Ce înseamnă evaluarea riscurilor profesionale?

 

Evaluarea riscurilor profesionale este o obligație pe care trebuie să o îndeplinească orice angajator. Nerespectarea ei se pedepsește cu amendă contravențională cu o sumă cuprinsă între 3.500 și 7.000 de lei, conform art. 39 alin (5) din legea nr. 319/2006. Această evaluare este absolut necesară pentru reducerea la minim a riscurilor de accident sau îmbolnăvire profesională. În urma evaluării, se pot stabili: planul de prevenire a accidentelor de muncă, îndatoririle din fișa postului fiecărui angajat în parte, precum și o mulțime de măsuri pentru creșterea confortului și bunăstării la locul de muncă.

 

Prin evaluarea riscurilor profesionale se înțelege evaluarea potențialelor pericole ce pot apărea în timpul desfășurării sarcinilor de muncă. Pentru o analiză optimă, se iau în calcul mijloacele de producție, mediul de lucru, sarcinile de muncă și executarea lor.

 

Evaluarea riscurilor profesionale este un proces complex și dificil, dar absolut esențial. De aceea, pentru a nu se pierde în detalii și a obține cele mai bune rezultate respectând totodată și legea în vigoare, cei mai mulți angajatori apelează la specialiști în domeniu, ca de exemplu echipa Euramis, o firmă de protecția muncii din București.

 

Ce obligații legale are angajatorul în legătură cu evaluarea riscurilor profesionale?

 

În primul rând, angajatorul are obligația de a stabili și a implementa măsuri generale de protecție împotriva riscurilor profesionale, dar și de a identifica acele riscuri iminente, specifice doar unora din locurile de muncă din cadrul companiei sale. Tot angajatorul trebuie să aleagă și echipamentele de protecție potrivite pentru riscurile identificate, dar și să înlocuiască acolo unde este posibil, substanțele toxice folosite în procesul de producție, cu unele mai puțin periculoase.

 

Ce au în comun riscul și pericolul de vătămare?

 

Mai departe, pentru a înțelege cât mai bine ce sunt riscurile profesionale și cum se pot ele identifica, este important să aflăm care este diferența dintre un risc și pericol.

 

Pericolul este orice lucru sau situație care poate cauza o vătămare. Pericolele pot afecta atât persoane, cât și proprietăți sau procese de desfășurare a muncii conducând la accidente, îmbolnăviri profesionale, deprecieri ale echipamentelor, pierderi ale producției etc. Un risc pe de altă parte, se refără la probabilitatea unei vătămări în condițiile expunerii la un anumit pericol. Și acum, să luăm un exemplu concret!

 

Pericol: Un elevator auto de exemplu, fiind un utilaj greu și cu un mod de operare aparte, reprezintă un pericol pentru mecanicii neinstruiți în vederea utilizării lui. De la invenția sa și până la ora actuală, s-au înregistrat o mulțime de accidente de muncă ce au avut ca principală cauză operarea necorespunzătoare a elevatoarelor auto și de aceea putem afirma fără doar si poate că acest utilaj reprezintă un pericol.

 

Risc: Dacă un mecanic auto fără instruirea necesară operării unui elevator utilizează un astfel de utilaj existent în atelierul în care își desfășoară activitatea, pe lângă faptul că întreprinde o acțiune ilegală, se expune unui risc cu o probabilitate de vătămare și o gravitate foarte ridicate.

 

Evaluarea riscului: Procesul de evaluare în exemplu de mai sus constă în estimarea probabilității și gravității în caz de vătămare a mecanicului care utilizează fără instruire elevatorul auto. Pentru scăderea riscului în acest caz, angajatorul va trebui în primul rând să-l înstruiască pe mecanicul său în vederea manipulării elevatorului și să-l îndrume pe acesta pentru a se specializa și a obține o autorizație de operare din partea organelor competente. De asemenea, după ce s-a asigurat că mecanicul are pregătirea necesară, angajatorul mai trebuie să asigure și echipament de protecție adecvat acțiunii pe care acesta o desfășoară, ca de exemplu mănuși și bocanci speciali. Procedând astfel, angajatorul va reuși să reducă substanțial riscul reprezentat de operarea elevatorului auto din atelierul său, dar pericolul în sine va rămâne mereu același.

 

În loc de concluzie

 

Pe scurt, procedura de evaluare a riscurilor profesionale se poate rezuma în următoarele cinci idei:

 

Pasul 1: Indentificarea unui pericol ce amenință buna desfășurare a muncii;

Pasul 2: În cazul în care este posibil, eliminarea pericolului identificat;

Pasul 3: Dacă pericolul nu se poate elimina, ca în exemplul de mai sus, este necesară evaluarea riscului pe care acesta îl reprezintă luându-se în considerare probabilitatea și gravitatea vătămării;

Pasul 4: Stabilirea și implementarea unor măsuri de protecție pentru a se elimina sau limita eventualele consecințe;

Pasul 5: Ținerea sub observație a riscurilor.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment