Blog

Toți conducătorii unităților de învățământ au anumite obligații în legătură cu securitatea și condițiile de confort pe care trebuie să le ofere elevilor, dar și întregului personal didactic. De asemenea, aceștia trebuie înainte de toate să asigure elevilor și personalului didactic un instructaj optim, astfel încât fiecare persoană să știe ce trebuie să facă în cazul unui accident produs în cadrul unității de învățământ unde învață sau lucrează.

Accidentele de muncă

Este foarte important ca toate accidentele care se produc în școli, dar și cele care s-au petrecut în afara sediului acestora, dar în care au fost implicate persoane din școală, să fie aduse imediat la cunoștința conducerii.

Dacă este vorba de un accident care a provocat invaliditate sau chiar moartea victimei, ori un accident colectiv, acesta va fi comunicat atât directorului unității de învățământ sau înlocuitorului acestuia dacă din diverse motive directorul nu este prezent, cât și responsabilului cu protecția muncii, inspectoratului teritorial de muncă și organelor de urmărire penală, așa cum impune și legea în vigoare.

Echipamentul tehnic

Există reguli clare și cu privire la modul de utilizare al echipamentelor tehnice, de protecție și de lucru din dotarea instituției.

În primul rând, fiecare cadru didactic, sau membru al personalului nedidactic, trebuie să utilizeze oricare din echipamentele de mai sus ținând cont de instrucțiunile specifice ale acestuia și doar în scopul îndeplinirii atribuțiilor sale de serviciu.

Nu se permite intervenția personalului din școli sau elevilor, dacă întreținerea unui anumit echipament este încredințată unui specialist.

Cei care utilizează echipamentele tehnice din școli au obligația de a le curăța și menține într-o stare perfectă de funcționare, respectând instrucțiunile producătorului.

Echipamentele tehnice sunt, considerate calculatoarele, aparatele de birotică, dar și alte aparate și dispozitive tehnice care se folosesc pentru procesul de învățare sau în realizarea sarcinilor de serviciu.

Calamități sau catastrofe

Dacă are loc un cutremur cu o magnitudine ridicată, atunci personalul din școli trebuie să scoată de sub tensiune echipamentele tehnice și să oprească alimentarea cu gaze pentru a preveni eventualele explozii.

Dacă o inundație majoră afectează instituția școlii, atunci personalul didactic trebuie să mute echipamentele care pot fi salvate în zonele protejate și să anunțe imediat Inspectoratul teritorial pentru situații de urgență.

Dacă în școală izbucnește un incendiu, atunci personalul școlii trebuie să ia măsurile de stingere pe care le are la dispoziție și să anunțe Inspectoratul județean pentru situații de urgență. De asemenea, pentru evacuarea elevilor și a eventualelor bunuri care pot fi salvate din calea focului, personalul va pune în aplicare Planul de evacuare în caz de incendii, plan conceput anterior și care trebuie să fie afișat într-un loc vizibil în fiecare clasă. 

În situația alarmării cu un atac terorist, trebuie anunțată conducerea școlii și Serviciul Român de Informații prin apel la numărul de urgență 112.

Dacă este vorba de o stare de mobilizare sau război, conducerea școlii trebuie să adopte măsuri imediate, ținând cont de reglementările legale în vigoare. 

Protecția bunurilor

Ca să reducă pagubele produse lucrurilor școlii sau care aparțin angajaților lor, personalul didactic trebuie să păstreze documentele și orice alte înscrisuri importante în afara orelor de serviciu, în dulapuri sau corpuri suspendate, introduse în mape de plastic.

Un profesor sau orice alt angajat al școlii nu trebuie vreodată să lase ușa unui birou descuiată dacă în încăperea respectivă nu se mai află nicio persoană.

În cazul unei calamități sau catastrofe naturale, trebuie luate măsuri pe loc în vederea salvării documentelor și a celorlalte bunuri ale școlii și personalului.

Dacă cineva din personalul școlii află că un angajat ascunde în cadrul unității produse insalubre sau periculoase pentru sănătatea și integritatea celorlalți, atunci persoana respectivă trebuie să informeze conducerea unității care va deschide dulapul unde se află obiectele periculoase, în prezența posesorului lor și a altor persoane, și le va înlătura de acolo.

Cauți cele mai bune soluții pentru a crește gradul de confort în cadrul unei instituții? Apelează la Euramis, o firmă de protecția muncii București, care te va ajuta să descoperi practici sigure și eficiente, adaptate perfect unității de învățământ pe care o reprezinți.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment