Ce presupune riscul de explozie și în ce industrii angajatorii trebuie să ia măsuri speciale?

În orice domeniu de activitate, cel mai important lucru este asigurarea unor locuri de muncă cât mai sigure pentru fiecare angajat.

Pentru atingerea acestui obiectiv, angajatorii ar trebui să colaboreze cu o firmă de protecția muncii din București. Astfel, în industriile în care se folosesc substanțe inflamabile și în care există riscul de explozii, recomandările specialiștilor în protecția muncii pot fi de mare ajutor.

Explozia se poate produce în momentul în care un combustibil în amestec cu aerul (adică o cantitate suficientă de oxigen) atinge limitele de explozivitate în prezenţa unei surse de aprindere. Dintre substanţele explozibile fac parte diferite materii prime şi produse intermediare, produse finite şi deşeuri generate în cadrul procesului de muncă din fiecare zi.

Cea mai bună soluție pentru prevenirea exploziilor și izbucnirea unui incendiu este înlocuirea sau reducerea la minimum a utilizării materialelor inflamabile. Dacă acest lucru nu este posibil, este important să se evite sursele eficiente de aprindere.

În caz de explozie, lucrătorii sunt expuşi la riscuri care rezultă din fenomene necontrolate de aprindere şi de presiune, cum ar fi radiaţie termică, flăcări, unde de şoc, proiecţia de resturi precum şi din prezenţa de produse de reacţie nocive şi sărăcirea aerului în oxigenul indispensabil respiraţiei.

Tipuri de riscuri de explozie în diverse industrii

Riscul de explozie este prezent în toate industriile și sectoarele în care se folosesc substanțe inflamabile. Dintre aceste industrii fac parte industria chimică, industria de prelucrare a lemnului, industria alimentară și a hranei pentru animale, industria farmaceutică, industria de prelucrare a metalului etc.

Industria chimică

În industria chimică se utilizează o mulțime de procedee de transformare şi de prelucrare a substanţelor combustibile gazoase, lichide şi solide. Aceste procedee pot duce la generarea de amestecuri explozive.

Industria de prelucrare a lemnului

În această industrie se prelucrează diverse piese din lemn, iar în urma acestui proces se pot produce pulberi de lemn care pot forma amestecuri explozive pulberi/aer în filtre sau silozuri, de exemplu.

Industria alimentară şi cea a hranei pentru animale

În timpul transportului ori pe parcursul depozitării cerealelor, zahărului, printre altele, se pot forma pulberi explozive. Dacă acestea sunt aspirate şi filtrate, în filtru se poate forma un mediu exploziv.

Industria farmaceutică

În fabricarea produselor farmaceutice se utilizează des alcooluri ca şi solvenți. Pe de altă parte, sunt utilizate substanţe active şi adjuvanţi care pot contribui la formarea de pulberi explozive precum lactoză.

Industria prelucrării metalelor

În timpul prelucrării pieselor metalice, se pot forma pulberi metalice explozive. De exemplu, în timpul polizării unor metale uşoare. Aceste pulberi metalice pot provoca riscuri de explozie în colectoare.

Măsuri speciale de protecție contra riscului de explozie

Ținând cont de toate riscurile de explozie existente, există câteva măsuri speciale pe care angajatorii trebuie să le ia pentru a asigura sănătatea și securitatea angajaților. Astfel, aceștia trebuie să prevină formarea mediilor explozive periculoase, să evite aprinderea lor sau să atenueze efectele acestora în vederea protejării sănătății și securității angajaților.

Prevenirea formării mediilor explozive periculoase

Înlocuirea substanțelor inflamabile

Formarea de medii explozive periculoase poate fi împiedicată cu destul de mare ușurință dacă se evită sau se reduce utilizarea substanţelor inflamabile. Pentru a reuși acest lucru este indicat să se înlocuiască solvenții şi produsele de întreţinere inflamabile cu soluţii apoase.

Limitarea concentrației gazului și pulberilor

Gazul și pulberile în amestec cu aerul nu sunt explozive decât dacă au o anumită concentrație. Prin urmare, se poate menține o anumită concentrație în anumite condiții de mediu și în anumite condiții de funcționare. Din momentul în care aceste condiții sunt respectate nu mai există risc de explozie.

Punerea în stare inertă

Mediul exploziv periculos poate fi evitat dacă se diluează oxigenul din aer în interiorul instalațiilor sau dacă substanțele inflamabile sunt diluate cu substanțe chimice nereactive care se mai numesc și substanțe inerte.

De asemenea, este foarte important să se prevină limitarea formării mediilor explozive în jurul instalaţiilor, să se utilizeze detectoarele de gaze.

Evitarea aprinderii lor

Pentru a evita aprinderea substanțelor inflamabile este important să se stabilească care sunt zonele periculoase, să se ia măsurile de potrivite în funcție de probabilitatea de apariție a mediilor explozive periculoase și să se țină cont de diversele tipuri de surse de aprindere.

Atenuarea efectelor exploziilor în vederea protejării sănătății și securității angajaților

În acest sens, trebuie avut în vedere un mod de construcţie rezistent la explozii, descărcarea presiunii de explozie, suprimarea exploziei și prevenirea propagării flăcărilor şi a exploziei.

Cu alte cuvinte, având în vedere că exploziile pot contribui la pierderi umane, daune materiale și au un impact deosebit de grav asupra mediului înconjurător, evaluarea riscului de explozii și luarea unor măsuri adecvate de reducere a acestuia la nivele acceptabile, este imperios necesară pentru securitatea și sănătatea angajaților și bunurilor.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment