Blog

Legea nr 319/2006 cu privire la securitatea și sănătatea în muncă are ca obiectiv stabilirea măsurilor necesare pentru îmbunătățirea condițiilor de muncă ale lucrătorilor. Această lege stabilește și domeniul de aplicare al acestor măsuri și se aplică concret pentru toate firmele, indiferent de domeniul lor de activitate sau numărul de angajați.

Această lege descrie foarte clar obligațiile angajatorilor cu privire la protecția salariaților lor și oferirea celor mai bune condiții de muncă. În acest sens, angajatorii trebuie să:

 • informeze și instruiască periodic angajații cu privire la riscurile la care se expun prin prisma activităților lor de lucru;
 • investească în echipamente de protecție individuale adecvate pentru fiecare loc de muncă în parte;
 • investească în echipamente de lucru perfect funcționale și sigure, pe care să le verifice periodic pentru a se asigura că nu reprezintă un pericol pentru angajați.

Angajații, pe de altă parte, trebuie să:

 • respecte toate instrucțiunile primite de la angajatorii lor;
 • utilizeze corect echipamentele de protecție precum și pe cele de lucru pentru a evita producerea accidentelor de muncă și a îmbolnăvirilor profesionale;
 • întrețină corespunzător echipamentele pe care le folosesc.

Ce se întâmplă dacă un angajator sau un angajat nu-și îndeplinește obligațiile din punct de vedere SSM?

Dacă un angajator nu-și îndeplinește obligațiile legale față de angații săi din punct de vedere SSM, dar și dacă un angajat nu respectă indicațiile primite de la angajatorul său în vederea protecției sale și a celorlalți angajați, riscă pedepse aspre, conform CAP VIII, art 37 (I), din legea muncii, astfel:

 • neluarea vreuneia din măsurile legale SSM de către persoana care are această îndatorire și producerea unui accident grav de muncă sau îmbolnăvire profesională gravă se pedepsește cu amendă sau cu închisoare pe o perioadă de 1 până la 2 ani;
 • neluarea vreuneia din măsurile legale SSM de către persoana care deține această funcție și producerea unui accident grav de muncă sau îmbolnăvire profesională gravă se pedepsește cu amendă sau cu închisoare pe o perioadă de 1 până la 3 ani;
 • neluarea vreuneia din măsurile legale SSM de către persoana care are această îndatorire și producerea unui accident grav de muncă sau îmbolnăvire profesională gravă, săvârșită din culpă, se pedepsește cu amendă sau cu închisoare pe o perioadă de 1 până la 3 ani.

Răspunderea civilă

Răspunderea civilă are ca principală funcție repararea prejudiciului rezultat dintr-o anumită faptă și readucerea victimei într-o situație cât mai apropiată de situația anterioară momentului producerii prejudiciului. Din punct de vedere civil, conform Codului Muncii, un angajator al cărui angajat a suferit un prejudiciu moral sau material din culpa sa, are obligația de a-și despăgubi salariatul.

Contravenția săvârșită de angajator se constată printr-un proces verbal încheiat de către inspectorul de muncă, iar amenda se aplică în limitele prevăzute de lege, ținând cont și de împrejurările în care a fost săvârșită fapta.

Răspunderea penală

Răspunderea penală se angajează în cazul săvârșirii unei infracțiuni prevăzute în Codul Penal. În cazul SSM, se consideră infracțiuni:

 • neluarea măsurilor de securitate și sănătate în muncă;
 • nerespectarea măsurilor adoptate.

Prima infracțiune este considerată o infracțiune de pericol care nu presupune producerea accidentului de muncă sau a îmbolnăvirii profesionale în mod efectiv. 

În practică, de obicei, fapta ilicită a persoanei juridice constă în neluarea măsurilor legale de sănătate și securitate în muncă sau în lipsa de control a respectării acestor măsuri. 

Infracțiunile pot fi săvârșite cu intenție sau din culpă. În contextul SSM, se consideră infracțiune din culpă nerespectarea măsurilor de protecție, fapt care a condus la producerea unui accident sau a unei îmbolnăviri profesionale, în situația în care angajatorul a desemnat o persoană angajată să se ocupe de executarea activităților SSM, dar aceasta nu și-a îndeplinit obligațiile. Pe de altă parte, se consideră infracțiuni săvârșite cu intenție infracțiunile care au loc în situația în care angajatorul nu a desemnat nicio persoană pentru îndeplinirea obligațiilor SSM sau a angajat pentru executarea unei activități o persoană care se presupune că trebuia să dețină un atestat, dar nu îl posedă, iar angajatorul cunoștea acest fapt.

Dacă dorești să oferi angajaților tăi condiții de muncă sigure și să le oferi un confort sporit, te invităm să iei legătura cu Euramis, o firmă de protecția muncii Bucuresti care te va ajuta să-ți îndeplinești acest obiectiv.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment