Blog

Școlile sunt un mediu în care zilnic există grupuri de persoane foarte mari. De aceea, în cadrul lor implementarea normelor de protecție și securitate a muncii ar trebui să reprezinte una din prioritățile principale personalul didactic. 

Normele de protecție și securitate a muncii în școli au ca principal scop protecția elevilor de diferite pericole, dar și a cadrelor didactice și a personalului auxiliar.

Indiferent dacă este vorba de o instituție privată sau de stat, în școală elevii și personalul didactic își petrec o bună parte din timpul lor și de aceea asigurarea unor condiții bune de securitate și sănătate este un element vital pentru managementul unităților de învățământ.

Ce înseamnă de fapt: școală?

Școala este un cuvânt derivat din termenul scholeion care în greaca antică însemna timp liber. Cu alte cuvinte, acum mii de ani, școala era privită ca un loc unde oamenii își puteau petrece timpul liber într-un mod organizat, ajungând apoi să fie capabili de a purta discuții filozofice și științifice.

În ziua de azi școala este nu doar un mediu în care elevii primesc educație, dar în care și socializează cu persoane de vârste apropiate lor și cu interese comune. 

Atât un elev de gimnaziu sau liceu, cât și un profesor, poate petrece până la 8 ore pe zi în cadrul școlii, motiv pentru care normele de protecție a muncii aplicate în școli au fost concepute astfel încât să se adapteze cât mai bine nevoilor specifice ale acestor persoane.

Implementarea normelor de protecția a muncii în școli este o măsură de bază pentru reducerea riscurilor și ridicarea nivelului de confort.

Ce trebuie să facă conducătorii unităților școlare pentru a transforma școala într-un mediu cât mai sigur?

Conducătorii unităților de învățământ și comisia de securitate și sănătatea în muncă urmăresc atunci când implementează normele de securitate și sănătate în școli îndeplinirea următoarelor condiții:

  • să asigure tuturor persoanelor din școală un mediu de studiu sau de lucru cât mai sigur și mai confortabil;
  • să evalueze corect riscurile pentru securitatea și sănătatea angajaților ca să poate stabili cele mai bune măsuri de prevenire a accidentelor și îmbolnăvirilor profesionale;
  • să implementeze măsuri de protecție care să elimine riscurile identificate;
  • să introducă în fișa postului răspunderile și atribuțiile angajaților și a celorlalți participanți la procesul de muncă;
  • să elaboreze instrucțiuni proprii de protecția muncii, adaptate fiecărei instituții în parte;
  • să evalueze capacitatea angajaților de a îndeplini sarcinile de muncă, dar și atribuțiile care le revin din punct de vedere al securității și sănătății în muncă;
  • să informezi și să educe elevii și personalul didactic despre normele de protecția muncii și în școli prin instructaj, dar și prin diferite elemente suport cum ar fi: manualele, filmele, cărțile, fișele tehnice de securitate ș.a.m.d.;
  • să identifice și să aloce resursele necesare pentru o bună protecție a muncii.

Care sunt normele particulare de protecție a muncii în școli în funcție de locul de desfășurare a activităților?

Un interes deosebit prezintă și normele specifice de protecție a muncii în școli în funcție de locul unde se desfășoară anumite activități, ca de exemplu: laboratoarele, cabinetele sau atelierele. Toate normele de protecția muncii aplicate aici trebuie particularizate atât în funcție de specificul activității desfășurate, cât și de riscurile pe care le implică.

În întreg spațiul școlii folosit pentru desfășurarea anumitor activități trebuie să se aibă în vedere evitarea și reducerea accidentării printr-o amenajare și dotare corespunzătoare.

Se stabilesc instrucțiuni proprii de protecție a muncii și în funcție de nivelul tehnic al dotărilor și de specificul lucrărilor desfășurate.

Elevii la rândul lor trebuie să cunoască, dar să-și respecte normele de securitate și sănătate a muncii. Personalul responsabil cu instruirea lor, trebuie să se asigure că aceștia știu să folosească corect echipamentele de protecție puse la dispoziție de unitatea de învățământ, să utilizeze aparatele de gimnastică din sălile de sport conform instrucțiunilor producătorilor, să manipuleze corespunzător substanțele periculoase folosite la experimente în timpul orelor de chimie etc.

În mare, acestea sunt cele mai importante lucruri pe care trebuie să le știi despre protecția muncii în școli. Dacă ai întrebări în legătură cu o situație specifică sau dorești mai multe detalii, apelează la o firmă de protecția muncii București cu experiență, așa cum este Euramis, pentru a beneficia de suportul necesar.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment