Boli de piele la locul de muncă și expunerea cutanată în EU

Bolile de piele reprezintă unul dintre cele mai importante riscuri emergente legate de expunerea lasubstanțelor chimice și utilizarea lor pe scară largă. Fiind cel mai mare organ al corpului, pielea este expusă la factorii de risc chimici, fizici și biologici. Totuși, pentru că nu există științific metoda de măsurare a consecințelor și a nivelului expunerilor organismului față de riscuri prin intermediul contactului dermic, nu sunt stabilite standarde de expunere dermică. Acest lucru mărește importanța recunoașterii factorilor de risc și de dezvoltare a metodelor de evaluare și control ale acestora.

În acest articol vom vorbi despre tipurile de boli de piele, recunoașterea acestora și expunerii dermice, diagnostic, măsuri, evaluarea riscurilor etc.

Tipuri de boli de piele 

Tipurile de efecte dăunătoare după expunerea pielii la riscul dermic includ:

– Efecte nocive localizate și efecte nocive sistemice din penetrarea cutanată și dermatozelor profesionale.

– Efectele nocive localizate pot varia de la iritații, arsuri sau urticarie la cancerigene și pot include sensibilizare sau alergizare, fototoxicitate și infecții.

– Un efect sistemic poate apărea când produsul în cauză trece de la suprafața pielii în circulația generală prin stratul excitat (un fenomen relativ lent) sau epiderma și dermă (un fenomen mai rapid).

– Dermatoza ocupațională are o varietate de apariții și cauze. Unele tipuri sunt endogene ( provin din interiorul corpului), în timp ce altele sunt exogene (provin din afara corpului). Deși constituie o categorie semnificativă în rândul bolilor profesionale, complexitatea lor împiedică o clasificare unică. Înregistrarea bolilor profesionale este influențată în mare măsură de recunoașterea naționalăși de sistemele de compensare.

Din acest motiv, apariția lor este foarte dificil de analizat. Lipsa unei definiții standard pentru bolile de piele poate explica dificultatea obținerii unor date epidemiologice exacte.

Cu toate acestea, se poate spune că dermatoza ocupațională este boala a cărei cauză poate fi găsită parțial sau integral în mediul în care lucrătorii își desfășoară activitatea.

Această definiție face posibilă clasificarea tuturor dermatozelor în trei categorii:

-dematoze exclusiv ocupaționale, pentru care relația cu activitatea profesională este clar stabilită. S-ar putea spune că sunt provocate din cauza unui dezechilibru între mediul de lucru și mecanismele de apărare naturală a pielii. Apariția lor variază în funcție de sectorul economic activitate (dermatită de contact, urticarie, acnee, cancer de piele);

– dermatoze agravate de activitatea ocupațională. Acestea implică afecțiuni de piele preexistente care au recidivat sau s-au agravat în timpul activității profesionale;

 -dermatoze “non-ocupațională”: cele pentru care nu au nicio legătură cu activitatea profesională.

Recunoașterea bolilor de piele și a expunerii dermice

Bolile profesionale cauzate de boli fizice, factorii chimici sau biologici sunt recunoscute în toate statele membre ale UE. Recunoașterea oficială a bolilor profesionale ale pielii se bazează în majoritatea țărilor pe recunoașterea unui așa numit “risc ocupațional” și aplicarea a trei criterii-cheie:

  • trebuie să existe o relație de cauzalitate între boală și expunerea la situație dăunătoare sau agent;
  • această expunere este legată de locul de muncă;
  • boala apare între grupuri specifice cu o frecvență care depășește media morbidității în rândul populației.

Diagnostic, măsuri, evaluarea bolilor de piele și expunerii dermice

Diagnosticul se bazează pe concordanța dintre observațiile medicale și cele din mediul de lucru. Alergologia și testele cutanate sunt factori importanți în special în ceea ce privește expunerea la cosmetice, coloranți, antiseptice, solvenți, produse din cauciuc). Îngrijirea terapeutică se bazează pe evitarea agenților de cauzalitate (cu alte cuvinte, prevenirea la sursă) și cooperarea pentru implementarea altor măsuri preventive. În cazuri mai dificile, specialiștii (de exemplu, dermatologii și specialiștii în boli profesionale) pot sugera măsuri pentru prevenirea eficientă și eventuala compensare a angajaților.

Mai multe metode de evaluare a riscului cutanat sunt, de asemenea, utilizate în mod specific în UE: date privind expunerea lucrătorilor este colectată în cea mai mare parte prin chestionare și sondaje.

Măsuri de prevenire/eliminare/minimizare riscului expunerii dermice

Prevenirea eficientă a bolilor de piele necesită o combinație demăsuri tehnice, organizaționale și medicale pentru a elimina sau a minimiza expunerea pielii la factorii de risc. Trebuie să existe un simț al responsabilității cu privire la identificarea riscurilor implicate în fiecare punct de lucru și, de asemenea, informarea lucrătorilor cu privire la riscurile fizice, biologice sau chimice, precum și măsurile de protecție.

Trebuie să se ia diferite măsuri care vizează eliminarea sau, cel puțin, reducerea, contactului cu produse iritante, alergice și / sau carcinogene posibile.

În țările din UE se utilizează o varietate de metode, inclusiv supravegherea sănătății lucrătorilor la locul de muncă, colaborarea între diverși specialiști, plus pachete de informații, programe de formare și campanii care vizează grupuri profesionale sau sectoare.

De asemenea, pentru a preveni, elimina sau minimiza riscul de apariție a bolilor de acest gen, angajatorii pot apela la o firmă de protecția muncii din București, care oferă servicii de securitatea muncii.

O astfel de firmă este Euramis Consulting a căror specialiști pot oferi cele mai bune servicii de evaluare a riscurilor de accidentare și îmbolnăviri profesionale, pot identifica și semnaliza pericolele, pot elabora instrucțiuni proprii de securitate a muncii etc.

Cu alte cuvinte, sunt oamenii potriviți la locul potrivit!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment