Importanța respectării normelor de apărare contra incendiului

În dimineața de duminică, 18 noiembrie, a fost anunțat la numărul de urgență 112 la 7.45, un incendiu la o fabrică de mezeluri din Buftea-Ilfov. Potrivit declarației patronului acestei fabrici, Sorin Minea, se pare că incendiul a izbucnit în urma unui scurtcircuit de la o fripteuză.

Pompierii ajunși la fața locului au intervenit cu 16 autospeciale cu apă și spumă pentru stingerea focului. Echipele de intervenție au anunțat ulterior că nu sunt victime. Oamenii din zonă au primit un mesaj prin intermediul sistemului Ro-Alert să rămână în case pentru că sunt degajări mari de fum. Pentru asigurarea protecției lor li s-a recomandat să rămână în incinte, să închidă geamurile și să nu se expună la fum.

Incendiul de duminică ne demonstrează încă o dată importanța instruirii salariaților în domeniul situațiilor de urgență și respectării normelor generale de apărare împotriva incendiilor.

Instruirea persoanelor angajate în muncă în domeniul situațiilor de urgență constituie parte componentă a activității de pregătire desfășurate de persoanele fizice și juridice în domeniul managementul situațiilor de urgență, potrivit  cap. 1, art. 2 din Ordinul nr.712/2005.

Organizarea apărării împotriva incendiilor presupune conform art. 5, lit. d din Ordinul 163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor, organizarea apărării împotriva incendiilor la locurile de muncă care are drept scop asigurarea  condițiilor care să permită salariaților/persoanelor  fizice ca, pe baza instruirii și cu mijloacele tehnice pe care le au la dispoziție, să acționeze eficient  pentru prevenirea și stingerea incendiilor, evacuarea și salvarea utilizatorilor construcției, evacuarea  bunurilor materiale, precum și pentru înlăturarea efectelor distructive provocate în caz de incendii,  explozii sau accidente tehnice.

Potrivit prevederilor Normelor Generale prin loc de muncă se poate înțelege și hală/atelier de producție cum este cazul locației unde a izbucnit incendiul de duminică.

Normele generale de apărare împotriva incendiilor au în vedere prevenirea incendiilor prin luarea în evidență a materialelor și dotărilor tehnologice care  prezintă pericol de incendiu, a surselor posibile de aprindere ce pot apărea și a mijloacelor care le  pot genera, precum și prin stabilirea și aplicarea măsurilor specifice de prevenire a incendiilor.

De asemenea, au în vedere organizarea intervenției de stingere a incendiilor; afișarea instrucțiunilor de apărare împotriva incendiilor; organizarea salvării utilizatorilor și a evacuării bunurilor, prin întocmirea și afișarea planurilor de protecție specifice și prin menținerea condițiilor de evacuare pe traseele stabilite; elaborarea documentelor specifice de instruire la locul de muncă, desfășurarea propriu-zisă și verificarea efectuării acesteia; marcarea pericolului de incendiu prin montarea indicatoarelor de securitate sau a altor inscripții ori mijloace de atenționare.

Totodată, pentru prevenirea unei astfel de situații de urgență este foarte important să se prevină manifestarea surselor specifice de aprindere, să se gestioneze materialele și a deșeurile combustibile susceptibile a se aprinde, să se verifice spațiile la terminarea programului de lucru.

De asemenea, este foarte important ca toți salariații să fie instruiți și testați cu privire la situațiile de urgență care pot avea loc, să se elaboreze și să se actualizeze documentația care stabilește atribuțiile și răspunderile din punct de vedere al situațiilor de urgență. Totodată, trebuie planificate exerciții de evacuare și intervenție și evaluat riscul de incendiu.

Un incendiu apărut la locul de muncă poate avea implicații majore. Acesta poate provoca accidente de muncă grave și în caz fericit, așa cum a fost și cel de duminică, poate să producă doar pagube materiale fără victime.

Prin urmare, este imperios necesar să ia toate măsurile necesare pentru prevenirea riscului de incendiu. Activitatea de prevenire trebuie să aibă ca scop respectarea actelor normative și tuturor reglementărilor în vigoare referitoare la apărarea împotriva incendiilor, SSM și protecția civilă.

De asemenea, trebuie să se identifice, să se evalueze și analizeze eventualele pericole, apreciind probabilitatea de apariție a lor și consecințele pe care un incendiu le poate avea pentru oameni, mediu și bunurile materiale.

În plus, este extrem de important să se conștientizeze riscurile existente printr-un schimb de informații între cei care se ocupă de prevenire, care iau decizii,  angajați și alte persoane implicate.

Așa cum s-a procedat și duminică prin sistemul Ro- Alert, trebuie informată populația cu privire la riscurile potențiale, inclusiv în locuințe și gospodării și despre cum să se comporte în astfel de situații de urgență.

Domeniul SU este un domeniu conex cu domeniul SSM (securitate și sănătate) și respectarea cerințelor legale în vigoare în ceea ce-l privește este fundamentală întrucât conduce la reducerea riscului de incendiu, accidentelor de muncă, salvarea de vieți omenești, bunuri materiale și protecția mediului înconjurător.

Prin urmare, având în vedere că fiecare angajator are obligația de a se conforma cerințelor legale SU, cea mai bună soluție în acest scop este apelarea la o firmă de protecția muncii din București.

O astfel de firmă poate fi Euramis Consulting, cu 20 de ani de experiență în securitatea muncii, pregătită oricând să fie parte a soluției în reducerea suferinței cauze de incendii, accidente de muncă, evaluarea riscurilor care pot fi evitate etc. яндекс

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment