Ce riscuri implică un loc de muncă în domeniul HORECA?

Cuvântul HORECA, format din asocierea primelor silabe ale cuvintelor hoteluri, restaurante și cafenele, a fost pentru prima oară folosit în Olanda și se utilizează pentru a denumi unitar activitățile desfășurate în cele trei domenii. Astăzi, deoarece se consideră că activitatea unei cafenele poate fi inclusă în domeniul catering-ului, care este mult mai cuprinzător, semnificația silabei ca s-a transformat din cafenele în catering.

Sectorul HORECA cuprinde o gamă largă de activități a căror prestație presupune crearea unor locuri de muncă cu diferite riscuri. Cei ce lucrează în domeniul horeca se expun riscurilor de accident, dar și de îmbolnăvire.

Deoarece este un sector bazat pe prestarea de servicii, în sectorul HORECA condițiile de angajare sunt atipice. Într-un hotel de exemplu, trebuie să existe în permanență personal calificat la dispoziția clienților, sau în cazul restaurantelor, pentru a se obține profit, orele de program trebuie să fie diferite față de cele ale unei slujbe la birou pentru ca angajații din diferite domenii să aibă posibilitatea de a lua masa după încheierea propriului program.

Ce fel de persoane lucrează în sectorul HORECA?

Dacă nu ne referim strict la conducere, în general, în domeniul HORECA, mai ales pe pozițiile care presupun relaționarea în mod direct cu clienții, lucrează tineri sau persoane mai puțin calificate. Pentru această categorie de persoane, sectorul HORECA este privit ca o poartă de pătrundere pe piața muncii deoarece studiile universitare nu sunt absolut necesare. Dar condițiile de muncă nu sunt din cele mai ușoare, cu toate că sectorul nu prezintă indicatori de morbiditate mari la nivel de economie.

O altă caracteristică care definește sectorul HORECA este modificarea rapidă a cerințelor clienților. Pe măsură ce piața se dezvoltă prin apariția noilor tehnologii, așteptările clienților devin tot mai mari. Astfel, în domeniul HORECA se remarcă cu rezultate deosebite doar persoanele flexibile, dispuse să se adapteze la schimbările mediului de afaceri.

Ce fel de angajatori există în sectorul HORECA?

Nu putem vorbi de succes în sectorul HORECA dacă nu ne gândim din start la o conducere orientată către angajați și nevoile acestora. Patronii din acest domeniu, pe lângă datoriile impuse de legea muncii, se confruntă cu provocări mai mari în motivarea și păstrarea angajaților. Ei trebuie să asigure locuri de muncă sănătoase și sigure, dar și să gândească strategii de fidelizare a personalului pentru a evita recrutările și training-urile atât de costisitoare ale noilor angajați.

Astfel, angajatorii de top din sectorul HORECA sunt persoane capabile de a preveni riscurile ce le implică acest sector, dar și de a susține dialoguri sociale cu cei din subordine. Chiar și în cazul companiilor mici, pentru atingerea potențialului maxim, este necesară o analiză extinsă a tuturor factorilor de risc, dar și o atitudine proactivă în vederea motivării.

Diferite riscuri la care se supun persoanele care lucrează în domeniul HORECA

Pentru o înțelege facilă a riscurilor pe care le presupune un loc de muncă în sectorul HORECA vom da exemple de diferite tipuri de risc și măsurile ce pot fi aplicate de conducere pentru evitarea vătămării angajaților.

  • Tăieturi și înțepături

Multe din activitățile personalului angajat în domeniul HORECA au legătură cu prepararea mâncării. De aceea, pentru evitarea tăieturilor sau înțepăturilor cauzate de obiectele tăioase se recomandă spălarea acestora separat de veselă. De asemenea, păstrarea și utilizarea lor trebuie să se facă în condiții corespunzătoare și doar de către personal instruit în acest scop.

  • Contact cu substanțe periculoase

Personalul responsabil cu păstrarea curățeniei se expune în mod special la acțiunea substanțelor periculoase care pot determina alergii sau alte afecțiuni ale sănătății. De aceea, pentru prevenirea acestor factori de risc se recomandă prestarea muncii în locuri bine aerisite și echiparea cu echipament corespunzător. De asemenea, în cazul în care se folosesc substanțe deosebit de toxice, trebuie luată în calcul varianta de înlocuire a acestora cu agenți mai puțin periculoși.

  • Pericole de incendiu

Pericolul de incendiu este mai mare în sectorul HORECA decât în alte domenii de activitate, mai ales atunci când vine vorba de bucătării. Astfel, se recomandă păstrarea echipamentului electric în condiții optime și montarea dispozitivelor de detectare automată și stingere a focului.

  • Organizarea timpului

Domeniul HORECA cere multă flexibilitate din partea angajaților, lucru care poate determina creșterea nivelului de stres. De aceea, angajatorul trebuie întotdeauna să fie dispus la găsirea unei soluții de mijloc care să vină atât în ajutorul afacerii cât și al angajatului. Așa cum am amintit mai sus, nevoia permanentă de personal calificat este una din provocările sectorului HORECA. Iar pentru a se asigura această necesitate, patronul poate propune programul în ture prin rotație pentru a oferi tuturor angajaților aceleași condiții de muncă.

Acestea sunt doar câteva din cele mai frecvente riscuri la care se expun persoanele care lucrează în domeniul HORECA. Pentru identificarea tuturor factorilor de risc se recomandă colaborarea cu o firmă de protecția muncii specializată în identificarea potențialelor probleme și găsirea de soluții pentru rezolvarea acestora.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment