Ce aspecte trebuie avute în vedere la amenajarea locurilor de fumat?

Fumatul, acest viciu cu o vechime foarte mare (peste 7000 de ani), afectează un număr impresionant de persoane. Riscurile fumatului sunt bine-cunoscute de către noi toți, însă nu putem renunța la el. Consecințele sale nu pot fi ignorate, de aceea există aspecte care trebuie avute în vedere la amenajarea locurilor de fumat.

În prezent, există câteva acte normative care reglementează fumatul la locul de muncă și nu numai. Există:

 • Legea 349/2002 pentru prevenirea și combaterea efectelor consumului produselor din tutun;
 • Codul Muncii;
 • Ordinului Ministerului Administrației și Internelor nr. 163/2007 pentru aprobarea Normei generale de apărare împotriva incendiilor;
 • Legea 15/2016 privind modificarea și completarea Legii nr. 349/2002 pentru prevenirea și combaterea efectelor consumului produselor din tutun.

În articolul 1 din Legea 15/2006 se stipulează că legea stabilește unele măsuri privind prevenirea și combaterea consumului produselor din tutun, prin interzicerea completă a fumatului în toate spațiile publice închise, în spațiile închise de la locul de muncă și în locurile de joacă pentru copii…

Potrivit art. 2 lit. m) prin spațiu public închis se înțelege orice spațiu accesibil publicului sau destinat utilizării colective, indiferent de forma de proprietate ori de dreptul de acces, care are un acoperiș, plafon sau tavan și care este delimitat de cel puțin doi pereți, indiferent de natura acestora sau de caracterul temporar sau permanent;

Conform art. 2 lit. n) prin spațiu închis de la locul de muncă se înțelege orice spațiu care are un acoperiș, plafon sau tavan și care este delimitat de cel puțin doi pereți, indiferent de natura acestora sau de caracterul temporar sau permanent, aflat într-un loc de muncă, astfel cum este definit în Legea 15/2016 privind modificarea și completarea Legii nr. 349/2002 pentru prevenirea și combaterea efectelor consumului produselor din tutun.

În art. 3 alin (1) din același act normativ se stipulează că fumatul este interzis în toate spațiile publice închise, spațiile închise de la locul de muncă, mijloacele de transport în comun, locurile de joacă pentru copii. De la aceste prevederi fac însă excepție celulele pentru deținuți din penitenciarele de maximă siguranță.

De asemenea, fumatul este interzis și în unitățile sanitare, de învățământ, precum și în cele destinate protecției și asistenței copilului, de stat și private.

Se poate fuma doar în camere special amenajate, exclusiv în zona de tranzit a aeroporturilor internaționale, cu respectarea următoarelor condiții, se arată în alin 2 al aceluiași art.

Astfel, locurile amenajate pentru fumat trebuie să:

 • fie amenajate doar pentru fumat;
 • să nu fie spații de trecere sau de acces în spații publice închise;
 • să fie dotate cu sisteme de ventilație funcționale care să asigure eliminarea fumului din tutun, cu presiune negativă;
 • să fie dotate cu scrumiere și extinctoare și amenajate în conformitate cu prevederile legale in vigoare privind prevenirea și stingerea incendiilor;
 • să fie marcate la loc vizibil cu indicatoare: “Cameră pentru fumat”, “Loc pentru fumat”

Astfel, în art. 106 din Ordinul Ministerului Administrației și Internelor nr. 163/2007 pentru aprobarea Normei generale de apărare împotriva incendiilor se fac câteva precizări cu privire la reglementarea fumatului:

Fiecare operator economic sau din fiecare instituție publică are obligația din punctul de vedere al prevenirii incendiilor să reglementeze fumatul.

În cazul în care o construcție sau o amenajare este folosită de mai mulți utilizatori, reglementarea fumatului se realizează prin dispoziție emisă de proprietarul construcției sau al amenajării respective, însușită de utilizatorii în cauză.

În dispoziția pentru reglementarea fumatului se menționează:

 • locurile cu pericol de incendiu sau de explozie, pe lângă spațiile publice închise, conform legii, în care este interzis fumatul sau, după caz, accesul cu țigări, chibrituri sau brichete;
 • locurile amenajate pentru fumat;
 • persoanele desemnate să răspundă de supravegherea respectării reglementării, pe locuri şi sectoare de activitate;
 • alte date şi informaţii necesare să fie precizate pentru a diminua pericolul de incendiu.
 • Locurile în care este interzis fumatul se marchează conform legii.
 • Locurile în care este permis fumatul se marchează cu indicatorul “LOC PENTRU FUMAT”.
 • Locurile pentru fumat stabilite în exteriorul clădirilor trebuie amplasate la o distanta mai mare de 40 m faţă de locurile în care există pericol de explozie: gaze şi lichide combustibile, explozivi, vapori inflamabili etc.,

10 m faţă de locurile în care există materiale solide combustibile: lemn, textile, hârtie, carton asfaltat, bitum, şi 50 m faţă de culturile de cereale păioase în perioada coacerii şi recoltării sau de zonele împădurite.

Locurile stabilite pentru fumat trebuie prevăzute cu:

 • scrumiere sau vase cu apă, nisip sau pământ;
 • instrucţiuni afişate, care cuprind măsuri de prevenire a incendiilor şi reguli de comportare în caz de incendiu;
 • mijloace tehnice de apărare împotriva incendiilor.

Scrumierele din interiorul clădirilor trebuie amplasate astfel încât să nu fie posibilă aprinderea materialelor combustibile din apropiere, cum ar fi draperii, perdele, jaluzele.

Punerea în scrumiere a altor deşeuri de materiale combustibile, cum sunt hârtia, cartonul, textilele, este interzisă.

Golirea scrumierelor în coşurile de hârtie sau în alte locuri în care există materiale combustibile este interzisă. De asemenea, și aruncarea la întâmplare a resturilor de ţigări sau chibrituri aprinse este interzisă.

Persoanele juridice care nu respectă prevederile legale în vigoare pot primi amendă contravențională de 5.000 lei la prima abatere, de 10.000 lei și sancțiunea complementară de suspendare a activității până la remedierea situației care a dus la suspendarea activității, la a doua abatere. Săvârșirea unei noi contravenții la această lege se sancționează cu amendă contravențională de 15.000 lei și cu sancțiunea complementară de închidere a unității.

Pentru a evita apariția unor astfel de probleme, vă recomandăm să apelați la serviciile unei firme de protecția muncii București. Euramis Consulting, cu 20 de ani de experiență în domeniul protecției muncii, este parte a soluției, și vă poate ajuta să vă conformați prevederilor legale privind situațiile de urgență și securitatea muncii, în București și în toata țara, prin oferirea de cursuri de formale profesională și instruiri adecvate în domeniul SSM și SU.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment