Ce sunt fișele de aptitudini și care este valabilitatea acestor documente?

Fiecare angajator care ia decizia de a angaja o persoană trebuie să știe că există o serie de formalități care trebuie îndeplinite înainte de semnarea contractului de muncă propriu-zis. Printre acestea se află și examinarea medicală a viitorilor angajați de către un medic de medicina muncii.

Potrivit art. 27, alin (1) din Codul muncii adnotat,  „O persoana poate fi angajată în muncă numai în baza unui certificat medical, care constată faptul că cel în cauză este apt pentru prestarea acelei munci.Prin urmare, în prezent, orice persoană care dorește să se angajeze pentru prima dată sau să-și schimbe locul de muncă, fie că este vorba de un loc de muncă la stat sau la privat, trebuie să fie aptă de muncă.

În articolul 9, alin (1) din Hotărârea Guvernului nr. 355/2007privind supravegherea sănătăţii lucrătorilor (actualizată) se stipulează că aptitudinea în muncă reprezintă capacitatea lucrătorului din punct de vedere medical de a desfăşura activitatea la locul de muncă în profesia/funcţia pentru care se solicită examenul medical.

Conform articolului 15 din aceeași Hotărâre, examenul medical la angajarea în muncă se efectuează pentru:

  1. a) lucrătorii care urmează a fi angajaţi cu contract individual de muncă pe perioadă determinată sau nedeterminată;
  2. b) lucrătorii care îşi schimbă locul de muncă sau sunt detaşaţi în alte locuri de muncă ori alte activităţi;
  3. c) lucrătorii care îşi schimbă meseria sau profesia.

După finalizarea examenului medical, medicul de medicina muncii completează o fișă de aptitudine, în două exemplare, unul pentru angajator şi celălalt pentru lucrător. În această fișă medicul de medicina muncii specifică, după caz, dacă persoana care urmează a fi  angajată este aptă sau nu pentru muncă, în urma unui consult medical amănunțit.

Completarea unei astfel de fișe de aptitudini este absolut necesară. Un contract individual de muncă trebuie încheiat  doar după completarea unei fișe de aptitudini de către medicul de medicina muncii, prin care să confirme că persoana care urmează să fie angajată este aptă de muncă. Nerespectarea prevederilor legale atrage nulitatea contractului de muncă.

 

Care este valabilitatea fișelor de aptitidini?

În Hotărârea Guvernului amintită mai sus nu este specificată clar durată de păstrare a fișelor de aptitudini ale angajaților.

Însă, conform prevederilor legale, angajații trebuie să aibă parte de un examen medical periodic anual, în funcție de istoricul lor și de fișa de identificare a factorilor de risc professional. Prin urmare, putem spune că valabilitatea fișelor de aptitudini este de maxim 12 luni.

Pe de altă parte, în art. 38 al Hotărârii Guvernului nr. 355/2007,  se stipulează faptul că angajatorul are obligația de a păstra lista locurilor de muncă cu riscuri profesionale şi fişele de aptitudine.

Acest lucru indică faptul că fișele de aptitudine ar trebui păstrate pe toată durată relației de muncă dintre angajat și angajator, având în vedere că ele pot genera anumite efecte pentru angajator și angajat.

De asemenea, este foarte important de reținut faptul că inspectorii ITM controlează întotdeauna dacă angajatorii asigură supravegherea medicală a angajaților.

În Codul Muncii la art. 260, alin (1), lit. m) se prevăd amenzi de la 1.500 lei la 3.000 lei pentru angajatorul care angajează persoane care nu au efectuat examenul medical înainte de semnarea contractului individual de muncă și nu au o fișă de aptitudini care să ateste faptul că sunt apte de muncă.

Promovarea sănătății la locul de muncă este un aspect care nu trebuie sub nicio formă neglijat de către angajatorii care își doresc desfășurarea în cele mai bune condiții ale activității la locul de muncă. Din acest motiv, respectarea prevederilor legale este imperios necesară.

Totodată, pentru a fi la curent cu pașii pe care trebuie să-i urmeze pentru asigurarea sănătății și securității în muncă a angajaților, angajatorii este indicat să colaboreze cu o firmă de protecția muncii din București. Specialiștii acestora îi pot informa cu privire la toate demersurile pe care trebuie să le facă pentru promovarea sănătății la locul de muncă.

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment