Ce cuprinde dosarul de cercetare a accidentelor la locul de muncă?

Dosarul accidentelor de muncă este compus dintr-o serie de documente speciale pe care trebuie să le întocmească orice angajator în vederea investigării circumstanțelor în care s-a produs un astfel de eveniment nefericit. Legea nr. 319/2006 care se referă la întocmirea acestui dosar consideră întocmirea sa o etapă obligatorie, ce nu poate fi ignorată în condițiile producerii unui accident la locul de muncă.

 

În principal, scopul unui dosar de cercetare este stabilirea împrejurărilor, precum și a cauzelor care au dus la producerea unui accident la locul de muncă, dar presupune și adoptarea unui set de măsuri speciale care trebuie luat pentru ca pe viitor să se poată evita situațiile de acest fel.

 

În urma unui accident de muncă, salariatul sau salariații implicați pot dobândi după caz o incapacitate temporară sau permanentă de muncă, iar accidentele foarte grave se pot solda și cu invaliditate sau deces. De aceea, nu trebuie niciodată ignorată importanța evaluării riscurilor profesionale ce pot conduce la producerea unui accident de muncă și pentru cele mai bune rezultate se recomandă colaborarea cu o firmă de protecția muncii din Bucureșticare să ofere angajatorului în cauză suportul necesar.

 

Din ce documente este compus un dosar de cercetare a accidentelor produse la locul de muncă?

 

Dosarele de cercetare a accidentelor produse la locul de muncă diferă de la caz la caz. Dar cu toate acestea, există o serie de acte și documente care trebuie să se regăsească în mod obligatoriu în orice dosar de acest tip. Dintre documentele de o maximă importanță, amintim:

 

 • inventarul actelor din care este format dosarul;
 • un proces verbal de cercetare întocmit la scurt timp după momentul producerii accidentului;
 • o notă de constatare a accidentului la fața locului care se poate întocmi ori de inspectorul de muncă în cazul în care ancheta se desfășoară de către ITM, ori de către lucrătorul desemnat pentru îndeplinirea sarcinilor de prevenție și protecție în domeniul muncii;
 • o copie după procesul verbal încheiat de poliție dacă accidentul de muncă nu s-a produs în interiorul unei unității, ci pe un drum public;
 • declarații în scris ale persoanelor accidentate;
 • declarații în scris ale martorilor dacă există persoane care au asistat la producerea accidentului;
 • schițe sau fotografii care să facă mai ușoară stabilirea circumstanțelor în care s-a produs accidentul;
 • copii xerox ale certificatului constatator și ale altor documente din care să reiasă clar activitatea angajatorului;
 • copii ale fișei de identificare a factorilor de risc profesional, document care trebuie în mod obligatoriu să existe în orice companie;
 • copii după contractele individuale de muncă ale persoanelor accidentate;
 • copii după fișele de instruire periodică la care au participat persoanele accidentate;
 • copii după certificatele medicale sau cele de deces, precum și copii ale certificatelor de încadrare într-un caz de invaliditate al persoanelor implicate în accident;
 • copii după documentele eliberate de unitățile medicale care au îngrijit victimele după producerea accidentului.

 

Acesta este minimul de acte necesar întocmirii unui dosar de constatare și cercetare a accidentelor la locul de muncă. Dar, după caz, el mai poate fi completat și cu alte documente care ajută la o identificare mai bună a circumstanțelor în care evenimentul a avut loc.

 

Responsabili cu întocmirea, respectiv colectarea acestor documente speciale sunt membrii comisiei de cercetare, o comisie formată din salariați ai companiei, în componența căreia intră persoane numite de angajator.

 

Ca reguli generale privind întocmirea acestui dosar, putem aminti:

 

 • necesitatea semnării tuturor filelor dosarului de către membrii comisiei de cercetare;
 • menționarea în opisul inițial a tuturor documentelor cuprinse în dosarul de cercetare, cu numele complet al acestora;
 • bararea spațiilor albe sau a paginilor libere în cazul în care acestea există;
 • în cazul includerii unor fotografii în cuprinsul dosarului, este important ca acestea să fie cât mai clare, dar și să fie însoțite de explicații care să clarifice conținutul lor;
 • tehnoredactarea declarațiilor anexate la dosar precum și semnarea lor de către unul din membrii comisiei.

 

După întocmire, dosarul de cercetare a accidentelor la locul de muncă trebuie trimis inspectoratului teritorial de muncă în vederea verificării și avizării. Primirea lui înapoi poate dura până la șapte zile lucrătoare de începând cu data primirii.

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment