Avantajele unei bune sănătăți și securități la locul de muncă

Sănătatea și securitatea muncii(SSM) aduce beneficii companiilor, pe lângă faptul că este o  obligație legală și socială pentru aceștia. Companiile sunt conștiente de faptul că SSM previne accidentele și bolile profesionale în rândul muncitorilor, dar aceasta este, de asemenea o parte importantă a succesului.

De ce este SSM o parte fundamentală a unei afaceri bune?

Sănătatea și siguranța la locul de muncă:

– contribuie la demonstrarea responsabilității sociale a unei companii;

– protejează și îmbunătățește imaginea și valoarea mărcii;

– contribuie la maximizarea productivității lucrătorilor;

– îmbunătățește angajamentul angajaților față de companie;

-permite crearea unei forțe de muncă mai competente și mai sănătoase;

– reduce costurile și întreruperea activității;

– permite companiilor să îndeplinească așteptările SSM ale clienților lor și este un stimulent pentru ca lucrătorii să fie mai mult timp activi.

Toate companiile pot obține avantaje semnificative investind în SSM. Niște simple îmbunătățiri pot spori competitivitatea, rentabilitatea și motivația lucrătorilor. Implementarea unui sistem de management al SSM oferă un cadru eficient pentru prevenirea sau minimalizarea accidentelor și bolile profesionale.

Principiile fundamentale ale SSM

-Angajament și conducere în vederea îmbunătățirii SSM

– Existența unor politici și proceduri SSM eficiente

– Aplicarea programelor anticipative de evaluare a riscurilor

– Disponibilitatea lucrătorilor instruiți și competenți

– Adoptarea unor măsuri eficiente de control al riscului

-Aplicarea proceselor de supraveghere și revizuire continuă.

Organizații mari

Companiile mari au recunoscut de mult importanța imaginii și reputației lor. Organizațiile mari trebuie să respecte standardele de management de fiecare dată mai strict și o transparență tot mai mare în forma de a transmite informațiile. Combinația dintre economia de piață și o societate tot mai conștientă de riscuri a dus determinat multe companii să conștientizeze  avantajele semnificative ale integrării SSM în modelul general de management al companiei. Aceste avantaje pot fi exprimate după cum urmează:

– îmbunătățirea imaginii, valorii brand-ului și prestigiului companiei;

– îndeplinirea angajamentele care decurg din responsabilitatea social corporativă;

– menținerea și promovarea încrederii investitorilor și dezvoltarea de angajamente pozitive în rândul tuturor părților interesate.

Responsabilitatea socială corporativă reflectă modul în care se poate lua în considerare compania, în modul său de acțiune, repercusiunile economice, sociale și de mediu. SSM joacă un rol important în punerea în aplicare a acestor principii. Sunt deosebit de relevante următoare aspecte:

-integrarea SSM în inițiativele de management ale organizației;

– asigurarea că antreprenorii și furnizorii abordează în mod adecvat riscurile în materie de SSM;

-motivarea alte companii să-și îmbunătățească strategia de SSM, exercitând o anumită presiune asupra lor.

Productivitate și eficiență

Prin intermediul unei bune strategii SSM, în plus față de avantajele directe derivate de reducere a acestor accidente și boli, se pot obține alte avantaje ale producției și eficienței ca rezultat al:

– îmbunătățirii nivelurilor de motivare, cooperare și starea de spirit a lucrătorilor;

– disponibilității unor lucrători mai productivi și metode de lucru mai eficiente;

– minimizării costurilor neprevăzute prin planificarea eficientă a continuității afacerii;

– îmbunătățirii calității angajărilor și conservării forței de muncă;

– reducerii primelor de asigurare și posibilei expuneri la procedurile civile sau penale.

Organizații mici

Multe companii mici și mijlocii încep să recunoască costul politicii SSM-ului rele și beneficiile politicii SSM bune. Astfel de avantaje sunt foarte evidente în următoarele aspecte:

– îndeplinirea cerințele SSM impuse de clienți de a obține și de a păstra contractele cu aceștia;

– eliminarea întreruperilor activității și pierderilor personalului-cheie;

– motivația personalului și menținerea angajamentului față de companie și disponibilitatea și accesibilitatea asigurării.

Companiile noi aflate în dezvoltare care încearcă să atingă o creștere și o stabilitate de durată încep să realizeze modul în care performanța acestora în domeniul SSM poate contribui la atingerea acestor obiective.

O investiție bună în SSM mărește capacitatea de loialitate a competitivității și a clienților, precum și dezvoltarea afacerilor.

Productivitate și lucrători

Performanța slabă a SSM are un impact disproporționat asupra întreprinderilor mici. Cheltuielile umane și de afaceri ale unor decese cauzate de un accident de muncă, un incendiu grav sau un proces judiciar sunt evidente.

60% dintre companiile care suferă modificări ale activității lor cu o durată mai mare de nouă zile intră în faliment. Pe de altă parte, companiile cu performanțe bune în ceea ce privește SSM pot obține avantaje de productivitate, cum ar fi:

– metode de lucru mai sigure, care permit proceselor să se desfășoare mai repede și cu mai puțini angajați;

– rate mai scăzute de accidente, incidente și boli (până la reducerea la jumătate a ratelor de absenteism din cauza bolii) și

– creșterea maximă a nivelului de recrutare, motivare și conservare a personalului calificat.

Mesajul este clar: o politică SSM bună este o afacere bună. Companiile ar trebui să integreze SSM-ul în managementul lor și să îmbunătățească gradul de conștientizare a factorilor lor de decizie în această privință.

De asemenea, companiile de orice tip ar trebui să ia legătura cu o firmă de protecția muncii din București pentru a afla toate detaliile privind implementarea unei politici SSM bune. Cea mai bună soluție o reprezintă Euramis Consulting, cu peste 20 de ani de experiență în protecția muncii.

Euramis Consulting este soluția îmbunătățirii afacerii voastre!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment