Cele mai importante lucruri pe care trebuie să le cunoști despre autorizația de funcționare de la primărie

Vrei să-ți deschizi o nouă companie și ai nevoie de obținerea unei autorizații de funcționare din partea primăriei? În acest articol realizat de echipa Euramis, o firmă de protecția muncii București, îți vom prezenta toate lucrurile importante pe care trebuie să le cunoști despre obținerea autorizație de funcționare de la primărie, denumită și acord de funcționare, indiferent de domeniul în care va activa noua ta firmă.

 

11 Lucruri de știut despre acordul de funcționare de la primărie

 

 1. Acordul de funcționare din partea primăriei este necesar în general pentru activitățile alimentare, dar se poate cere și pentru o serie de afaceri care nu activează în domeniul alimentar;
 2. Acordul de funcționare de la primărie trebuie solicitat doar după obținerea autorizației de funcționare pentru punctul de lucru respectiv din partea Registrului Comerțului. Mai mult, este necesar ca autorizația de la Registrul Comerțului să reflecte exact acele activități pentru care se cere acordul de funcționare din partea primăriei. După caz, pot fi necesare și autorizații din partea organelor precum: DSP, DSV, Autoritatea de mediu sau ISU, dar și încheierea unor contracte de colaborare cu terți precum serviciul de salubritate, dezinsecție etc;
 3. Obținerea acordului de funcționare eliberat de primărie presupune plata unei taxe care se stabilește pe baza activităților ce urmează a fi desfășurate în punctul de lucru pentru care se solicită autorizația. În București de exemplu, pentru activitățile alimentare, distractive sau recreative, în funcție de suprafață această taxă poate fi cuprinsă între 2000 și 4000 de lei. Pentru restul orașelor țării, în general, taxele sunt mai mici;
 4. Acordul de funcționare eliberat de primărie are valabilitate un an de zile și trebuie reînnoit anual;
 5. Există primării care nu solicită firmelor care își desfășoară activitatea pe raza lor de acțiune să aibă un acord de funcționare, dacă activează și în alte domenii decât cel alimentar, recreativ sau distractiv, caz în care obținerea acordului de funcționare este absolut obligatorie pe tot teritoriul României;
 6. În cazul punctelor de lucru cu specific alimentar, dosarul pentru solicitarea autorizației de la primărie trebuie să conțină o serie de documente care să ateste obținerea celorlalte autorizații. În cazul în care autorizațiile din partea DSV, DSP, Autoritatea de Mediu, ISU și alte instituții nu au fost eliberate încă, în dosarul de solicitare a autorizației din partea primăriei se pune un document cu număr de înregistrare pentru fiecare autorizație lipsă în parte;
 7. În cazul firmei de salubritate, este necesară nu doar copia contractului, ci și ultima factură emisă și chitanța de plată;
 8. În general, cele mai multe dosare de solicitare a autorizației de funcționare din partea primăriei cuprind următoarele documente:
 • cerere cu număr de înregistrare pentru eliberarea autorizației de funcționare;
 • chitanța primită în schimbul plății pentru eliberarea autorizației de funcționare;
 • actul constitutiv al societății comerciale;
 • certificatul de înregistrare emis de Registrul Comerțului în momentul autorizării firmei;
 • certificat constatator pentru punctul de lucru unde urmează să se desfășoare activitățile comerciale emis de Registrul Comerțului. Acest document trebuie să cuprindă și codurile CAEN ce au fost autorizate pentru firma respectivă;
 • certificat de înregistrare fiscală, emis cu maxim 30 de zile în urma depunerii și care să ateste că firma pentru care se solicită autorizație nu are datorii către bugetul local;
 • declarație de impunere obținută de la Direcția de Impozite și Taxe Locale;
 • acte care să ateste deținerea spațiului;
 • autorizarea de construire a unității alimentare;
 • autorizațiile sau documentele justificative ce atestă solicitarea autorizațiilor din partea autorităților precum: DSP, DSV, Autoritatea de Mediu, ISU și altele în funcție de caz;
 • declarație din care să reiasă clasificarea unității de alimentație publică;
 • acordul vecinilor sau al asociației de proprietari pentru funcționare, în funcție de locul unde se află spațiul;
 • documentele enumerate la punctul 7 care să ateste colaborarea cu o firmă de salubritate.
 1. Termenul de soluționare a cererilor de eliberare a autorizațiilor de funcționare din partea primăriei este de 30 de zile;
 2. Cererea de prelungire a autorizației de funcționare se face în mod obligatoriu cu 30 de zile înaintea expirării autorizației actuale;
 3. În caz de închidere a firmei, în vederea anulării autorizației de funcționare este necesară prezentarea în fața autorităților în termen de 30 de zile de la încetarea activității.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment