Blog

Companiile a căror activitate comercială se bazează pe manipularea substanțelor chimice periculoase, conform Legii 360 din 2003, au datoria de a întocmi către stat o notificare privind substanțele chimice periculoase pe care le folosesc. Despre modul de întocmire al acestui document, precum și natura substanțelor care cad sub incidența acesti legi, vom vorbi mai departe, în acest material realizat de Euramis, o firmă de protecția muncii București.

 

Articolul aliniatul 2, din articolul 24, din legea nr. 360 din 2003, prevede ca producătorii, ditribuitorii, utilizatorii, importatorii și exportatorii de substanțe periculoase chimice să furnizeze inspectoratului teritorial de muncă pe raza căruia își desfășoară activitatea comercială, chiar înainte de începerea acesteia, o listă care să cuprindă toate preparatele chimice periculoase pe care urmează să le dețină, precizând de asemenea categoria din care fac parte. Se iau în considerare în special substanțele care pun în pericol sănătatea angajaților la locul de muncă.

 

În acest sens, este necesară și verificarea anexelor Regulamentului (CE), nr. 1.272/2008, al Parlamentului European și al Consiliului, emis la data de 16 decembrie 2008, care prevede modul de clasificare, etichetarea și amabalarea substanțelor și amestecurilor de substanțe chimice periculoase. Acest act european are putere de lege deasupra oricărui act valabil în România sau în orice altă țară care face parte din Uniunea Europeana.

 

Lista substanțelor chimice periculoase care urmează a fi folosite de un angajator se completează sub formă de tabel, cu următoarele intrări:

 

 • numărul curent;
 • numele produsului sau amestecului;
 • numele substanțelor periculaose de produs;
 • CAS / nr. CE;
 • clasificare;
 • cantitate / an;
 • observații.

 

Cum se clasifică, etichetează și ambalează substanțele periculoase sau amestecurile?

 

În ceea ce privește clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor periculoase, o serie de termeni considerați învechiți au fost înlocuiți cu termeni noi după cum urmează:

 

 • acum se folosește termenul amestecuri în loc de preparate;
 • acum se folosește termenul pictograme în loc de simboluri;
 • acum se folosește termenul de fraze de pericol în loc de fraze de risc;
 • acum se folosește termenul de fraze de precauție în loc de fraze de siguranță;
 • în ceea ce privește indicațiile de pericol acum se folosesc cuvinte precum: Pericol, Atenție etc. cu un impact mai puternic.

 

În cele mai multe cazuri, cei care trebuie să clasifice substanțele chimice periculoase sunt furnizorii. Acest procedeu se numește autoclasificare.

 

PE de altă parte, există și cazuri în care decizia de clasificare se ia la nivel de comunitate, pentru o gestionare mai bună a riscurilor. Acest lucru se întâmplă mai ales în cazul celor mai periculoase substanțe, ca de exemplu:

 

 • substanțele cancerigene;
 • substanțele mutagene,
 • substanțele toxice pentru reproducere;
 • substanțele toxice pentru căile respiratorii;
 • produsele biocide;
 • produsele fitosanitare.

 

Atunci când se clasifică și etichetează substanțele chimice periculoase, trebuie avute în vedere următoarele lucruri:

 

 • urmărirea noilor etichete și fișe de date de securitate;
 • instruirea angajaților pentru a îi face capabili să înțeleagă și să recunoască informațiile de pe etichete;
 • verificarea faptului dacă utilizarea pe care urmează să o primească substanțele periculoase sau amestecul lor se regăsește în FDS și nu este contraindicată;
 • verificarea faptului dacă clasificarea substanțelor chimice periculoase nu a suferit modificări în timp;
 • evaluarea riscurilor pentru lucrători și actualizarea evaluărilor realizate în trecut;
 • comunicarea modificărilor lucrătorilor.

 

Pentru a respecta regulile CLP, furnizorii trebuie să eticheteze substanțele periculoase din interiorul ambalajului înainte de introducerea lor pe piață dacă:

 

 • o substanță este clasificată ca periculoasă;
 • un amestec are în componența sa una sau mai multe substanțe clasificate drept periculoase.

 

Ce este inventarul de clasificare și etichetare a substanțelor chimice periculoase?

 

Inventarul de clasificare și etichetare a substanțelor periculoase este de fapt o bază de date ce cuprinde informații esențiale în legătură cu clasificarea și etichetarea substanțelor primite de la producători sau importatori.

 

Acest inventar de clasificare și etichetare a substanțelor conține de asemenea și lista clasificărilor armonizate cu caracter obligatoriu.

 

Inventarul de clasificare și etichetare a substanțelor periculoase este realizat și administrat de către ECHA – Agenția Europeană a Chimicalelor.

 

În mare, acestea sunt principalele lucruri pe care trebuie să le aibă în vedere un angajator în legătură cu utilizare substanțelor chimice periculoase. Dar dacă ai nevoie de mai multe informații sau indicații în legătură cu modul în care trebuie să procedezi, pentru a nu risca sancțiuni, îți recomandăm colaborarea cu o firmă de protecția muncii.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment