Ce atribuții are medicul de medicina muncii?

 

Medicul de medicina muncii este un specialist care are ca principală atribuție supravegherea stării de sănătate a angajaților. De aceea, el poate fi considerat de către angajator un consilier important, capabil să ofere sfaturi valoroase în legătură cu îmbunătățirea mediului de muncă, ținând cont de nevoile fiecărui angajat pe care îl consultă în parte.

 

În concordanță cu particularitățile ce le constituie factorii de risc ai unui mediu de lucru, medicul de medicina muncii contribuie la evaluarea riscurilor vizând bolile profesionale, dar și efectuează vizite la locurile de muncă pe care le supraveghează.

 

Cum stabilește medicul de medicina muncii care sunt bolile profesionale cauzate de factorii de risc dintr-un anumit domeniu?

 

Acțiunile pe care medicul de medicina muncii le întreprinde pentru evaluarea factorilor de risc din domeniul în care activează angajații pe care îi consultă și stabilirea bolilor profesionale cauzate de aceștia sunt următoarele:

 

  • recomandarea unor investigații de specialitate cu scopul de a diagnostica bolile profesionale;
  • stabilirea unui diagnostic al bolilor profesionale pe baza rezultatelor analizelor cerute;
  • cooperarea cu alți experți din diferite domenii pentru a stabili diagnosticul bolilor profesionale.

 

Factorii de risc dintr-o companie se pot stabili și prin colaborarea cu o firmă de protecția muncii din București.

Cum se îngrijește medicul de medicina muncii de sănătatea și bunăstarea angajaților?

 

Pentru a supraveghea starea de sănătate a angajaților pe care îi are în evidență și a ține sub control riscurile profesionale pe care munca acestora le presupune, medicul de medicina muncii mai îndeplinește și următoarele sarcini:

 

  • efectuarea unor examene medicale periodice, dar și în diferite momente importante ale carierei angajatului și anume: la încadrare, pentru adaptare, în momentul reluării activității după o perioadă de pauză, sau la ieșirea din funcție;
  • monitorizarea și evaluarea efectelor pe care factorii biologici din mediul de lucru al angajatului;
  • ținerea sub control a bolilor profesionale pe care le-a dezvoltat angajatul pe care îl are în evidență, dar și supravegherea bolilor cronice care afectează modul în care acesta își desfășoară activitatea specifică postului său;
  • declararea bolilor profesionale diagnosticate în conformitate cu metodologia aprobată de Ministerul Sănătății;
  • stabilirea aptitudinii de muncă în urma fiecărui control medical efectuat dintre cele menționate mai sus.

 

De asemenea, dacă are pregătire și competență în acest sens, medicul de medicina muncii este responsabil și cu acordarea primului ajutor în caz de nevoie, dar și cu instruirea angajaților în vederea educării acestora cu privire la aplicarea mijloacelor de prim ajutor în funcție de situație și de echipamentul disponibil.

 

Cum asigură medicul de medicina muncii îmbunătățirea condițiilor de lucru ale angajaților?

 

Pe baza evaluărilor efectuate, dar și a diagnosticelor stabilite, medicul de medicina muncii consiliază angajatorii în vederea organizării sarcinilor. El propunere soluții de amenajre ergonomică a spațiului în care angajații își desfășoară activitatea, dar și soluții de utilizare a substanțelor periculoase necesare în procesul muncii, dacă domeniul de activitate al firmei pe care o are în evidență impune acest lucru. Mai mult, propune o repartizare corectă a sarcinilor de muncă ținând cont de aptitudinile și capacitatea de lucru a fiecărui angajat în parte.

 

Ca membru al comitetului de sănătate și securitate în muncă, medicul de medicina muncii cooperează și se consultă cu reprezentații angajatorului cu privire la programele de sănătate și securitate în muncă, dar și la modul de selecție a acestora. El coordonează toate discuțiile cu privire la sănătatea în muncă și acordă consiliere cu privire la mijloacele de monitorizare a programelor stabilite.

 

În cazul în care există angajați cu handicap, medicul de medicina muncii evaluează gradul acestuia și stabilește modul în care este influențată capacitatea de muncă. De asemenea, în cazul în care recuperarea este posibilă, medicul de medicina muncii manageriază procesul din punct de vedere clinic.

 

Pentru angajații cu probleme de sănătate mentală cauzate de factorii aferenți procesului de muncă și a relațiilor dintre colegi, medicul de medicina muncii colaborează cu un specialist în psihologia muncii pentru reabilitare.

 

Chiar dacă situația lor nu este influențată de o afecțiune medicală, medicul de medicina muncii acordă angajatorului consiliere și cu privire la adaptarea la mediul firmei a unor grupuri vulnerabile și anume femeile gravide, mamele care încă alăptează, adolescenții sau persoanele în vârstă.

 

Toate datele colectate de medicul de medicina muncii cu privire la sănătatea angajaților sunt strict confidențiale și acest specialist are obligația de a le păstra în condiții de maximă securitate.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment