Ce presupune telemunca și ce reguli trebuie să respecți pentru a lucra legal de la distanță?

 

În contextul pandemiei cu COVID-19 telemunca este o soluție viabilă la prevenierea răspândirii infecției și limitarea cazurilor de îmbolnăvire. Ca și concept, termenul telemuncă nu este nou pe piața muncii din România, el fiind reglementat ca regim de muncă în Legea nr. 81/2018, al cărui text a apărut publicat în Monitorul Oficial în Partea I, nr. 296 din data de 2 aprilie 2018.

 

Despre toate regulile pe care angajatorii și angajații lor trebuie să le respecte atunci când adoptă regimul de telemuncă vom vorbi în continuare, în acest articol compus de echipa Euramis, o firmă de protecția muncii din București, care îți poate oferi îndrumare și sfaturi de specialitate dacă vrei să implementezi telemunca la nivelul unei companii, sau dacă ești angajat și vrei să știi ce trebuie să faci pentru a lucra legal de la distanță.

 

Ce este de fapt telemunca?

 

Conform legii, telemunca este o formă de organizare a muncii prin care un salariat, în mod voluntar și regulat, cel puțin o dată pe lună, își îndeplinește sarcinile specificate în contractul său individual de muncă, de la distanță, dintr-un loc stabilit de comun acord împreună cu angajatorul său, folosindu-se de tehnologia informației și telecomunicațiilor. Spre deosebire de munca de acasă, telemunca diferă în principal prin faptul că angajatul respectiv nu este obligat să-și aleagă ca loc de desfășurare a activităților sale propria locuință, ci poate opta pentru orice alt spațiu în care dorește și are posibilitatea să-și îndeplinească îndatoririle sale de serviciu.

 

Un salariat care își desfășoară activitatea în regim de telemuncă este denumit în termeni legali telesalariat și pentru a lucra legal în acest mod, a încheiat împreună cu angajatorul său un act adițional la contractul individual de muncă în care se specifică: locul desfășurării activităților sale, durata, precum și modalitățile de verificare ale angajatorului în vederea îndeplinirii sarcinilor pe perioada implementării regimului de telemuncă.

 

Lucrul peste program în regim de telemuncă

 

Orice teleangajat are o serie de atribuții pe care trebuie să le îndeplinească în regim de telemuncă, într-un program de lucru de comun acord stabilit cu angajatorul său. Aceste atribuții, precum și programul în care ele se desfășoară, trebuie să fie în conformitate cu prevederile impuse de contractul individual de muncă, contractul colectiv de muncă, regulamentul intern al companiei, precum și condițiile legii în vigoare.

 

În regim de telemuncă, angajatorul poate solicita unui teleangajat cu normă întreagă de lucru să efectueze ore suplimentare de lucru, dar pentru ca totul să se desfășoare legal, teleangajatul trebuie să fie de acord cu acest program în scris.

 

Conținutul unui act adițional de telemuncă

 

Pentru a fi întocmit conform legii, un act adițional la contractul de muncă privind regimul de telemuncă, trebuie să conțină, toate informațiile de mai jos!

 

  • o precizare clară din care să rezulte faptul că angajatul respectiv își desfășoară activitatea în regim de telemuncă;
  • numărul de zile sau perioada în care angajatul își desfășoară activitatea într-un loc stabilit de comun acord cu angajatorul său;
  • locul sau locurile (în cazul în care sunt mai multe) unde un angajat urmează să-și desfășoare sarcinile din contractul individual de muncă pe perioada în care se adoptă regimul de telemuncă;
  • timpul de lucru pe care un angajat este obligat să-l dedice sarcinilor sale de serviciu și programul în care angajatorul său are dreptul de a-i verifica activitatea prin mijloacele stabilite de comun acord;
  • responsabilitatea ambelor părți de a respecta și implementa normele de sănătate și securitate în muncă pentru desfășurarea unor activități lipsite de risc de accident;
  • obligația angajatorului de a furniza angajatului său toate materialele de care acesta are nevoie în vederea îndeplinirii sarcinilor de serviciu, asigurându-le acestora transportul de la compania sa la locul stabilit de comun acord cu angajatul său;
  • obligația angajatorului de a-și informa angajatul cu privire la normele de protecție a datelor cu caracter personal, precum și implementarea tuturor măsurilor de siguranță pentru a preveni divulgarea, modificarea sau furtul lor în timpul desfășurării activităților de telemuncă;
  • totalitatea măsurilor prin care angajatul urmează a ține legătura cu restul colectivului în timpul în care lucrează în regim de telemuncă;
  • cheltuielile pe care angajatorul le suportă pentru a oferi angajatului său șansa de a lucra în regim de telemuncă în folosul companiei sale.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment