Ce elemente trebuie să cuprindă un contract de muncă?

În România, la fel ca în toate statele europene și probabil în întreaga lume, pentru ca un angajat să poată presta servicii legale pentru și în numele unui angajator, între aceștia trebuie să se încheie un contract de muncă. Responsabilitatea de a întocmi acest contract cade în sarcina angajatorului, iar angajatul își dă acordul în legătură cu clauzele menționate în contract prin semnătura sa.

Despre ce trebuie să conține un contract de muncă bine pus la punct și cum trebuie întocmit un astfel de act, vom discuta mai departe în acest material realizat de Euramis, o firmă de protecția muncii București care îți stă la dispoziție ori de câte ori întâmpini o problemă sau o situație neprevăzută legată de compania ta.

De câte tipuri sunt contractele de muncă?

Există două tipuri de contracte de muncă: colective și individuale. Contractul colectiv cuprinde informații generale, care privesc și la care trebuie să se raporteze toți angajații dintr-o companie și reprezentanții acestora, iar contractul individual reprezintă un document întocmit special pentru un singur angajat, prin care se detaliază relația profesională dintre acesta și angajatorul său, ceea ce el este obligat să facă în cadrul companiei care l-a angajat, dar și drepturile de care beneficiază ca salariat al acesteia.

Cum se negociază un contract de muncă?

Orice contract individual de muncă este un contract cu titlu oneros deoarece, pe baza lui, angajatorul plătește angajatului său o sumă de bani în schimbul serviciilor pe care acesta le prestează. Această sumă de bani nu poate fi mai mică decât salariul minim pe economie stabilit prin lege.

Toate contractele de muncă trebuie să existe și în format fizic, printate pe suport de hârtie și trebuie să fie în concordanță cu legisllația în vigoare. Dacă un angajat nu este de acord cu una sau mai multe clauze pe care le cuprinde un contract de muncă, el trebuie să-și exprime nemulțumirea și să negocieze cu angajatorul său înainte de a semna respectivul document.

Pentru a putea fi înregistrate la ITM, toate contractele de muncă semnate în țara noastră trebuie redactate în limba română.

Ce cuprinde un contract de muncă?

Elementele obligatorii care trebuie să se găsească în orice contract de muncă sunt următoarele:

– Părțile contractului – respectiv numele angajatorului și al angajatului care semnează contractul de muncă;

– Obiectul contractului – prestarea de servicii de către angajat și plata acestora de către angajator;

– Durata contractului – perioada de timp pentru care contractul este valabil. Există și contracte de muncă semnate pe perioadă nelimitată;

– Locul de muncă – adresa locului de muncă;

– Felul muncii – poziția pe care o ocupă angajatul;

– Atribuțiile postului – sarcinile de lucru pe care trebuie să le îndeplinească angajatul;

– Criteriile de evaluare a activității profesionale a angajatului – se stabilesc niște forme de evaluare prin care angajatorul are dreptul să verifice prestația angajatului său;

– Condiții de muncă – aici se specifică cât mai clar în ce condiții muncește un angajat, lucru foarte important și pentru medicina muncii, atunci când se stabilește dacă angajatul respectiv este apt sau nu pentru postul pe care îl ocupă;

– Durata muncii – majoritatea contractelor de muncă din țara noastră presupun o durată de muncă de 8 ore pe zi, dar există și excepții;

– Concediul – în această secțiune se specifică numărul de zile libere la care are dreptul un angajat într-un an;
– Salariul – cel mai important aspect pentru un angajat;

– Drepturi și obligații ale părților privind securitatea și sănătatea în muncă – aici cel mai indicat este să se colaboreze cu o firmă specializată, în vederea stabilirii drepturilor și responsabilităților angajatului și angajatorului:

– Alte clauze – detaliile care nu s-au încadrat în niciuna alta din celelalte secțiuni ale contractului de muncă pot fi trecute aici;

– Drepturi și obligații generale ale părților – în această secțiune pot fi trecute lucruri precum data până la care un angajator este obligat să efectueze plata angajatului său, cu câte zile înainte trebuie să informeze angajatul pe angajatorul său faptul că vrea să renunțe la locul de muncă actual etc.

– Dispoziții finale – câteva lucruri concludente;

– Conflicte – modul de soluționare al eventualelor conflicte legate de încheierea, executarea, modificarea, suspendarea sau încetarea contractului de muncă în cauză.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment