Ce trebuie să faci pentru a recupera indemnizația pentru accidente la locul de muncă?

 

Conform articolului 179 din Codul Muncii, orice angajator român este obligat de stat să-și asigure angajații împotriva riscului de accidente la locul de muncă sau boli profesionale dezvoltate din cauza sarcinilor de serviciu. De aceea, prin acest articol, angajații afectați de mediul în care lucrează au dreptul de a cere o serie de prestații și servicii despre care vom discuta pe larg în rândurile ce urmează.

 

Pe de altă parte, în calitate de angajator, cea mai bună metodă de a asigura angajaților tăi un mediu sigur și confortabil la locul de muncă, dar și de a evita eventualele probleme cu legea, este colaborarea cu o firmă de protecția muncii din București care să-ți ofere suportul necesar indiferent de situația în care te afli.

 

În ceea ce le privește pe persoanele care desfășoară activități profesionale pe baza unui contract individual de muncă pentru autorități sau în funcții elective, pe elevii sau studenții care desfășoară activități de practică în cadrul instituțiilor de învățământ pe care le frecventează și pe șomeri, asigurarea este automată și obligatorie.

 

În cazul producerii unui accident de muncă, asigurații beneficiază de următoarele drepturi:

 

 • reabilitare medicală în vederea recuperării integrale a capacității de muncă;
 • reabilitare medicală și reconversie profesională în cazul în care angajatul nu mai poate îndeplini sarcinile postului pe care îl ocupa în momentul producerii accidentului;
 • indemnizații pentru incapacitate temporară de muncă, trecerea temporară la un alt loc de muncă sau reducerea timpului de muncă;
 • despăgubiri familiei în caz de deces;
 • pensie de urmaș acordată membrilor familiei persoanei decedate în accidentul de muncă, conform articolului 18 din Codul Muncii;
 • rambursarea cheltuielilor efectuate pentru tratament;
 • pensie de invaliditate indiferent dacă este vorba de un accident de muncă sau o boală profesională.

 

Conform articolului 19 din Codul Muncii, valoarea indemnizației primite de un angajat care din cauza unui accident produs la locul de muncă sau o boală profesională se află în incapacitate temporară de muncă este de 80% din media veniturilor sale salariale brute, pe care le-a realizat în ultima jumătate de an, înainte de producerea accidentului sau confirmării bolii profesionale, după caz. Această indemnizație este calculată și plătită de către angajator și se recuperează pe baza unor documente justificative de la casele teritoriale de pensii.

 

Indemnizațiile pentru incapacitatea temporară de muncă se acordă pe o perioadă de 183 de zile din intervalul unui an calendaristic și se calculează începând cu prima zi de concediu medical. Accest lucru este prevăzut în articolul 35 din Legea nr. 236/2002.

 

Care este durata de timp necesară pentru recuperarea indemnizațiilor de incapacitate temporară de muncă?

 

Este stipulat în articolul 19 din Legea 346/2002 faptul că în cazul unui accident de muncă angajatorul poate recupera indemnizațiile acordate după ce se confirmă că accidentul produs este într-adevăr un accident de muncă, sau după declararea bolii profesionale.

 

Până în urmă cu doi ani, legea stipula că termenul de acordare a indemnizației de muncă este de 90 de zile, dar acest termen a fost abrogat prin Legea nr. 177 din data de 17 iulie 2018.

 

Ce documente sunt necesare pentru recuperarea indemnizației pentru incapacitate temporară de muncă?

 

Lista documentelor necesare pentru recuperarea unei indemnizații de incapacitate temporară în muncă este următoarea:

 

 • câte o cerere în fiecare lună în care se solicită dreptul la indemnizație;
 • un centralizator cu privire la certificate de concediu medical;
 • adeverință din care să reiasă venitul brut realizat;
 • exemplarul 2 al concediului medical;
 • copii după concediile medicale depuse la casele de sănătate și completate cu codurile 02, 03 și 04;
 • copii după declarația D112 pentru lunile în care se plătește indemnizația de incapacitate temporară de muncă;
 • împuternicire sau delegație pentru salariatul care depune documentele;
 • copie după buletin a salariatului sau delegatului care depune documentele;
 • dosar cu șină.

 

În cazul accidentelor de muncă mai sunt necesare și următoarele documente: un proces verbal de cercetare a evenimentului, o copie după documentul de avizare eliberat de ITM, precum și formularul pentru înregistrarea accidentului de muncă, toate completate și avizate conform Legii 319/2006.

 

Pentru bolile profesionale, dosarul se completează cu fișa BP2 și procesul verbal de cercetare întocmit conform legii, de direcția de sănătate publică.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment