Caracteristicile căilor de evacuare în caz de incendiu

În caz de incendiu, evacuarea rapidă și în condiții de siguranță este de mare importanță, fiind strâns legată de salvarea de vieți omenești (vezi bine-cunoscutul eveniment ”Colectiv”. Vom analiza câteva aspecte care țin de evacuare în caz de incendiu în care sunt implicare elemente constructive ale clădirilor, proceduri de evacuare și instruirea adecvată a ocupanților clădirilor.

Ușile, în cadrul diferitelor sisteme de securitate necesare în clădiri, pot fi clasificate în următoarele grupe:

Uși sau porți de ieșire / accesul la sediul din stradă (extern, pe linia municipală);

Uși de intrare / ieșire a clădirii:

– Uși de utilizare generală a publicului (utilizare continuă);

– Ieșiri de urgență (ieșiri către mediul exterior);

-Ușile de protecție sau porțile contra incendiu sunt uși sau porți care împart sectoarele de incendiu ale clădirii;

-Uși de securitate pentru acces (porți, uși cu detectori de metal);

– Uși de ieșire către scările metalice pentru cazuri de urgență sau incendii;

-Uși rezistente la foc pentru închiderea anticamerelor scărilor pentru cazurile de incendiu (rezistență la incendiu nu mai puțin de 60 de minute).

Este foarte important ca fiecare ușă să fie corect selectată pentru utilizarea care îi este dată și că este proiectată și fabricată astfel încât să îndeplinească toate cerințele corespunzătoare fiecărui caz.

Iată care sunt caracteristicile căilor de evacuare în caz de incendiu:

Potrivit Normativului privind securitatea la incendiu a construcțiilor, din 2013, art. 127, căi de evacuare în caz de incendiu pot fi considerate circulaţiile libere care asigură evacuarea prin uşi, coridoare, degajamente, tuneluri, holuri sau vestibuluri la nivelul terenului sau al unor suprafeţe carosabile astfel: direct, prin case de scări de evacuare; prin terase, balcoane, logii; prin pasaje de evacuare sau prin evacuarea în alt compartiment de incendiu adiacent.

De asemenea, conform articolului 128 al aceluiași Normativ, căi de evacuare sunt și cele care trec prin încăperi sau spaţii din clădiri civile sau de producţie, în conformitate şi cu respectarea condiţiilor din normativ sau uşile încuiate în timpul funcţionarii normale (art.130) etc.

În Normele generale de prevenire și stingere a incendiilor, secțiunea 4 referitoare la căi de acces, evacuare și intervenție, art. 23 alin (1) și (2) se stipulează următoarele:

Căile de acces și de circulație ale construcțiilor și instalațiilor de orice categorie trebuie stabilite, dimensionate, realizate, dispuse, alcătuite și marcate, astfel încât să asigure evacuarea persoanelor, precum și circulația și orientarea rapidă a forțelor de intervenție. Iar traseele destinate forțelor de intervenție trebuie să asigure circulația personalului de intervenție și să fie prevăzute cu iluminat de siguranță corespunzător.

Căile de evacuare a persoanelor în cazul construcțiilor, compartimentelor de incendiu, stadioanelor sau arenelor sportive trebuie să fie în număr suficient, să fie corespunzător dimensionate și realizate, astfel încât persoanele să poată ajunge în timpul cel mai scurt și în deplină siguranță în exterior, la nivelul terenului ori al căilor de acces carosabile, în refugii sau în alte locuri special amenajate.

De asemenea, diversele construcții trebuie prevăzute cu căi special destinate evacuării persoanelor, animalelor sau bunurilor atunci când cele funcționale sunt insuficiente sau când, în mod justificat, nu pot satisface condițiile normale.

Căile de evacuare în caz de incendiu trebuie să fie marcate cu indicatoare de securitate și prevăzute cu mijloace de iluminat, conform reglementarilor tehnice, astfel încât să se asigure vizibilitatea și să fie ușor recunoscute, potrivit art. 24 alin (1), (2) și (3).

În art. 25 se specifică faptul că ușile de evacuare în caz de incendiu nu trebuie proiectate astfel încât atunci când se află în poziția închisă să blocheze reducerea gabaritelor stabilite prin reglementări tehnice. De asemenea, nu trebuie prevăzute cu finisaje combustibile, cu excepția celor admise prin norme, cu oglinzi, praguri sau de alte elemente care pot crea pe timpul incendiilor dificultăți la evacuare (împiedicare, alunecare, contactul sau coliziunea cu diverse obiecte, busculadă, panică etc.).

Căile de acces, de evacuare și intervenție din construcții și instalații se separă, conform art. Cazinourile online din România sunt complet legale și puteți alege orice cazinou online licențiat de pe site . 26 alin (1), de celelalte spații, prin elemente de construcții cu rezistență și comportare la foc corespunzătoare utilizării în condiții de siguranță a căilor respective pe timpul incendiilor și se prevăd, după caz, cu instalații sau sisteme de evacuare a fumului și a gazelor fierbinți ori de presurizare.

În alin (3) se specifică faptul că ascensoarele special destinate pentru intervenții în caz de incendiu se prevăd și se realizează potrivit reglementărilor tehnice, asigurând accesul forțelor de intervenție pe durata stabilită în scenariile de siguranță la foc.

Căile de acces și de circulație se dimensionează potrivit reglementărilor tehnice pentru autovehicule de tip greu, asigurând accesul autospecialelor de intervenție, potrivit art. 27 alin (1).

De asemenea, potrivit Cerințelor de proiectare și construcție pentru căile de evacuare 1910.36 ale OSHA (Administrația pentru Sănătate și Siguranță Ocupațională), există câteva reguli în ceea ce privește construirea și proiectarea căilor de evacuare:

Ieșirile trebuie să ducă la o stradă, o zonă de refugiu, un spațiu deschis sau altă zonă cu acces la exterior.

Deschiderile la ieșiri trebuie să fie protejate de uși de incendiu cu auto-închidere (pentru a se asigura că cei care folosesc căile de evacuare sunt în siguranță).

Ușile trebuie deblocate astfel încât să poată fi deschise din interior.

Orice cameră conectată la cale de acces trebuie să aibă o ușă laterală cu balamale care se deplasează spre exterior (dacă mai mult de 50 de persoane ocupă camera).

Accesul la ieșire trebuie să aibă o lățime de cel puțin 71 cm.

Materialele rezistente la foc ar trebui să protejeze ieșirile. Dacă ieșirea face legătura dintre unul, două sau trei etaje, aceste materiale ar trebui să aibă o rezistență la foc de o oră. Dacă ieșirea face legătura cu mai mult de trei etaje, este necesară o evaluare a rezistenței de două ore.

Angajatorii care dețin clădiri trebuie să se asigure că aceste cerințe privind construirea și proiectarea sunt îndeplinite. Angajatorii care închiriază spațiu în clădirile comerciale sunt totuși obligați să mențină un mediu de lucru cu căi de evacuare corespunzătoare și ar trebui să se consulte cu proprietarii de clădiri pentru a face schimbări structurale, dacă este necesar.

Conform Regulamentului referitor la Întreținere, garanții și caracteristici operaționale pentru căile de evacuare 1910.37 al OSHA, există câteva caracteristici de siguranță ale căilor de evacuare:

Instalațiile și decorurile inflamabile trebuie ținute la distanță de căile de evacuare;

Căile de evacuare trebuie să fie neobstrucționate;

Căile de evacuare ar trebui să fie bine luminate;

Ieșirile de evacuare nu trebuie să fie acoperite de decorațiuni;

Ușile care nu sunt căi de evacuare dar sunt situate în apropierea punctelor de acces ale ieșirilor trebuie să fie etichetate “Nu este cale de evacuare sau Not an Exit” sau etichetate cu utilizarea acestora (de exemplu, “La subsol”);

Semnele ar trebui să fie afișate direcționând oamenii către ieșiri;

Semnele “EXIT” trebuie plasate la ieșiri;

Căile de evacuare trebuie menținute în timpul lucrărilor de construcție sau reparație care au loc la locul de muncă;

Trebuie să fie prezent și funcțional un sistem de alarmă de urgență.

Acestea sunt caracteristicile căilor de evacuare în caz de incendiu.

Buna evacuare poate avea loc numai dacă ocupanții clădirilor civile sau industriale au o instruire adecvată privind procedurile corecte de evacuare. Exercițiile de evacuare sunt obligatorii conform legii și trebuie să se desfășoare de două ori pe an. Euramis Consulting efectuează astfel de exerciții de evacuare în clădiri înalte și de mare capacitate încă din anul 2005 când a organizat evacuarea lucrătorilor dint-o clădire mare și înaltă (sediu de bancă comercială).

Pentru mai multe informații despre securitatea muncii angajaților și organizarea de exerciții de evacuare în caz de urgență, apelați la Euramis Consulting, firma care prestează servicii de protecția muncii București și care este partener național al EU – OSHA.

 

2 Comments

  1. UNDEVA INTR-O MARE CLADIRE UNDE STAU S-A FACUT UN PERETE IN PLUS LA SCARA DE EVACUARE LA IESIRE….INAINTE SE IESEA DIRECT PE USA SCARII DE EVACUARE….ACUM ESTE UN PERETE IN FATA USII SI NU IESI DIRECT IN FATA SCARII PE CARE URCAI SI COBORAI …O IEI IN STANGA APOI IN DREAPTA PE O USA SI APOI DAI STANGA PE USA CARE ERA SI INAINTE….DE C?S-AU SCHIMBAT CEVA REGULI…SAU S-A CONSTRUIT DOAR IN PLUS CU UN ALT SCOP

    • de fapt sunt trei scari de evacuare la o parcare etajata pe 5 nivele si doua din trei scari de evacuare sunt in acest fel

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment