Ce costuri implică pentru o societate comercială nerespectarea normelor de protecție a securității și sănătății în muncă?

Agenția Europeană pentru Securitatea și Sănătatea în muncă a publicat recent un material informațional complex, cu privire la Costurile pentru societate ale accidentelor de muncă și ale bolilor profesionale și implicit la valoarea serviciilor de securitate și sănătate în muncă, ce poate fi privit ca sistem de referință pentru toate statele membre ale uniunii. Pentru obținerea unor rezultate cât mai relevante, au fost evaluate cinci țări și anume: Finlanda, Germania, Țările de Jos, Italia și Polonia, luându-se în considerare diferențele în principalul tip de sector pentru fiecare țară, dar și diferențele din sistemul de asigurări medicale și sociale.

 

Dintre toate țările enumerate mai sus, doar Finlanda dispune de un sistem de asigurări mixt, în timp ce în Germania, Țările de Jos și Polonia se practică sistemul Bismarck, iar în Italia sistemul Beveridge. Pentru evaluarea costurilor implicate de accidentele de muncă și bolile profesionale s-au folosit două tipuri distincte de abordări. Pe de-o parte, s-a pus în practică modelul ascendent care a evaluat costurile totale pornind de la costurile per caz, precum și costurile directe cu asistența medicală, costurile indirecte reprezentate de scăderea productivității și costurile necorporale reprezentate de impactul monetar pe care evenimentele neplăcute îl au asupra vieții, dar și asupra sănătății. Pe de altă parte, s-a pus în practică modelul descendent ce a avut la bază unitatea de măsură DALY, valoarea monetară a unui an DALY și impactul monetar determinat de pierderea productivității.

 

Estimarea costurilor de accidentare sau îmbolnăvire prin modelul ascendent

 

Împărțind accidentele de muncă în accidente nemortale care produc o incapacitate de muncă pentru o perioadă mai mare de o zi lucrătoare pierdută și accidente mortale, Italia este cea mai grav afectată țară, cu un număr de 1.257.987 de persoane accidentate nemortal și 543 de persoane accidentate mortal pe an, iar Finlanda cea mai puțin afectată țară, ea având un număr de doar 63.407 de persoane accidentate nemortal și 35 de persoane accidentate mortal pe an.

 

În ceea ce privește bolile profesionale, se pare că Germania o duce cel mai rău cu 1.088.793 de bolnavi nemortal și 13.942 de bolnavi mortal în fiecare an, dar cea mai puțin afectată țară și din acest punct de vedere este tot Finlanda cu un număr de 67.795 de persoane bolnave nemortal și doar 628 de persoane bolnave mortal pe an.

 

Toate accidentele și bolile profesionale apărute într-un an, duc la un cost direct de 484 de milioane de euro pentru Finlanda, 10.914 milioane de euro pentru Germania, 2.137 milioane de euro pentru Țările de Jos, 8.491 de milioane de euro pentru Italia și 1.882 milioane de euro pentru Polonia. De asemenea, pentru fiecare angajat afectat, se cheltuiesc în medie 2.479 de euro în Finlanda, 2.664 de euro în Germania, 2.855 de euro în Țările de Jos, 4.667 de euro în Italia și 2.722 de euro în Polonia.

 

Estimarea costurilor de accidentare sau îmbolnăvire prin modelul descendent

 

Pentru estimarea costurilor determinate de accidentări și îmbolnăviri folosind modelul descendent, Agenția Europeană pentru Securitatea și Sănătatea a folosit unitatea de măsură DALY. Prescurtarea înseamnă Disability Adjusted Life Year și înseamnă ca unitate de măsură un an de viață ajustat după incapacitate. DALY se folosește în toată lumea și exprimă numărul de ani pierduți sau trăiți cu un handicap din cauza implicării într-un accident sau dezvoltării unei boli.

 

DALY se calculează astfel: suma anilor de viață pe care i-ar mai fi putut trăi o persoană moartă prematur adunați la anii de viață sănătoasă.

 

În funcție de DALY, Agenția Europeană pentru Securitatea și Sănătatea ajuns la concluzia că în Finlanda costurile maxime bazate pe capitalul uman pot ajunge până la 7.393 de milioane de euro sau 3.5% din PIB, în Germania la 138.404 milioane de euro sau 4.5% din PIB, în Țările de Jos la 30.114 milioane de euro sau 4.4% din PIB, în Italia la 69.571 milioane de euro sau 4.2% din PIB și în Polonia la 17.037 milioane de euro sau 4.0% din PIB.

 

Chiar și fără a ne raorta la toate aceste cifre foarte mari, ne putem da seama gândindu-ne fiecare dintre noi la impactul pe care îl are un accident sau o boală profesională a unui angajat asupra propriilor noastre afaceri, că neglijarea importanței sănătății și securității în muncă, duce la costuri imense. Astfel, pentru o bună desfășurare a activităților comerciale, pentru a obține un profit cât mai mare, dar și pentru a asigura un mediu lipsit de pericole pentru salariați, colaborarea cu o firmă de protecția muncii București ar trebui să reprezinte o prioritate pentru fiecare firmă în parte.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment