Atribuițiile medicului de medicină a muncii

Medicul de medicină a muncii este specialist sau primar de medicină a muncii, și are drept de liberă practică. Funcția de medic de medicină a muncii se dobândește în urma susținerii examenului de rezidențiat și în urma unui program complet de pregătire de specialitate.

Acest program de pregătire este aprobat de Ministerul Sănătății și Colegiul Medicilor din România, iar ulterior este confirmat prin promovarea examenului de specialitate conform art. 1 și 2 din Legea 418/2004 privind statutul profesional specific al medicului de medicină a muncii.

Potrivit art. 3-5 din aceeași lege, medicul de medicină a muncii poate ocupa un post în sectorul public și/sau privat, conform pregătirii sale.

Dacă optează pentru un post în sectorul public, acesta este nevoit să dea concurs pentru a-l ocupa, conform reglementărilor emise de Ministerul Sănătății.

Dacă optează pentru un post în sectorul privat, medicul de medicină a muncii este angajat în urma semnării unui contract individual între el și angajator.

Indiferent de sectorul în care își desfășoară activitatea, public sau privat, medicul de medicină a muncii are o serie de atribuții importante.

Conform articolelor 6-18 din Legea 418/2004 medicul de medicină a muncii:

– este principalul consilier al angajatorului și al reprezentanților angajaților. El îi consiliază în problemele legate de promovare a sănătății în muncă și îmbunătățirea mediului de muncă din punct de vedere al sănătății în muncă.

– are un rol important în identificarea factorilor de risc și îi evaluează printr-o serie de acțiuni principale:

a) recomandă realizarea investigațiilor necesare în vederea stabilirii diagnosticului bolilor profesionale și/sau al celor legate de profesie;

b) stabilește diagnosticul bolilor profesionale și al celor legate de profesie;

c) colaborează cu specialiști din alte domenii în stabilirea diagnosticului bolilor profesionale.

Medicul de medicină a muncii pe baza prevederilor legale se ocupă de supravegherea sănătății angajaților și a riscurilor profesionale.

În momentul încadrării unei noi persoane, medicul de medicină a muncii are obligația de a examina medical persoana. De asemenea, efectuează examinări medicale și de adaptare, periodice, la reluarea muncii și la încetarea activității profesionale a persoanei respective;

 

Coordonează monitorizarea biologică a expunerii profesionale și a efectelor biologice consecutive expunerii. Selectează în prealabil cele mai potrivite teste, în funcție de parametrii de sensibilitate, specificitate și a valorii lor predictive.

Se ocupă de supravegherea bolilor profesionale și ține evidența acestora. De asemenea, ține evidența și supraveghează și bolile legate de profesie și bolile cronice în relație cu munca;

Ținând cont de metodologia aprobată de Ministerul Sănătății declară cazurile de boli profesionale.

Se ocupă de înregistrarea bolilor legate de profesie, respectând metodologia elaborată de Ministerul Sănătății.

Stabilește dacă un lucrător este apt de muncă sau nu, de fiecare dată când îi face examinare medicală.

Medicul de medicină a muncii supraveghează starea de sănătate a angajaților, în concordanță cu particularitățile expunerii la factorii de risc. Astfel, acesta evaluează riscurile cu privire la bolile profesionale și bolile legate de profesie. De asemenea, merge în inspecție la locurile de muncă pe care le supraveghează.

Medicul de medicină a muncii se ocupă și de primul ajutor și tratamentul de urgență, instruiește angajații în legătură cu aplicarea metodelor accesibile de prim ajutor și a procedurilor de urgență, în cazul în care are competență în acest sens.

Medicul de medicină a muncii face recomandări cu privire organizarea muncii, modalitatea   amenajării ergonomice a locului de muncă, utilizarea în condiții de securitate a substanțelor folosite în procesul muncii.

De asemenea, recomandă angajatorilor cum să repartizeze sarcinile de muncă, luând în considerare capacitatea și aptitudinile angajaților de a le executa.

În cadrul comitetului de sănătate și securitate în muncă, medicul de medicină a muncii participă la stabilirea programelor de sănătate la locul de muncă și se ocupă de:

a) consilierea reprezentanților angajatorului și ai angajaților cu privire la programele de sănătate și securitate în muncă;

b) recomandarea unei consultări sistematice cu reprezentanții angajaților în ceea ce privește problemele de medicină și sociologie a muncii;

c) consilierea asupra modului de alegere și definire a programelor de sănătate, securitate și de mediu, care trebuie realizate de către angajator;

d) coordonarea discuțiilor cu privire la sănătatea în muncă astfel încât să se ajungă la un acord de opinii între angajator și reprezentanții angajaților;

e) consilierea cu privire la mijloacele de monitorizare și de evaluare a programelor de sănătate adaptate la locul de muncă.

Evaluează aptitudinea pentru muncă a angajaților în relație cu starea de sănătate și susține adaptarea muncii la posibilitățile angajaților.

Evaluează handicapul în relație cu munca.

Se ocupă de managementul clinic în procesul de recuperare a capacității de muncă și de aplicarea principiilor ergonomiei în procesul de reabilitare;

Colaborează cu specialistul în psihologia muncii cu scopul reabilitării angajaților ce au probleme de sănătate mintală datorate unor factori aferenți procesului muncii și relațiilor interumane de la locul de muncă.

Ia măsurile adecvate cu privire la sănătatea și securitatea muncii angajaților cu probleme speciale legate de utilizarea de droguri și consumul de alcool.

Asigură consiliere în probleme de reabilitare și reangajare și privind menținerea în muncă a angajaților vârstnici și a celor cu dizabilități.

Promovează capacitatea de muncă, sănătatea, îndemânarea și antrenamentul în relație cu cerințele muncii.

Tot în atribuțiile medicului de medicină a muncii intră și consilierea angajatorul cu privire la o bună adaptare a muncii la posibilitățile angajatului în circumstanțele speciale ale unor grupuri vulnerabile: femei gravide, mame în perioada de alăptare, adolescenți, vârstnici și persoane cu handicap.

Se ocupă, de asemenea, de întocmirea de rapoarte precise și cât mai complete către angajator, angajați și autoritățile competente, conform legii.

Datorită activității pe care o desfășoară, medicul de medicină a muncii poate juca un rol important la cunoașterea științifică în domeniul sănătății în muncă, respectând principiile etice aplicate în cercetarea medicală.

Totodată, are în vedere:

a) evaluarea priorităților de acțiune în domeniul sănătății în muncă;

b) evaluarea calității serviciilor, promovând auditul cu privire la îngrijirile de sănătate în muncă;

c) păstrarea datelor medicale ale serviciului sub strictă confidențialitate;

d) conceperea unui program de instruire pentru personalul angajat în serviciile de medicină a muncii și de sănătate și securitate în muncă.

Conduce echipa din cadrul serviciului medical de medicina muncii, face recomandări cu privire la implicarea altor specialiști în evaluarea riscurilor, coordonează supravegherea stării de sănătate și a monitorizării biologice în relație cu mediul de muncă și alți factori de risc evaluați, și promovează activitatea științifică multidisciplinară pe baza datelor colectate cu privire la expunerea la factori de risc profesionali. fonte: https://faccioedisfo.it/ casino aams bitcoin

Medicul de medicină a muncii are o serie de atribuții importante, și la fel are și angajatorul, care este obligat să se ocupe de asigurarea securității și sănătății în muncă a lucrătorilor. Pentru a ști exact care sunt pașii pe care trebuie să-i urmeze în acest demers, colaborarea cu o firmă de protecție a muncii este cea mai bună soluție.

Euramis Consulting, firma de protecția muncii București, le stă la dispoziție, oferindu-le diverse servicii SSM-SU, pentru crearea unui loc de muncă plăcut și sigur.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment