servicii

Potrivit legislației, accidentele de muncă reprezintă vătămarea violentă a organismului sau intoxicația acestuia în timpul procesului de muncă sau în momentul îndeplinirilor unor sarcini de muncă. Pentru ca o vătămare sau o intoxicație să poată fi considerată accident de muncă, aceasta trebuie să conducă la o perioadă de incapacitate de muncă de cel puțin 3 zile calendaristice, la invaliditate sau la deces.

Pe baza prevederilor legale actuale, accidentul de muncă este acel eveniment care a condus la vătămarea sau decesul unei persoane în timp ce aceasta își desfășura sarcinile de muncă sau alte îndatoriri de serviciu. Este considerat accident de muncă și situația în care o persoană dispare în timpul programului de lucru sau este implicate într-un accident de circulație. Dacă unul din angajații tăi s-a confruntat cu un eveniment neplăcut care a condus la o incapacitate de muncă de minim 3 zile calendaristice și nu știi dacă evenimentul respectiv poate fi încadrat ca accident de muncă sau nu, atunci cel mai bine ar fi să iei legătura cu o firmă de protecția muncii București, să explici pe larg situația și să afli o părere avizată.

În cazul în care într-un accident de muncă sunt implicate și alte lucrători din alte companii, atunci tu, în calitate de manager sau patron, trebuie să comunici angajatorilor acestora situația în care s-a produs evenimentul respectiv.

Dacă este vorba de accidente de circulație produse pe drumuri publice și soldate cu victime din care fac parte și angajați care în momentul respectiv îndeplineau niște îndatoriri de serviciu, atunci poliția rutieră trebuie să comunice evenimentul respectiv la inspectoratul teritorial de muncă din județul pe raza căruia s-a produs accidentul.

Accident de muncă se mai consideră și orice fel de acțiune, întreprinsă din proprie inițiativă pentru salvarea unei vieți omenești sau pentru a împiedica un eveniment neplăcut să aibă loc și care are ca rezultat un deznodământ nefast.

Cum trebuie comunicate evenimentele încadrate ca accidente de muncă?

Ca să declari un accident de muncă trebuie să oferi următoarele informații:

  • denumirea companiei sau numele angajatorului la care s-a produs evenimentul respectiv sau, dacă este cazul, denumirea companiei sau numele angajatorului la care se afla angajatul atunci când s-a produs accidentul de muncă;
  • adresa sau sediul angajatorului la care s-a produs accidentul de muncă, împreună cu un număr de telefon al acestei locații;
  • locul și data unde s-a produs evenimentul, inclusiv ora la care s-a întâmplat, precum și ora la care persoana accidentată a fost declarată decedată, dacă este cazul sau unitatea sanitară cu paturi unde a fost internată persoana accidentată;
  • locul și data la care se comunică evenimentul;
  • numele complet al victimei;
  • date personale prin care să poată fi identificată victima ca de exemplu: vârsta, starea civilă, copii sau persoanele aflate în întreținere, ocupația, vechimea în ocupație sau la locul respecitv de mună;
  • împrejurările în care a avut loc accidentul sau cauzele din care se presupune că a avut loc;
  • consecințele evenimentului catalogat ca accident de muncă;
  • numele complet precum și funcția persoanei care comunică evenimentului.

În cazul producerii unui accident de muncă, angajatorul trebuie să se asigure că starea de fapt rezultată din producerea accidentului se păstrează neschimbată până în momentul în care primește acordul modificării acesteia din partea organelor de cercetare, dar asta doar în cazul în care menținerea acestei stări nu poate cauza și alte accidente de muncă.

Dacă pe de altă parte este necesară modificarea stării în care s-a produs accidentul de muncă, atunci trebuie făcute fotografii sau schițe la locul în care s-a produs accidentul și trebuie identificate sau ridicate obiectele care poartă pe ele urmele accidentului respectiv.

În cazul oricărei intervenții asupra stării de fapt a evenimentului, angajatorul sau reprezentantul său legal trebuie să întocmească un proces-verbal, pe propria răspundere, în care să menționeze toate modificările pe care le-a realizat asupra stării de fapt.

Scopul cercetării care are loc ulterior este de a stabili cauzele accidentului, împrejurările care au dus la înfăptuirea acestora, reglementările încălcate sau măsurile care trebuie adoptate pentru prevenirea accidentelor similare pe viitor.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment