării sarcinilor la înălțime;
  • dotarea cu echipament individual de protecție a angajaților, în conformitate de particularitățile locului de muncă pe care îl deține fiecare din aceștia;
  • obligativitatea instruirii, antrenării și utilizării dotărilor colective și individuale, corespunzătoare riscurilor locului de muncă și a lucrărilor respective.

Cum se încadrează și repartizează lucrătorii la locul de muncă, în cazul companiilor în care se desfășoară sarcini de lucru la înălțime?

Pentru lucrul la înălțime, lucrătorii se repartizează și se încadrează pe baza unui aviz medical eliberat de medicul de medicina muncii, în urma efectuării unui examen medical amplu. Acest examen presupune evaluarea aptitudinilor angajatului pentru a determina potrivirea lui în cadrul unui anumit loc de muncă.

Persoana juridică care angajează un lucrător la înălțime este obilgată să elibereze o fișă medicală de angajare – tip, emisă de către Ministerul sănătății. De asemenea, această persoană juridică trebuie să precizeze și locul de muncă la care va lucra angajatul său.

Instruirea muncitorilor care lucrează la înălțime

Persoanele care lucrează la înălțime trebuie instruite în mai multe faze, respectând normele generale de protecție a muncii în vigoare.

Toate aceste persoane sunt obligate să poarte un echipament individual de protecție adecvat, care să elimine pericolul căderii în gol.

Structura echipamentului de protecție se stabilește în funcție de domeniul de activitate și complexitatea tehnologiei aplicate, precum și de specificul sarcinilor efectuate. NU este permisă utilizarea unor echipamente de protecție deteriorate sau care nu au fost realizate în conformitate cu standarde în vigoare.

În cazul lucrului la înălțime mică, echipamentul individual de protecție trebuie acordat în funcție de cât de periculoase sunt activitățile realizate și care sunt condițiile concrete de muncă.

De asemenea, persoana juridică ce acordă echipamentul de protecție este obligată prin lege să-l păstreze în cele mai bune condiții și să-l curețe dacă este cazul după fiecare utilizare. Pe de altă parte, angajatorii trebuie să folosească acest echipament pe toată durata efectuării sarcinilor de lucru precum și atunci când se află fizic acolo.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment